Hlavní obsah

Rovnost pohlaví znamená zdravější muže. Zabíjí je ale jejich typické návyky

Muži umírají v průměru dříve než ženy. Důvody zkoumala WHO. (Video: Johana Trešlová, AP, Reuters)

 

Reklama

29. 9. 2018 4:30

Světová zdravotnická organizace zveřejnila zprávu, podle které se evropští muži těší lepšímu zdraví, pokud žijí v zemích, kde je rozvinutější rovnoprávnost mužů a žen.

Článek

Muži umírají v průměru dříve než ženy. Také častěji umírají nejen přirozenou smrtí, ale na komplikace spojené s onemocněními způsobenými nezdravým životním stylem a navíc častěji páchají sebevraždy. Nová zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) uvádí, že evropští muži trpí častěji zdravotními problémy, pokud žijí v zemích, kde je menší míra rovnosti pohlaví. V první podobné studii, která srovnávala údaje ze 41 evropských zemí, stojí, že muži žijící ve státech, kde je větší rovnoprávnost mužů a žen, jsou v celkově lepším zdravotním stavu, dožívají se vyššího věku a existuje o polovinu menší riziko, že budou trpět depresemi. Také méně páchají sebevraždy a hrozí jim o 40 procent nižší riziko násilné smrti.

Zpráva také ukazuje, že muži jsou celkově náchylnější ke zdravotním komplikacím způsobeným kouřením a nadměrným požíváním alkoholu a drog, ale i k problémům spojeným s nezdravými stravovacími návyky a zraněními způsobenými v souvislosti s potyčkami a agresivním chováním. Zatímco v západní Evropě je pro muže největším strašákem kouření, na jehož následky zemřelo v roce 2016 milion mužů, ve východní části starého kontinentu muže nejčastěji zabíjí alkohol a drogy.

Vědci původně vyšší a dřívější úmrtnost mužů připisovali biologickým faktorům. Podle nejnovějších poznatků je však pravděpodobnější, že muže zabíjí životní styl, návyky a aktivity považované za typicky mužské. Ve studii se tak uvádí, že ruští muži pijí ve zvýšené míře tvrdý alkohol, protože tak upevňují svůj status a prezentují obraz typického tvrdě pracujícího člověka. Což naznačuje, že muži nepijí jednoduše proto, že jsou muži, nicméně proto, že je za to společnost odměňuje.

Výzkum ukázal značné rozdíly mezi jednotlivými evropskými zeměmi. Zatímco ve Švýcarsku se v roce 2016 muži průměrně dožívali 81 let, v Turkmenistánu a Rusku to bylo méně než 70 let. Nejlépe z výzkumu vycházejí již tradičně severské země a zejména Island, kde je i míra rovnosti mužů a žen nejvyšší. Naopak nejhůře se umístily Turecko, Maďarsko a Gruzie.

Je však nutné zdůraznit, že výsledky studie poukazují pouze na korelaci mezi rovnoprávností a mužským zdravím a nijak nepotvrzují jejich vzájemnou podmíněnost. Nicméně kulturní zvyklosti, které muže nutí žít nezdravým životním stylem, jsou rozšířené zejména v zemích s menší rovností pohlaví. Autoři studie tak upozorňují, že aktivní by v tomto ohledu měli být především zákonodárci a brát v potaz, že prostředí přehnaně zaměřené na maskulinitu přispívá k předčasným mužským úmrtím. Za příklad pak dávají úmrtí způsobená při autonehodách a případy sebevražd. Smrt v těchto případech není způsobena chabým zdravotním stavem jako takovým, ale muži v rovnoprávnějších zemích mají nižší tendenci riskovat na silnicích, méně trpí stresem a je jim lépe dostupná psychologická a psychiatrická péče.

V zemích, které nespojují roli muže ve společnosti s rolí chlebodárce, pak muži méně trpí úzkostmi a srdečními onemocněními, přičemž zároveň méně kouří a pijí alkohol. Z výsledků studie je tak patrné, že stereotypické modely chování neprospívají ani mužům.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované