Hlavní obsah

„Řepka zabíjí hmyz a ničí krajinu.“ Aktivisté vysekali do žlutého pole logo

Foto: Extinction Rebellion

Obrazec v poli řepky.

Reklama

20. 5. 2020 12:05

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion vysekali do řepkového pole svoje logo. Chtějí tím poukázat na škodlivost pěstování řepky ve velkém. Škodu, kterou způsobili, slíbili uhradit.

Článek

Podle prohlášení aktivistů v České republice pěstování řepky zabírá kolem 15 % orné půdy, „což je násobně více než ve vyspělých zemích Evropy, a především mnohem více, než skutečně potřebujeme. Řepka také vyžaduje vysokou míru chemizace, která se stává smrtelnou pro včely, a používané herbicidy se také dostávají do spodních vod.“

Foto: Extinction Rebellion

Pohled z výšky.

Kromě toho se, argumentují aktivisté, více než polovina produkce řepky používá na dotovaná biopaliva, která jsou výsledkem chybného politického kompromisu, v němž už nemá smysl dál pokračovat.

Škodu, kterou pěstiteli způsobili, se zavázali uhradit.

Hnutí Extinction Rebellion je mezinárodní hnutí, využívá nenásilné prostředky občanské neposlušnosti s cílem zastavit probíhající hromadné vymírání a minimalizovat riziko společenského kolapsu. Na svém webu charakterizuje své cíle. „Dobré úmysly a doporučení polární ledový příkrov nezachrání. Vláda musí neprodleně přijmout právně závazná pravidla k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2025 a ke snižování spotřeby. Musí podniknout i další kroky, abychom zabránili přílišnému nárůstu objemu skleníkových plynů v atmosféře. Vláda nechť spolupracuje na mezinárodní úrovni tak, aby globální ekonomika nevyužívala více než polovinu zdrojů, které se ročně udržitelně obnovují.“

Foto: Extinction Rebellion

Protest v žlutém poli.

Hnutí nevěří politikům, že by klimatickou změnu brali vážně. „Nemáme plnou důvěru, že vláda vykoná odvážné, rychlé a dlouhodobé změny nezbytné ke splnění našich požadavků. Rovněž nemáme v úmyslu dávat politikům více moci. Místo toho žádáme vytvoření občanského shromáždění, které by dohlíželo na zavádění požadovaných změn a představovalo funkční demokratický nástroj pro řešení současné krizové situace.“

Občanské shromáždění je podle hnutí demokratický nástroj používaný k řešení otázek nebo problémů národní důležitosti, které politici nechtějí nebo nejsou schopni efektivně řešit. „Účastníci jsou vybíráni z řad občanů tak, aby shromáždění představovalo ideálně jakousi miniaturní verzi společnosti. Pravidelně se setkávají a nezávislí experti je seznamují s vědeckými poznatky k danému tématu, o nichž se průběžně rokuje. Cílem shromáždění je prostřednictvím racionální diskuze dospět k odpovědi na otázku nebo k návrhu řešením,“ dodává hnutí.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované