Hlavní obsah

Volby do Senátu: Jaký je termín a systém senátních voleb

Foto: Profimedia.cz

Voliči při každých volbách vyberou třetinu nových senátorů.

Reklama

14. 5. 2022 9:00
aktualizováno • 17. 8. 2022 10:55

Kdy proběhnou další volby do Senátu a jaký je jejich systém.

Článek

Příští senátní volby proběhnou v roce 2024, termín zatím nebyl stanoven. V roce 2024 se uskuteční také krajské volbyvolby do Evropského parlamentu.

Kdo může kandidovat

Na post senátora může kandidovat občan České republiky, kterému je nejméně 40 let. Znovu usilovat o zvolení může i stávající senátor, pokud mu občané v jeho obvodu důvěřují a znovu ho zvolí, může pokračovat ve své práci na půdě Senátu více období.

Systém voleb

Každé dva roky se konají volby ve třetině obvodů a vymění se jedna 27 senátorů. Voliči, kterým musí být minimálně 18 let, vybírají z kandidátů, které jim představí politické strany nebo mohou vybírat z kandidátů nezávislých.

Senátorem je zvolen kandidát, který ve svém obvodě získá od voličů 50 % hlasů. V případě, že žádný z kandidátů nezíská 50 %, koná se druhé kolo voleb. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů v kole prvním. Vítězem druhého kola je kandidát, který získá ve druhém kole větší počet hlasů.

Voličský průkaz

V senátních volbách je možné hlasovat pomocí voličského průkazu. Konkrétně v jakékoliv volební místnosti ve volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu; s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem lze hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu na území České republiky, kde jsou volby vyhlášeny.

Zdroj: Ministerstvo vnitra

Zánik mandátu

V případě zániku mandátu senátora v průběhu jeho volebního období, vyhlašuje prezident republiky doplňovací volby v daném volebním obvodu. Konají se nejpozději 90 dnů po zániku mandátu předešlého senátora. V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbylé volební období. V případě, že mandát zanikne rok před jeho uplynutím, doplňovací volby se nekonají.

Reklama

Doporučované