Hlavní obsah

Univerzita řeší, jestli bývalý ministr Arenberger porušil etický kodex

Foto: vláda.cz

Před univerzitní etickou komisi se jednání Petra Arenbergera dostalo z podnětu 3. lékařské fakulty, kde bývalý ministr přednáší.

Reklama

8. 9. 2021 20:22

Problémy, kvůli kterým Petr Arenberger odešel z postu ministra zdravotnictví, se dál řeší v akademické obci. Exministrovi a nyní řediteli vinohradské nemocnice hrozí pokárání, že porušil mravní kodex Univerzity Karlovy.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Ve funkci ministra zdravotnictví nevydržel Petr Arenberger ani celých sedm týdnů. Když nedokázal jednoduše vysvětlit své příjmy a majetek a když se objevila ještě další podezření, raději odstoupil a vrátil se na místo ředitele vinohradské fakultní nemocnice.

Problémy, kterým Petr Arenberger čelil, však s odchodem z vlády nezmizely. Zjištění o jeho možných pochybeních, na jejichž odhalení se významnou měrou podílela redakce Seznam Zpráv, mu zkomplikovaly kariéru.

Jednak padl plán, že bude výrazně sekundovat premiérovi a šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který chtěl před říjnovými volbami vsadit také na téma prevence před rakovinou. Jako uznávaný kožní lékař byl Petr Arenberger pro takovou kampaň ideální osobou.

Po politickém neúspěchu pak musí Petr Arenberger navíc hájit i své renomé v akademické obci. Etická komise Univerzity Karlovy se tento týden začala zabývat podnětem 3. lékařské fakulty, kde exministr zdravotnictví působí. Bude zkoumat, zda se neprohřešil proti etickým pravidlům univerzity.

Komise jednala o podnětu na Petra Arenbergera poprvé v úterý odpoledne. Podle jednoho z členů komise, který si nepřál být jmenován, však zatím neřešila lékařovo jednání. Došla k závěru, že podnět není úplný, a vrátila ho vedení 3. lékařské fakulty k doplnění.

Oficiálně se Etická komise k podnětům nevyjadřuje, její jednání jsou neveřejná.

„Stanovisko komise k jednotlivým podáním obdrží zúčastnění (předkladatel a dotčený), rektor, předseda Akademického senátu UK a děkan fakulty, které se podání týká. V anonymizované podobě při zachování právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů  je stanovisko komise zveřejněno na webu UK,“ odpověděla předsedkyně komise Zuzana Červinková.

Na písemné vyjádření k podnětu má komise podle jednacího řádu až devět měsíců.

Petru Arenbergerovi každopádně nehrozí od komise žádný trest. Může být nanejvýš pokárán za to, že porušil etický kodex.

V něm se kromě jiného píše, že člen akademické obce se nedopouští ničeho, co by mohlo poškodit pověst univerzity, že nezneužívá majetek univerzity k soukromým zájmům nebo že se má vyhýbat střetu zájmů.

Třetí univerzitní lékařská fakulta úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, kterou Petr Arenberger vede od roku 2019. Kromě toho, že na fakultě přednáší a je garantem specializačního oboru dermatovenerologie, je také přednostou Dermatovenerologické kliniky, společného pracoviště fakulty a vinohradské nemocnice. Exministrova manželka Monika Arenbergerová je navíc proděkankou 3. lékařské fakulty pro zahraniční a vnější vztahy.

K tomu, aby se jednáním Petra Arenbergera zabývala univerzitní etická komise, vyzval v létě Akademický senát fakulty.

„Akademický senát 3. lékařské fakulty UK bere vážně podněty vznesené k osobě pana prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., týkající se možného střetu zájmů ve věci správy veřejného majetku, vyvádění klinických hodnocení z fakultní nemocnice do vlastní praxe a možných pochybení při dodržení správné klinické praxe při vedení klinických hodnocení,“ citoval v srpnu z usnesení senátu Deník N. Podnět na Etickou komisi následně podal děkan fakulty Petr Widimský.

Petr Arenberger oznámil rezignaci na post ministra 25. května poté, co Seznam Zprávy a další média zveřejnily informace o jeho majetku, pronájmu jeho nemovitosti nemocnici, kterou vedl, a zisku z klinických studií, které plynuly do jeho soukromé praxe místo do nemocniční kliniky. Lékař opakovaně popřel, že by se provinil.

Na konci června ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že kontrola jeho úřadu neukázala ve vinohradské nemocnici žádná pochybení. Výsledky kontroly Ministerstva financí podle něj upozornily na potenciální střet zájmů Petra Arenbergera, když pronajímal nemocnici vlastní sklad na Mělnicku jako archiv. Ministerstvo mezitím potvrdilo, že nemocnice vypověděla nájemní smlouvu a hledá pro archiv nové prostory.

Petr Arenberger je také jediným ředitelem fakultní nemocnice, který dosud nemá bezpečnostní prověrku. Ministr Vojtěch po svém letošním nástupu trval na tom, aby o ni požádal, což exministr učinil.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované