Hlavní obsah

Univerzita Pardubice otevírá nové obory na šesti fakultách

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

12. 2. 2021 23:01

Univerzita Pardubice letos otevře nové obory. Novinky mají na šesti fakultách ze sedmi. Novým oborem budou finance nebo dopravní technika. Univerzita má kolem 7000 studentů.

Článek

Nový bakalářský a navazující magisterský studijní program Dopravní technika bude možné od podzimu studovat na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Fakulta ekonomicko-správní otevřela studijní program Finance pro prezenční bakalářské i navazující studium. Nabízí ho těm, kteří chtějí pracovat ve finančních institucích.

Fakulta elektrotechniky a informatiky přichází s bakalářským programem Komunikační technika. Absolventi se budou zabývat návrhy, vývojem, konstrukcí, provozem v aplikacích elektroniky a přenosu informací komunikačními systémy.

Zájemci o zdravotnické zaměření se mohou hlásit do dvou nově akreditovaných bakalářských programů Porodní asistence a Radiologická asistence na Fakultu zdravotnických studií. V navazujících magisterských programech fakulta nabízí nově Specializaci v ošetřovatelství - Perioperační péče a Specializaci v porodní asistenci - Perioperační péče.

Na Filozofické fakultě maturanti najdou nový prezenční bakalářský program Historie s výběrem čtyř specializací, Archeologie, Archivní studia, Kulturně historická studia a Ochrana hmotných památek.

V magisterském oboru Historie je sedm specializací, Archivní studia, Dějiny literární kultury, Gender History, Kulturně-historická studia, Kulturně-historická studia slovanských zemí, Péče o kulturní dědictví, Soudobé dějiny a Sociální a kulturní antropologie. Pro zájemce o studium v angličtině je připravený doktorský studijní program Philosophy.

Novinky najdou studenti také na Fakultě chemicko-technologické, která otvírá navazující magisterský studijní program v anglickém jazyce Materials Chemistry a doktorský studijní program Economics and Management of Businesses with Process Manufacturing Operations.

Reklama

Doporučované