Hlavní obsah

Pardubice dokončují seznam projektů, na něž chtějí získat dotace z ITI

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

17. 4. 2022 7:27

Pardubice dokončují seznam projektů, na něž chtějí v novém programovém období získat evropské dotace z programu integrovaných územních investic (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Článek

Žádosti o peníze na některé podá samo město, o další bude žádat dopravní podnik. Třetí skupinu tvoří projekty spojené s plánovaným Centrem pro komplexní využití odpadu (CEKVO).

„Seznam ještě není konečný, musíme ještě některé detaily dopracovat, ale na 99 procent bude platit. Je ale možné, že žádostí o dotace na veřejná prostranství budeme podávat méně. U některých projektů bychom mohli počkat na individuální výzvu,“ řekl ČTK náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Město chce získat peníze na vybavení Centrálních polytechnických dílen, které se budují v areálu bývalých automatických mlýnů. Evropské dotace by také měly pomoci výstavbě přestupního terminálu Jih u železničního nádraží, rekonstrukci Centra sociálních služeb v Bělehradské ulici, zvýšení kapacit mateřské školy Teplého nebo rekonstrukci odborných učeben základní školy Prodloužená. Mezi úpravy veřejných prostranství patří úprava Palackého třídy od nádraží do centra města, rekonstrukce Kostelní ulice a přilehlého okolí a revitalizace náměstí Republiky.

Seznam projektů dopravního podniku obsahuje modernizace trolejbusového vozového parku a servisního zázemí městské společnosti, elektrifikaci MHD na sídlišti Višňovka, posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubičkách a prodloužení trolejbusové trati na sídlišti Cihelna. Zahrnuta je i výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu Jih.

Pardubice také plánují výstavbu Centrum pro komplexní využití odpadu (CEKVO), které by zajistilo co nejefektivnější využití veškerého tříděného odpadu ve městě. Vzniknout by mohlo například v průmyslové zóně v Semtíně, podílet by se na něm měli i soukromí investoři. Organizace Služby města Pardubic by měla vybudovat v první řadě dotřiďovací linku, vytříděné suroviny by pak prodávala jejich zpracovateli, který by působil ve stejném areálu.

Projekty města Pardubice
Centrální polytechnické dílny, II. etapa
Přestupní terminál Jih - veřejný prostor
Palackého třída (výkladní skříň města)
Centrum sociálních služeb Bělehradská 389
MŠ Teplého - rozšíření kapacit
ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben
Rekonstrukce ulice Kostelní a přilehlého okolí
Revitalizace náměstí Republiky
Projekty Dopravního podniku města Pardubic
Modernizace vozového parku bezemisní drážní dopravy (trolejbusy)
Modernizace servisního zázemí pro drážní vozidla DPMP a.s.
Elektrifikace MHD v Pardubicích - sídlišti Višňovka
Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH
Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích - Pardubičkách
Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích - sídlišti Cihelna
Projekty zahrnuté do aktivit CEKVO
CEKVO - Třídicí technologie - Separace
CEKVO - Centrum komplexního využití odpadů
CEKVO - Inkubátor

Zdroj: Magistrát města Pardubic

Reklama

Doporučované