Hlavní obsah

Vakcínám proti covidu nevěří ani lékaři, myslí si lidé. Je to ale přesně naopak

Foto: FNUSA

Podání vakcíny proti covidu-19 v očkovacím centru v Hustopečích.

Reklama

29. 3. 19:04

Dosud nepublikovaný výzkum ukázal, že lidé mají mylné představy o názorech odborníků na očkování proti covidu-19. Devět z deseti lékařů přitom o vakcínu stojí a doporučili by ji i svým pacientům.

Článek

„Nechat se očkovat proti covidu? Vždyť ani doktoři se neshodnou na tom, že je to bezpečné!“ Možná jste takovou úvahu někde zaslechli, možná jsou to přímo vaše slova. Jedná se ale o zásadní omyl. Naprostá většina lékařů očkování proti covidu věří a doporučuje ho i ostatním.

Výzkumníci z projektu Život během pandemie položili lidem dvě otázky: Kolik procent lékařů v České republice si myslíte, že je již naočkováno nebo má zájem se dobrovolně nechat očkovat vakcínou proti nemoci covid-19? A kolik procent českých lékařů si myslíte, že schváleným vakcínám proti nemoci covid-19 důvěřuje?

A odpovědi vědce překvapily. V průměru se lidé domnívají, že jen 59 % lékařů se nechalo nebo nechá očkovat. Jenom 7 % účastníků průzkumu očekává, že se nechá očkovat 90 a více procent lékařů. Lidé si také v průměru myslí, že jen 61 % lékařů schváleným vakcínám důvěřuje.

Ve skutečnosti je přitom situace radikálně odlišná. Naprostá většina lékařů vakcínám důvěřuje a považuje je za vhodné jak pro ostatní, tak sebe samotné. Ukázal to průzkum mezi členy České lékařské komory zveřejněný na začátku tohoto týdne.

Česká lékařská komora se mezi 11. a 24. únorem 2021 obrátila na všechny registrované lékaře v ČR, kteří s komorou komunikují elektronicky. Na krátkou online anketu jich odpovědělo téměř 10 tisíc. A závěr je jednoznačný:

Celých 90 % lékařů již očkování podstoupilo nebo by se očkovat nechalo. 89 % lékařů schválené vakcíně důvěřuje, oproti tomu pouze 2 % lékařů vakcíně nevěří. 9 % respondentů nemá jasný názor. U lékařů, kteří se cítí být o vakcínách dostatečně informováni, míra důvěry činí dokonce 94 %. Očkovat co největší počet lidí považuje za správné 91 % lékařů .

Foto: ČLK

Naprostá většina lékařů považuje za správné očkovat co největší počet lidí proti covidu-19.

Je pravda, že počty skutečně naočkovaných zdravotníků jsou nižší, tady je ale nutné zohlednit přinejmenším dva faktory. Do statistiky se kromě samotných lékařů počítají mnohé další profese, v čele se zdravotními sestrami a ošetřovateli. Někteří zdravotníci navíc zatím očkování dostat nemohli, a to ze zdravotních důvodů, například kvůli čerstvě prodělanému covidu.

Správně postoj lékařů odhadlo pouze sedm lidí ze sta. Názor lékařů přitom lidi ovlivňuje v přístupu k očkování.

„Zajímavá je korelace mezi osobní ochotou lidí nechat se očkovat a tím, co si myslí o postojích lékařů. To může vycházet jak z wishful thinking (‚přání otcem myšlenky‘, pozn. red.), tak i z toho, jaké zprávy sledují. Včetně vyjádření konkrétních osobností mezi lékaři,“ říká hlavní autor posledního průzkumu z cyklu Život během pandemie, ekonom Vojtěch Bartoš z univerzity v Mnichově.

Lékaři se dlouhodobě těší velké důvěře obyvatel. Ukazuje to například výzkum „Behaviorální aspekty epidemie COVID-19 v České republice,“ na kterém se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a německou Univerzitou v Erfurtu spolupracovalo Ministerstvo zdravotnictví a 1. lékařská fakulta UK.

„Lékaři jsou považováni za nejdůvěryhodnější mezi všemi osobami a institucemi, které se snaží problém (epidemie covidu, pozn. red.) řešit, ať už to jsou lékaři v nemocnicích, kteří mají důvěru 83 %, nebo praktičtí lékaři s 80procentní důvěrou,“ popsal jeden ze závěrů výzkumu Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Ze stejného průzkumu navíc vyplývá, že pro 78 % lidí by při rozhodování o vakcíně bylo důležité doporučení praktického lékaře.

A důvěra v očkování je klíčová pro zvládnutí covidové krize. K získání takzvané kolektivní imunity je podle odborníků nutné naočkovat přibližně 70 % všech obyvatel, děti přitom vakcínu zatím dostat nemohou, zdravotní komplikace potom nedovolí očkování ani některým dospělým. Z těch, kdo se očkovat mohou, však zatím podle různých průzkumů projevuje zájem pouze asi 50-60 %.

Foto: PAQ Research

Očkovat by se nyní podle jednoho z dostupných průzkumů nechalo 59 % lidí. 26 % vakcínu nechce. 15 % váhá.

Důvěra ve vakcínu se přitom postupně mění, a to oběma směry. Stoupá a klesá podle nálady společnosti. Lidé reagují na události, jako byly nejasnosti kolem bezpečnosti látky od firmy AstraZeneca, ale také na nejrůznější dezinformace nebo vyjádření osobností, kterým věří.

„Ministerstvo vyklidilo prostor dezinformátorům“

Důvěra ve vakcínu může výrazně stoupnout, pokud se lidé dozvědí, že jí věří samotní lékaři, tvrdí Bartoš. Podle šéfa České lékařské komory Milana Kubka je úkolem praktiků, aby své pacienty k očkování přesvědčili.

„Pokud se máme vyvarovat závažných epidemických problémů na podzim (2021), potřebujeme mít do konce září naočkováno cca 70 % populace, tedy okolo 7 milionů osob. Zatím máme zpoždění. Strategie očkování totiž nebyla předem připravena a stát ani nespustil žádnou kampaň, kterou by občanům vysvětlil důležitost očkování,“ uvedl k průzkumu o důvěře lékařů ve vakcínu Kubek.

A nešetří ani kritikou Ministerstva zdravotnictví. „Ministerstvo zdravotnictví vyklidilo prostor různým dezinformátorům, kteří šíří o očkování nesmysly. O to důležitější je, aby lékaři informovali své pacienty o tom, že registrované vakcíny jsou účinné a bezpečné,“ dodává Kubek.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované