Hlavní obsah

ZČU otevřela v kampusu Welcome Center, kancelář mezinárodní spolupráce

Foto: Seznam Zprávy

.

Reklama

12. 1. 16:25

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) otevřela na rektorátu v kampusu na Borech kancelář mezinárodní spolupráce, takzvané Welcome Center.

Článek

„Bude zajišťovat úplný servis pro zahraniční odborníky i jejich rodiny, kteří přijíždějí za prací, aby se v Plzni cítili co nejlépe,“ řekl její mluvčí školy Pavel Korelus. Aktuálně jich na ZČU pracuje 120, příliv v poslední době zbrzdila pandemie.

Centrum pomůže s vyřízení pobytových a pracovních oprávnění, hlášením změn cizinců, se zdravotním pojištěním, zajištěním lékařské péče, se založením účtu, zajištěním soudního tlumočníka, ale také s příjezdem, ubytováním, s péčí o rodinu, zajištěním školy a školky i volnočasových aktivit a se seznamováním s prostředím plzeňské univerzity i města.

Západočeská univerzita se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních projektů ve výzkumu a vývoji, studiu a do odborných akcí a konferencí. Usiluje o internacionalizaci všech aktivit, aby uspěla v mezinárodní konkurenci. „Aby byla schopna motivovat ke spolupráci zahraniční odborníky a specialisty, musí mít vybudovánu dostatečnou infrastrukturu,“ řekla prorektorka Dita Hommerová.

Zahraniční pracovníci, kteří zvažují pobídky ZČU, se podle ní jednoznačně řídí podmínkami k plnohodnotnému životu v regionu pro sebe a své blízké. „Pomoc centra jim bude víceúrovňová. Kromě formální agendy umožní i zapojení do kulturně společenského života v regionu, což je nezbytné pro úspěšnou a dlouhodobou integraci v novém prostředí,“ uvedla.

Příliv zahraničních zaměstnanců na ZČU zbrzdila pandemie covid-19, ale vědci v Plzni nechyběli. „Hlavně díky podpoře Plzeňského kraje v rámci projektu Academic Career in Pilsen a díky běžícímu projektu Mobility 3.0 se daří získávat dotace na incomingové (příjezdové) zahraniční odbornice a odborníky, kteří dlouhodoběji působí na ZČU,“ řekla prorektorka.

Welcome Center ZČU bude napojeno na kraj a město, aby mohly sdílet informace a vznikla užší spolupráce při internacionalizaci regionu. Je připraveno poskytovat služby také externím spolupracujícím subjektům. Zaměstnance centra podporuje EU.

Autorkou návrhu kanceláře je Jana Potiron, vedoucí ateliéru design nábytku a interiéru fakulty designu a umění.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované