Hlavní obsah

Soud vyhověl odpůrcům policejního „Manhattanu“, stavět se přesto asi bude

Foto: Policie ČR

Takto už dříve prezentovala nové zbraslavské budovy na vizualizaci sama policie.

Reklama

21. 4. 2020 9:21

Dostavba policejního areálu v Praze-Zbraslavi má i s vybavením stát téměř pět miliard korun. Oponenti věří, že stát nakonec nebude ochoten v době krize za nové budovy tolik platit a projekt seškrtá.

Článek

Pro několik desítek obyvatel pražské Zbraslavi to znamená dílčí vítězství.

Nemohli se smířit s tím, že se má zdejší policejní areál situovaný v rezidenční části Baně rozšířit o další budovy, jež by svými rozměry výrazně převýšily všechny domy v okolí. Jejich námitky dlouho nikdo nepovažoval za směrodatné. Teď ale Městský soud v Praze dle informací redakce Seznam Zpráv rozhodl v jejich prospěch.

Označil totiž za nezákonné, když místně příslušný Úřad městské části Praha 16 (Radotín) upřel oponentům odkladný účinek jejich dovolání proti loni vydanému územnímu rozhodnutí.

Úředníci tak údajně učinili ve veřejném zájmu. Fakticky tím ale umožnili volné pokračování povolovacího řízení „na sílu“, bez ohledu na protesty a námitky dotčených obyvatel.

Námitek se v rámci územního řízení sešlo 137, vesměs se týkaly zhoršení kvality života v důsledku hustší dopravy a také údajné předimenzovanosti stavby. Největší objekt má být dlouhý 180 m a až 37 m vysoký, čímž se blíží parametrům výškových budov.

Foto: Policie ČR

Pohled z výšky. Staré i nové policejní budovy se nacházejí v těsné blízkosti „strakonické“ dálnice (ta je při horním okraji vizualizace).

Terorismu barák nezabrání

Radotínský úřad se k tomuto mimořádnému právnímu kroku - upření odkladného účinku odvolání - rozhodl přistoupit na žádost Ministerstva vnitra a policejního prezidia. Resort vnitra totiž tvrdí, že bezodkladná dostavba policejního areálu je nezbytná pro posílení bezpečnosti státu.

„Prodlení realizace stavby by mělo negativní dopad na zajišťování vnitřní bezpečnosti České republiky, která se v současné době nachází v prvním stupni ohrožení terorismem,“ zaznělo jako argument.

V budově mají být dislokovány specializované složky a útvary, jejichž činnost má mezinárodní přesah a je důležitá v rámci mezinárodního boje proti závažné trestné činnosti, organizovanému zločinu a právě i terorismu.

Soud to ale vidí jinak. „Nelze tvrdit, že výstavbou dané stavby se v mžiku stane Česká republika méně ohroženou zemí z hlediska teroristických aktivit. Protiteroristická opatření přijatá ze strany policie zajisté řádně fungují i bez předmětné stavby, a proto výstavbu předmětného objektu nelze bez dalšího spojovat se zajištěním obrany státu před terorismem,“ je uvedeno v rozsudku senátu, jemuž předsedal soudce Štěpán Výborný.

Soud se také například neztotožnil s názorem, že by kvůli prodlevě měla výrazně utrpět činnost a mezinárodní postavení Kriminalistického ústavu. I ten se má do areálu přestěhovat. Měl by tak doplnit Národní centrálu proti organizovanému zločinu a ředitelství středočeské policie, které už působí ve starší části zbraslavského areálu, jenž se nalézá necelé čtyři kilometry od známého televizního vysílače Cukrák.

„Přemístění výkonu jeho činnosti do realizované stavby není samo o sobě určující pro kvalitu jím vykonávané práce,“ uvedl soud na adresu Kriminalistického ústavu.

Použití mimořádných instrumentů v rámci tohoto správního řízení tudíž soud nepovažuje za oprávněné a řádně odůvodněné.

Odvolání posoudí magistrát

Nespokojení obyvatelé Zbraslavi, kteří se do této chvíle cítili být kráceni na svých právech, rozsudek pochopitelně vítají.

„Vnímáme to jako určitou naději, že Česká republika je skutečně právním státem, kde nelze svévolně ohýbat zákony. Jsme rádi, že městský soud rozhodl spravedlivě a nepodlehl tlaku, který je v této kauze od začátku přítomen,“ reagoval zbraslavský architekt Radek Janoušek, který zmíněnou žalobu podal za spoluúčasti dalších 54 osob.

