Hlavní obsah

Skleněná roubenka i oči na Vltavě. To jsou snímky oceněné české architektury

1. 12. 2020 15:30

V obrazovém přehledu vám nabízíme oceněné projekty pátého ročníku České ceny za architekturu; soutěže, již organizuje Česká komora architektů. Přihlásilo se 191 prací, které byly dokončeny v posledních pěti letech.

Reklama

Článek

Mezinárodní porota nominovala 27 jedinečných staveb, ve finále se pak vybíralo mezi šesti stavbami. Podívejte se na oceněné projekty.

+22

Uděleno bylo rovněž šest Cen partnerů: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží, Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu, Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za inspirativní řešení dominanty v přírodním prostředí, Cena společnosti Central Group za inovativní přístup k řešení nového bydlení, Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem a Cena společnosti Vekra za dostupné bydlení s nadčasovou perspektivou.

V rámci České ceny za architekturu jsou Akademií ČCA oceňovány výjimečné aktivity na poli architektury. Ocenění za Výjimečný počin se dostalo pořadům České televize Šumná města a Šumné stopy. Tvůrčí dvojice Radovan Lipus a David Vávra předložila veřejnosti dle hodnotitelů „erudovaný, citlivý a s úctou sestavený pohled na přeměny městské krajiny posledních stoletích a srozumitelnou a hravou formou připomněla každému z nás jejich skutečné hodnoty“. Šumná města se věnovala moderní architektuře českých sídel a měla celkem 66 dílů, Šumné stopy se v 54 dílech zaměřily na neprávem opomíjený odkaz českých architektů ve světě.

Česká komora architektů

- ČKA je samosprávným profesním sdružením, nese odpovědnost za profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v České republice.

- Od začátku roku 2015 je komora oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta.

- Od ledna 2016 je organizátorem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu.

- Od roku 2000 komora rovněž pořádá Přehlídku diplomových prací a Poctu České komory architektů.

Reklama

Doporučované