Hlavní obsah

Semily chystají obnovu Palackého sadů, vykácejí stovky stromů

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

30. 3. 23:11

Semily připravují rozsáhlou obnovu Palackého sadů za více než devět milionů korun. Radnice na revitalizaci parku z konce 19. století získala sedmimilionovou evropskou dotaci.

Článek

Letos na podzim se bude kácet několik stovek přestárlých a poškozených stromů a příští rok se bude sázet na 4000 dřevin. V tiskové zprávě o tom za město informovala Renata Coufalová.

Kácení stromů je podle zpracovatelky projektové dokumentace a zahradní inženýrky Martiny Součkové nutné. Smrky v Palackého sadech jsou napadené kůrovcem a jasany postiženy nekrózou, kterou způsobuje houba. „V obou případech způsobují velmi rychlé odumírání jednotlivých stromů, což vzhledem k tomu, že se jedná o dva hlavní druhy v ploše rostoucí, je významným problémem. Celkově je stromové patro v prostoru lesoparku před rozpadem, některé ze stromů zde rostoucích ohrožují své okolí pádem,“ uvedla Součková.

Palackého sady jsou v osmitisícovém městě největším parkem, o jejich vznik se zasloužil na konci 19. století semilský okrašlovací spolek. „Slavnostní otevření proběhlo 11. září 1898 a park se stal záhy cílem vycházek semilských občanů. Později byly v parku vyznačeny běžecké okruhy a turistická stezka, v severní části vzniklo přírodní divadlo a nad zámkem alpinum. Od 60. let 20. století, kdy okrašlovací spolek zanikl, probíhala v parku jen základní údržba,“ uvedla starostka města Lena Mlejnková (Volba pro Semily). Obnovu Palackého sadů radnice připravuje už několik let. „Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto případě jedná o výrazný zásah do krajiny, předcházel samotnému kácení dlouhý a důkladný proces zhodnocení stavu stromů, celkové posouzení z hlediska životního prostředí a zejména pak z hlediska bezpečnosti,“ dodala starostka.

Po obnově bude park druhově pestřejší. „Pro výsadbu jsou navrhovány především domácí druhy dřevin, jako jsou duby letní a zimní, buky, habry, lípy srdčité a velkolisté, javor klen, bříza bělokorá, jilm vaz, třešeň ptačí. Z jehličnanů pak jedle bělokorá, v keřovém patře líska obecná, kalina tušalaj, kalina obecná a tis červený,“ uvedla Coufalová. Pro zpestření porostu se počítá i s výsadbou cizokrajných stromů, jako jsou například borovice himálajská, jírovec maďal či červenolistý buk. „Oproti stávajícímu stavu bude vysazován spíše les listnatý,“ dodala Coufalová. Vzhledem k tomu, že v Palackého sadech žije větší množství ptáků i netopýrů, bude v rámci obnovy po parku rozmístěno 70 budek pro různé druhy ptáků a 20 budek pro netopýry.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované