Hlavní obsah

Univerzity se přou s akreditačním úřadem. Kvůli on-line výuce

Foto: Profimedia, Profimedia.cz

Vysoké školy se připravují na novou vlnu koronaviru. Některé zavádí on-line výuku.

Reklama

20. 9. 2020 12:35

Masarykova, Mendelova nebo Palackého univerzita zavádí s novým semestrem protikoronavirová opatření. Mají omezený počet studentů při kontaktní výuce, povinné nošení roušek, některé i vlastní semafory. On-line výuka je ale problém.

Článek

Univerzity se pustily do sporu s Národním akreditačním úřadem. Tomu se nelíbí, pokud by školy bez svolení úřadů reagovaly na rostoucí koronavirová čísla plošným zaváděním distanční výuky. Podle něj by měla vysoká škola zavést plošnou distanční výuku pouze v té chvíli, až o tom rozhodne příslušná hygienická stanice, Ministerstvo zdravotnictví nebo vláda České republiky. „Není totiž možné, aby vysoká škola přestala plnit své povinnosti vyplývající z platných akreditací pouze na základě vlastního rozhodnutí,“ uvedl úřad v oficiálním prohlášení.

Proti takovému tvrzení se ale některé školy ohradily. „On-line výuka je jedna z forem prezenční výuky, u které máme jasně stanovená pravidla. Nejedná se o distanční výuku,“ zdůraznila rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Škola se prý snaží jen co nejvíc zmírnit rizika. „Paní rektorka má zodpovědnost za vytvoření bezpečných pracovních podmínek, a pokud by se situace měla zhoršit, bude se řídit univerzitním epidemiologickým semaforem,“ řekl tiskový mluvčí Mendelovy univerzity Filip Vrána. Vysoká škola tak zavede on-line výuku okamžitě po zhoršení situace a na rozhodnutí vlády čekat nebude.

Univerzity se připravují na začátek nového semestru. Ten jim ale komplikuje stoupající počet případů nákazy covid-19. V Praze v pátek už primátor Zdeněk Hřib oznámil, že od pondělí bude kvůli špatné epidemiologické situaci povinná distanční výuka na všech vysokých školách.

Vysoké školy tak zavádějí ochranná opatření proti této nemoci. Některé instituce zavedly vlastní semafory nebo omezily přednášky pouze pro 50 osob. Jiné chtějí zrušit kontaktní výuku úplně a zavést znovu, tak jako na jaře, on-line výuku.

Mendelova univerzita v Brně stanovila limit počtu studentů při kontaktní výuce. „Sto lidí. Větší přednáška být nemůže. Jedeme podle semaforu, který jsme si nastavili a který je přísnější než ten vládní,“ řekl Vrána. U předmětů s větší účastí škola zavede on-line výuku. Studenti budou muset dodržovat odstupy a používat dezinfekci. „Po celém areálu už visí plakáty se základními doporučeními. Když bude někdo vykazovat známky respiračního onemocnění, tak ho má pedagog možnost vykázat,“ vysvětlil Vrána. To stejné by se prý mělo týkat i zaměstnanců, kteří budou po ohlášení příznaků respiračního onemocnění pracovat z domova.

Podobný názor má na situaci i Masarykova univerzita. „Pokud se situace zhorší, tak budeme jednat co nejrychleji. Prioritně chceme ochránit naše studenty a zaměstnance,“ uvedla tisková mluvčí Tereza Fojtová.

Vysoká škola zavedla také koronavirový semafor, podobně jako Mendelova univerzita. Ten má za úkol sledovat aktuální riziko nákazy na jednotlivých fakultách. „Jde o to, abychom nemuseli přijímat plošná opatření v situaci, kdy bude zvýšené riziko nákazy v konkrétní budově nebo fakultě,“ sdělila Fojtová. Masarykova univerzita chce kontaktní výuku zachovat zejména u malých seminárních skupin. „Někteří studenti doma nemohou například pracovat v laboratořích, v těchto případech je kontaktní výuka nezbytná,“ dodala.

Ještě před nařízením Ministerstva zdravotnictví o povinném nošení roušek ve vnitřních prostorech je univerzita zavedla na kolejích a v menzách. „Také jsme rozhodli, že se kontaktní výuky může účastnit pouze 50 osob. To znamená, že se všechny přednášky, cvičení a semináře, kde je účast vyšší, budou odehrávat distanční formou,“ vysvětlila Fojtová. Podzimní semestr začíná na MU až 5. října. Rektor Martin Bareš o posunutí zahájení akademického roku rozhodl už na jaře. „Predikce tehdy byla, že se s podzimem a návratem do škol může situace zhoršit. Hlavním důvodem bylo, abychom měli dost času na přizpůsobení,“ doplnila.

Student MU Patrik Hlaváček si myslí, že zavedená protikoronavirová opatření jsou dobrý krok. „Limit 50 osob na jedné přednášce může zabránit tomu, aby se celá výuka přenesla do distanční podoby,“ sdělil. Z opakování jarního scénáře má obavy, vzhledem k současným počtům nově nakažených. „Doufám, že se škola nezavře. Pokud k tomu ale dojde, tak si myslím, že na to bude připravena lépe než minule,“ dodal.

Karlova univerzita chtěla zahájit výuku standardně 1. října, špatná epidemiologická situace v Praze ale donutila hygienu zavést na vysokých školách v hlavním městě povinnou distanční výuku, a to od pondělí. Původní plán ale byl držet se prezenční výuky, dokud to situace dovolí. „Studenti budou nosit roušky a budou i nadále využívat dezinfekční kiosky, které jsme do všech budov zavedli již na jaře letošního roku. Pokud by to situace vyžádala, výuka na univerzitě by přešla do on-line režimu v podobném duchu jako tomu bylo v uplynulém semestru. Jinak jsme ale připraveni zahájit výuku v běžném režimu,“ sdělil ještě před změnou tiskový mluvčí školy Václav Hájek..

Například vedení Univerzity Palackého v Olomouci rozeslalo již na konci srpna doporučení fakultám, aby se kontaktní výuka konala pouze pro malé skupiny studentů a přednášky pro velké skupiny probíhaly v distanční formě. „Následně UP zveřejnila doporučení, aby fakulty v případě, že se počet účastníků výuky blíží k jedné stovce, zvážily rozdělení skupiny nebo převod výuky do on-line prostředí,“ sdělila tisková mluvčí UP Gabriela Sýkorová Dvorníková. Podle ní mohou jednotlivé fakulty vydávat vlastní opatření s ohledem na svá organizační specifika. Například na právnické fakultě plošnou online výuku zavedli, na fakultě tělesné kultury se teoretické předměty vyučují distančně a pohybová výuka zůstává kontaktní. „V současné době řešíme napříč fakultami, aby námi zavedená opatření byla v souladu s vyjádřením Národního akreditačního úřadu,“ dodala Sýkorová Dvorníková. Pokud by univerzita musela zavést plošná opatření, chtěla by tak udělat v souladu s vládními nařízeními.

Ostravská Vysoká škola báňská při zavádění opatření postupovala dle doporučení a nařízení Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. „Všude jsou dostupné dezinfekce. Na kolejích je rezervován prostor pro studenty, kdyby čekali na výsledky testů. Na toaletách i ve společných prostorách probíhá úklid v častějších intervalech,“ řekla tisková mluvčí VŠB-TUO Petra Halíková.

Nově univerzita zavedla také koronavirový semafor, díky kterému bude vysoká škola informovat o situaci na jednotlivých fakultách. Vysoká škola báňská tak chce zabránit uzavírání celé instituce. „V řadě oborů je bezkontaktní výuka problém. Například u laboratorních prací. Pokud to však bude nutné, tak online výuku zavedeme,“ doplnila Halíková. Zahájení semestru se ale bude držet podle původního harmonogramu.

Reklama

Doporučované