Hlavní obsah

V Terezíně byl předán svitek tóry, který přežil druhou světovou válku

Foto: Památník Terezín

Ilustrační foto.

Reklama

15. 5. 22:40

Svitek původně z Olomouce předala londýnská organizace Memorial Scrolls Trust, která se o české tóry stará, muzeu Bejt Terezín v Izraeli založené přeživšími terezínského ghetta.

Článek

Ve Wieserově domě v Terezíně byl v neděli slavnostně předán svitek tóry, který přežil druhou světovou válku. Svitek původně z Olomouce předala londýnská organizace Memorial Scrolls Trust, která se o české tóry stará, muzeu Bejt Terezín v Izraeli založené přeživšími terezínského ghetta.

Memorial Scrolls Trust spravuje 1564 tór, které přečkaly druhou světovou válku a pocházely z České republiky. Za okupace se všechny židovské předměty skladovaly v Židovském muzeu v Praze. Důvodem, proč se nacisté o muzeum zajímali, bylo pravděpodobně to, že mohli získat během krátké doby hluboké znalosti o zabavených židovských předmětech, které měly zvláštní hodnotu. Je ale také možné, že nacisté muzeum chápali jako speciální oddělení pro shromažďování, dokumentaci, uchovávání a vyhodnocování zabaveného židovského majetku.

Když v roce 1948 převzali vládu v Československu komunisté, židovský komunitní život byl znovu utlumen a většina synagog byla uzavřena. Jejich majetek putoval do nově založeného Židovského muzea v Praze. Svitky byly převezeny a uskladněny v rozbořené synagoze v Michli za Prahou, kde zůstaly až do příjezdu do Londýna v roce 1964. Tóry v 60. letech nabídla společnost spravovaná tehdejší československou komunistickou vládou rusko-americkému obchodníkovi s uměním a informace se dostala k rabínovi Westminsterské synagogy. Později vznikla Memorial Scrolls Trust, která svitky půjčuje komunitám a organizacím po celém světě.

„Tóra, jednoduše řečeno, je prvních pět knih Mojžíšových, je to základ křesťanské bible a i v muslimské tradici mají pět knih Mojžíšových,“ uvedl předseda londýnské organizace Jeffrey Ohrenstein. V hebrejsky psaném textu se dá podle něj přečíst příběh od stvoření světa až po příchod Židů do Izraele. „Čte se z ní každý týden a jednou za rok se přečte od začátku do konce. Je to nejsvětější věc, kterou lze najít v synagoze,“ doplnil předseda.

Svitky, které se dochovaly i přes druhou světovou válku, podle něj reprezentují všechny oběti, které zahynuly. „Dá se říct, že tóry jsou používány dál po celém světe a připomínají nám lidi, kteří nepřežili a ukazují nám, že existuje budoucnost, protože tóry jsou dál používány v náboženském životě,“ uzavřel Ohrenstein.

Ředitelka Bejt Terezín Tami Kinberg uvedla, že svitek bude pojítkem mezi minulostí a budoucností židovského národa. „Pochod v tragických šlépějích Židů, kteří byli násilně deportování do Terezína nás inspiruje k tomu, abychom pokračovali v jejich odkazu,“ dodala.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:
Tóra

Doporučované