V tuto chvíli je stav takový, že Janoušek coby hlavní žalobce minulý týden vyzval radotínský stavební úřad, aby v návaznosti na soudní rozhodnutí zrušil vyznačení právní moci a předběžnou vykonatelnost územního rozhodnutí.

A teď bude spolu s dalšími čekat, jak ve věci nakonec rozhodne odvolací orgán - pražský magistrát, odbor stavebního řádu. Zda podanému odvolání vyhoví.

„Věříme, že stavební úřad uzná vzniklá správní pochybení a zjevné rozpory s Pražskými stavebními předpisy,“ dělá si Janoušek naději.

Chtěl by spolu s dalšími nespokojenými obyvateli Zbraslavi docílit revize celého zadání a získat nový návrh policejního areálu prostřednictvím architektonické soutěže, jak považuje za standardní proces.

Klíčové útvary na Zbraslavi

Národní centrála proti organizovanému zločinu se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, kybernetické kriminality, terorismu a extremismu.

Kriminalistický ústav je útvarem s celostátní působností, který se specializuje na výkon znalecké činnosti v oborech kriminalistika, chemie, písmoznalectví, strojírenství a elektrotechnika. Je výzkumnou institucí a již řadu let vykonává aplikovaný výzkum v oboru kriminalistika.

Stavební povolení máme

Avšak dílčí soudní úspěch odpůrců nemusí v celé kauze nic podstatného znamenat. Povolovací procesy se mezitím dostaly tak daleko, že není snadné vše vrátit do bodu nula.

Resort Ministerstva vnitra totiž již nedávno získal stavební povolení a chystá se příští rok začít stavět podle aktuálního projektu. Už připravuje i zadání pro zhotovitele.

„Na realizaci záměru dostavby areálu Policie ČR tyto procesní záležitosti nemají vliv, když na výstavbu je vydáno pravomocné stavební povolení,“ nevidí ve výsledku soudu podstatnou událost mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Navíc podotýká, že i úspěšná žaloba odpůrců může být zvrácena, protože proti „vadám“ soudního rozhodnutí už podal Úřad městské části Praha 16 kasační stížnost.

Nic znamenat nemusí ani to, kdyby odpůrci stavby se svým odvoláním nakonec uspěli a docílili zrušení územního rozhodnutí.

„Pokud dojde ke zrušení územního rozhodnutí až po povolení stavby, pak přímo podle stavebního zákona platí, že územní rozhodnutí se již nevydává,“ poukazuje na obecná pravidla advokát Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Toto pravidlo podle něj neplatí jen v případě, kdy bylo zrušeno územní rozhodnutí pro záměr, pro který bylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (proces EIA).

Jak také ale advokát upozorňuje, zrušení územního rozhodnutí - a to bez ohledu na to, zda bylo zrušeno z procesních nebo jiných důvodů - může nakonec být důvodem pro obnovu stavebního řízení. „A to však pouze za podmínky, že jeho zrušení bude odůvodňovat jiné řešení záměru v rámci stavebního řízení,“ podotýká Nezhyba s dovětkem, že žádost o obnovu stavebního řízení pak může podat pouze účastník stavebního řízení, které má být obnoveno.

Oponenti kolem architekta Janouška každopádně mezi účastníky stavebního řízení nejsou.

Bude ochota dát pět miliard?

Je tu ale ještě jeden pádný důvod, proč nakonec zbraslavský policejní areál nemusí být postaven v té podobě, jak si resort vnitra řízený vicepremiérem Janem Hamáčkem do této chvíle představoval. Jde o důvod finanční.

Vše má totiž i s veškerým vybavením stát 4,7 miliardy korun. A je jasné, že v podmínkách současné krize se může výrazně snížit ochotu státu tak vysokou částku uhradit. Je třeba doplnit, že donedávna se mluvilo jen o dvou miliardách.

A právě zde oponenti vidí další slabé místo. „Myslíme si, že změnou návrhu lze dosáhnout i významné úspory celkových nákladů,“ uvádí vůdce oponentů Radek Janoušek argument, na který by podle něj nyní vládní činitelé měli slyšet.

Nicméně z úst ministrů Babišovy vlády také zaznělo, že ekonomiku chtějí znovu „nakopnout“ přes stavební zakázky. A v takovém případě se bude hodit jakýkoliv velký investiční záměr, který má už pravomocné stavební povolení.

V takovém případě se zbraslavský policejní areál může naopak velmi hodit, byť se mnohým projekt jeví jako předražený a předimenzovaný.

Reklama

Doporučované