Hlavní obsah

Sedmkrát pozitivně z Bruselu: Čím Unie zlepšila život svých občanů?

Top 7: Vybrali jsme sedm nejlépe hodnocených norem, které prosadil končící Evropský parlament. (Video: Seznam.cz)

 

Reklama

21. 5. 2019 16:52

Roaming bez poplatků, konec jednorázových plastů nebo desetidenní otcovská dovolená. To jsou jedny z mnoha právních norem, které prosadil končící Evropský parlament a které se, soudě dle reakcí napříč Evropou, setkaly s nejvíce pozitivní odezvou.

Článek

Příplatky za roaming

V červnu 2017 začalo ve všech unijních státech platit nařízení, že občané už nebudou platit příplatky za roaming. Po překročení hranic svého státu zaplatí za hovory, zprávy a jeden GB mobilních dat stejně jako doma. Jediné omezení je pro občany, kteří často cestují nebo dočasně žijí na území jiného unijního státu. U nich může operátor účtovat nízký příplatek. Ten ale nesmí překročit maximální strop stanovený směrnicí.

Igelitky za poplatky

Další ceněné směrnice se týkají ochrany životního prostředí. První začala platit na začátku volebního období parlamentu v roce 2015. Chtěla snížit nadměrné používání lehkých igelitových tašek. Členské státy měly na výběr, zda igelitky zpoplatní, nebo celkově omezí jejich spotřebu. Například v Česku jsou igelitky za poplatek. Další legislativní úpravy k ochraně životního prostředí následovaly.

Schválení Pařížské dohody

Úspěchem Evropského parlamentu se stala ratifikace Pařížské dohody o klimatu. Jejím cílem je co nejvíce omezit globální oteplování. Průměrná teplota Země vzrostla od průmyslové revoluce o 1,5 °C a Pařížská dohoda chce v budoucnosti udržet nárůst maximálně do 2 °C. Tento cíl muselo schválit 50 procent těch států, které nejvíce produkují skleníkové plyny. Právě státy Evropské unie vytváří až 12 % celkového množství skleníkových plynů a byly důležitým signatářem. Dohoda je prvním podobným závazným dokumentem, který podepsala většina států světa.

Obnovitelné zdroje a biopaliva

Na konci roku 2018 schválil europarlament závazný cíl, který chce zvýšit podíl obnovitelných energií na 32 % celkové spotřeby energie. Zároveň se poslanci shodli na větší podpoře biopaliv druhé generace, která by měla nahradit ta nynější biopaliva. Nová paliva nebudou používat biomasu ze zemědělských a potravinových surovin, jako je například obilí, cukrová řepa nebo řepka olejná. Na zpracování paliv se použijí zemědělské odpady nebo zbytky z lesní těžby. Biopaliva by měla pomoci ke snížení uhlíkové stopy v dopravě. Příští europarlament se bude cíli znovu zabývat a případně je měnit. Ke snižování cílů ale rozhodně nedojde.

Jednorázové plasty

Nedávno odhlasovanou změnou legislativy v oblasti ochrany životního prostředí se stala směrnice zakazující jednorázové plasty. EU tím chce zabránit nadměrné produkci plastového odpadu, který se pak dostává skrze spalování do vzduchu nebo rovnou do moří. Právě plasty tvoří 80 % mořského odpadu. Jednorázové příbory, nádobí a kelímky, vatové tyčinky, brčka, míchátka, tyčky k balonkům aj. by od roku 2021 neměly být k prodeji. Státy nyní musí směrnici začlenit do své legislativy.

Poplatky za platby kartou

Mezi méně známé patří směrnice z jara 2015, která určuje maximální výši poplatků za platby kartou. Týká se to domácích i přeshraničních plateb. Uživatelé mají díky směrnici nižší náklady na platební karty. Zároveň chce směrnice vytvořit rovnocenné podmínky po celé EU, a zvýšit tím transparentnost poplatků. Strop se netýká výběrů z bankomatů nebo karet ke komerčním účelům, kterými se platí hlavně služební výdaje.

Otcovská dovolená

Na začátku dubna 2019, tedy těsně před koncem volebního období Evropského parlamentu, se schválila ve Štrasburku směrnice, která má sladit rodinné a pracovní právo. Jde zejména o narovnání pracovního prostředí pro ženy a muže v domácnostech. Směrnice dává mužům právo minimálně deseti dnů otcovské dovolené po narození dítěte nebo se snaží o vyváženější podmínky v rodině při výchově dítěte. To se týká například práva na dva měsíce nepřenosné placené rodičovské dovolené, což by mělo pomoci rovnější výchově o dítě. Další právo, které musí členské státy podle směrnice uzákonit, je minimálně pět dnů pečovatelské dovolené ročně. Ta se vztahuje na zaměstnance, kteří musí pečovat o rodinné příslušníky nebo osoby ve společné domácnosti, a to buď z vážných zdravotních důvodů, nebo důvodů spojených s věkem.

Evropský parlament teď končí. Nové představitele budou všichni občané EU volit 23. – 26. května. Kdy a jak se volí v České republice? Podívejte se na video.

Evropské volby 2019 stručně. (Video: Barbora Navrátilová, Eva Soukeníková)

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené