Hlavní obsah

Univerzita Karlova školila čínské odborníky. Ti lákali studenty do Číny

Foto: Profimedia

Luděk Podola vyjednával v roce 2017 pro univerzitu spolupráci s čínskou organizací SAFEA.

Reklama

16. 11. 2020 15:55

Univerzita Karlova udělala pro čínskou organizaci pět odborných školení za necelý milion korun. Organizace se pak snažila „lákat“ české studenty do Číny, před čímž opakovaně varuje Bezpečnostní informační služba.

Článek

Seznam Zprávy již minulý rok upozornily na to, že rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima podle čínského tisku vyslal svého poradce na čínské vztahy Luďka Podolu na schůzku s představiteli Mezinárodního oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Číny, kterou česká Bezpečnostní informační služba (BIS) opakovaně ve svých výročních zprávách označuje jako „specifickou čínskou zpravodajskou organizaci, do jejíž gesce patří také zpravodajská činnost“.

Dosud nebylo jasné, co přesně Podola s čínskou stranou pro českou univerzitu dojednával. Seznam Zprávy až nyní zjistily, že v letech 2016 a 2017 jel Podola do Číny vyjednávat pro univerzitu spolupráci s čínskou Státní agenturou pro správu zahraničních expertů (SAFEA). Pro tu Univerzita Karlova pořádala řadu školení a zástupci čínské organizace nabízeli českým studentům práci v Číně.

SAFEA je čínskou vládní organizací, která prezentuje jako jeden ze svých hlavních cílů: vysílat čínské odborníky na krátkodobé pobyty na zahraniční instituce a školy. Spolupráci navázala i v případě Univerzity Karlovy.

Státní agentura pro správu zahraničních expertů (SAFEA)

Jedním z cílů je zajišťování vysílání čínských odborníků z různých oblastí na krátkodobé pobyty (1 semestr – 1 rok) na zahraniční instituce a školy. Předpokladem je registrace dané instituce, která má zájem přijímat čínské odborníky, u této organizace.

Univerzita Karlova s organizací navázala spolupráci v roce 2017, což vyjednával podnikatel Luděk Podola, který byl v tu dobu zaměstnaný jako konzultant fakultního Centra pro přenos poznatků a technologií UK.

Seznam Zprávy se Podoly několikrát ptaly, proč jel do Číny vyjednávat dohodu právě on a jak dlouho byl poradcem rektora Zimy. Na SMS dotazy, telefonáty ani e-mail nereagoval. Tomáš Zima pak nechtěl věc komentovat. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ řekl Seznam Zprávám Zima.

„Jeho úkolem byl rozvoj vztahů a konzultace a příprava nových projektů univerzity. V tom období univerzita uzavřela dohodu o spolupráci s organizací SAFEA,“ napsal Seznamu mluvčí univerzity Václav Hájek.

Předmětem spolupráce bylo podle Václava Hájka, mluvčího univerzity, pořádání pěti odborných seminářů pro čínské experty a také se plánovalo uspořádání letní školy pro studenty.

„Uzavřeli jsme dohodu, že pro ně uděláme za úplatu několik školení zahrnujících témata zdravotního pojištění, transferu technologií, bezpečnosti provozu a životního prostředí. Školení pak vycházela z objednávek čínských společností,“ řekl Hájek. Konkrétně se jednalo o pět školení, za která čínská organizace zaplatila celkem 791 321 korun.

Podle Hájka se jednalo o zhruba týdenní školení pro zhruba deset až patnáct lidí. „Šlo především o cílovou skupinu osob, které přijely z Číny za účelem se v dané problematice proškolit,“ doplnil mluvčí.

Univerzita další školení tento rok již neudělala a z původního plánu spolupráce na pořádání letních škol pro studenty sešlo nakonec taky. „Kromě uplynulých aktivit, které v uplynulých letech proběhly, není v současné době realizována žádná spolupráce mezi UK a organizací SAFEA,“ uzavřel Hájek.

Lákání českých expertů

Ještě před oficiálním podpisem dohody obou stran vyslala SAFEA do Česka šest svých zástupců, kterým byla během jednání představena univerzita a vybrané fakulty.

„Představili nám různé materiální výhody, které čínská vláda nabízí zahraničním expertům, kteří by tam chtěli pracovat, a nakonec se dali do hovoru s přítomnými čínskými doktorandy UK a ptali se jich, čím by mohli nalákat je,“ řekl Seznam Zprávám pracovník Filozofické fakulty, který se semináře účastnil.

Podle něj delegace rozdala brožury s nabídkami expertů, které Čína hledá, a seminář byl čínskou organizací nazván: Seminář o lákání zahraničních expertů do Liaoningu.

Právě na lákání českých expertů upozorňuje Bezpečnostní informační služba (BIS) v kontextu čínských aktivit cílících na českou akademickou obec. „BIS zaznamenala rostoucí počet čínských pozvání adresovaných českým občanům na školení, semináře a poznávací zájezdy,“ stojí ve výroční zprávě kontrarozvědky. Čína si tímto způsobem podle BIS vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny.

„Čeští akademici dostávali četné pozvánky na školení, konference a setkání pořádaná v Čínské lidové republice, která byla hrazena čínskou stranou,“ stojí ve výroční zprávě BIS za rok 2019.

Akademická sféra je podle bezpečnostní služby obecně citlivým prostorem, protože svou „otevřeností je předmětem zájmu zpravodajských služeb, stejně jako vlivových aktérů“.

Před spoluprací s organizací SAFEA varuje také Peter Mattis, místopředseda americké kongresové komise, která sleduje lidská práva a vývoj právního státu v Číně a rovněž autor knihy Čínská komunistická špionáž.

„SAFEA zprostředkovává pro své klienty různá školení, cílem je učinit Číňany konkurenceschopnější na mezinárodní úrovni,“ píše Mattis ve své knize. Podle něj pak posílání čínských odborníků na akademickou půdu zahrnuje verbování mladých talentů a navázání kontaktů, které se jednou budou Číně hodit.

Univerzita ale svou spolupráci hájí tím, že čínská organizace spolupracuje s řadou dalších univerzit. „SAFEA spolupracuje i s dalšími akademickými subjekty z celého světa, namátkou University od London nebo ETH Zurich,“ uzavřel Hájek.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované