Hlavní obsah

Řeky na Moravě jsou téměř vyschlé, teď by přitom měly mít nejvíce vody

Foto: Michaela Rambousková, Seznam Zprávy

Jako v létě to vypadá na Orlici na okraji Hradce Králové. Orlice je na necelých 20 procentech dubnového průměru.

Reklama

30. 4. 2020 10:48

Řeky jsou na suchu. Za normálních okolností mají být v dubnu nejvodnatější, ale kvůli přetrvávajícímu suchu jsou na třech až 40 procentech obvyklých průtoků. Některé drobné toky, zejména na Moravě, jsou už vyschlé.

Článek

Na sníh chudá zima a jaro téměř bez deště se už začínají projevovat na českých a moravských řekách. Mnohé z nich ke konci dubna, kdy by v nich mělo být vody nejvíce, vypadají jako na konci léta. Protéká v nich jen zlomek vody, kolik by v nich v dubnu protékat mělo. Vodohospodáři proto už od brzkého jara dotuji vysychající řeky vodou z nádrží.

„Tolik vody, kolik mají řeky teď, tam bývá v červnu nebo na začátku července. A máme duben,“ upozorňuje Miroslav Trnka, který je spoluautorem portálu Intersucho. Vody je v českých a moravských řekách často jen v řádu několika procent.

V povodí řeky Moravy, do kterého spadá i suchem zkoušená jižní Morava, jsou v současné době vodní toky mezi 3 až 38 procenty obvyklých dubnových průtoků. „Nejhorší situace je na tocích Romže ve stanici Stražisko, kde je na 3 procentech, Velička ve Strážnici s 5 procenty a Rožnovská Bečva ve Valašském Meziříčí se 7 procenty. Některé drobné toky jsou již vyschlé úplně,“ říká mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Problémy podle něj mají už i velké řeky, řeka Morava je na různých měřicích stanicích mezi 17 a 27 procenty obvyklého dubnového průtoku.

O mnoho lépe na tom není ani Povodí Labe, jehož řeky by v tuto dobu měly být plné vody ze sněhu odtávajícího v Krkonoších a Orlických horách. Jenže v horách už téměř nemá co odtávat, zbytky sněhu jsou už jen v nejvyšších místech Krkonoš.

„Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc duben, které jsou vyhodnocovány za hydrologické období 1981-2010, se většina průtoků ve vodních tocích pohybuje mezi 20 a 40 procenty dlouhodobého normálu. Velmi nízká vodnost je k dnešnímu dni zaznamenána v 9 profilech ze 120 sledovaných,“ popisuje mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Podle Petra Chmelaře letošní rok směřuje k hodnotám let 2015 a 2018, kdy Česko trápila největší sucha. „V současné době řada věcí naznačuje, že by letos situace mohla být stejná, ne-li horší. Vycházíme z modelů, které nevěstí nic dobrého, ale vše jsou samozřejmě jen modely a prognózy, vše může být i jinak,“ dodává.

Foto: ČHMÚ

Aktuální mapa průměrných průtoků českých řek. (Český hydrometeorologický ústav)

Takzvaná podnormální vodnost toků je podle monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu na drtivé většině sledovaných míst. Řada toků ve všech povodích je podle zobrazené mapy na historickém minimu. ČHMÚ porovnával letošní dubnové hodnoty s roky 2018 a 2019, kdy v Česku rovněž panovalo sucho, a letošní hodnoty hydrologové označili za nejhorší.

Vodohospodáři kvůli suchu museli už na jaře začít s takzvaným dotováním vodních toků z nádrží, které se povodím i přes na sníh chudou zimu podařilo naplnit na 80 až 100 procent, nyní však do nich příliš vody nepřitéká.

„Na některých vodních nádržích je již nastaven odtok na úrovni minimálního zůstatkového průtoku s tím, že přítoky jsou setrvale nižší než tyto hodnoty. U těchto nádrží tedy již dochází k dotaci průtoků. Předpokládáme, že do obdobného režimu se během května a června dostane naprostá většina našich vodních nádrží a že v případě výskytu nepříznivé hydrologické situace bude dotace průtoku probíhat během celého letního období,“ říká Bendová.

Na Povodí Moravy se na možné suché jaro a léto začali sérií opatření připravovat už koncem loňského roku. „Díky těmto opatřením a díky nadprůměrným srážkám během února se nám podařilo doplnit hladiny ve vodních nádržích na současné hodnoty a zabezpečit dodávky vody. Přesto už v tomto období některé nádrže dotují nízké hladiny vodních toků, přitom na počátku dubna by právě v řekách mělo být vody nejvíce,“ upozorňuje ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Povodí koncem loňského roku optimalizovalo manipulační řády a upravovalo také zimní hladiny.

Vodohospodáři se sice upínají k předpovědi počasí, která v tomto týdnu slibuje nějaké srážky. Podle portálu Intersucho však déšť bude mít minimální vliv. „V tomto týdnu se situace zlepší a v druhé polovině týdne spadne okolo 10-25 mm. To sice zmírní půdní sucho, ale i přesto v mírnější formě bude na 90-95 % území republiky,“ upozorňují.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené