Hlavní obsah

UK a Centrum Paraple budou spolupracovat na zlepšení podmínek handicapovaných

Foto: Foto: Lukáš Klingora (Centrum Paraple)

Ilustrační foto.

Reklama

22. 7. 19:05

Na zlepšení podmínek handicapovaných v Česku bude Univerzita Karlova (UK) spolupracovat s obecně prospěšnou společností Centrum Paraple, která pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy.

Článek

„Společné aktivity budou rozvíjet například ve výzkumu, poradenství, při tvorbě kurzů či zkvalitňování bydlení pro postižené studenty. Zástupci univerzity a Centra Paraple se na tom dohodli v memorandu, které spolu dnes uzavřeli,“ informoval mluvčí školy Václav Hájek.

Univerzita Karlova rozvíjí pomoc studujícím se speciálními potřebami dlouhodobě. Tělesně postiženým či jinak znevýhodněným pomáhá prostřednictvím Centra Carolina i jednotlivých fakult. „Nabídka služeb pomoci studentům se speciálními potřebami je velice široká, od uzpůsobeného přijímacího řízení přes podporu v průběhu celého studia. Podpisem memoranda s Centrem Paraple se nám otevírají další možnosti, jak handicapovaným na UK ještě více pomoci,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.

Centrum Paraple podle svého ředitele Davida Lukeše spolupracovalo s univerzitou částečně již dříve. Studenti lékařských fakult nebo fakulty tělovýchovy a sportu tam například mohli na praxe, kde se seznámili s péčí o lidi s poškozením míchy. Nově by se podle něj měla spolupráce rozšířit tak, aby vedla k lepšímu začlenění handicapovaných do společnosti v Česku.

Studenti se speciálními potřebami najdou informace o možné pomoci při studiu na UK na webu https://centrumcarolina.cuni.cz. Pomoc mohou využívat studenti se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, poruchou autistického spektra nebo psychickými poruchami. Podmínkou je, že absolvují vyšetření, doloží potvrzení o postižení a evidují se do 31. října daného akademického roku. Škola pro ně nabízí mimo jiné možnost individuální výuky, praktický nácvik pohybu po univerzitě, prodloužení času u zkoušek, zapisovatelské či tlumočnické služby.

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Poskytuje systém koordinované péče, podpory a terapie. Spolupracuje i na výzkumech, pořádá kurzy, vydává odborné publikace a pořádá konference specialistů na poškození míchy.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované