Hlavní obsah

Prezident 2023: Kdo podle průzkumů vyhraje volby

Foto: Seznam Zprávy, Shutterstock.com

Nová hlava státu se ujme funkce v březnu 2023. Kdo má podle průzkumů největší šanci?

Reklama

23. 1. 0:00
aktualizováno • 23. 1. 15:21

Seznam Zprávy průběžně sledují a analyzují, jak se vyvíjejí průzkumy veřejného mínění. Kdo má největší šance na Hrad?

Článek

Seznam Zprávy opět připravily unikátní volební model, ze kterého se čtenáři mohou pravidelně dozvídat, kdo má nejblíže k vítězství v nadcházejících prezidentských volbách.

V následujícím přehledu zobrazujeme, jak agentury zachycují nálady voličů u finalistů Petra Pavla a Andreje Babiše a jak by vypadaly jejich volební zisky ve druhém kole prezidentské volby v čase, kdy průzkumy probíhaly.

Poll of polls

Vážený průměr všech modelů je nejpřesnější odhad, jak by v danou chvíli dopadly prezidentské volby. Procentuální zisky jednotlivých kandidátů a kandidátky jsou zachyceny v grafu, který vychází z volebních modelů relevantních agentur.

Datum průzkumu: Všechny agentury provádějí průzkumy v nějakém časovém rozpětí. Za datum průzkumu považujeme středové datum, kdy průzkum probíhal, nikoli datum jeho zveřejnění.

Proč se průzkumy liší?

Volební model je nejbližší odhad, jak by dopadly volby v daném čase. Zahrnuje odpovědi respondentů, kteří se chystají volit. Ti jsou buď rozhodnutí pro konkrétní stranu či uskupení, nebo váhají mezi více možnostmi. Agentury se liší formou i způsobem dotazování, některé oslovují voliče osobně, jiné telefonicky nebo online.

Velkou váhu pro konečný výsledek voleb představují voliči, kteří v danou chvíli kolísají mezi více stranami a/nebo vůbec nejsou rozhodnutí volit. Například ještě měsíc před posledními volbami do Sněmovny jich byla více než polovina. Jejich (ne)aktivita pak ovlivňuje, jak moc se průzkumy od skutečných výsledků liší – často i výrazně. Strany, jimž se povede aktivizovat nerozhodnuté voliče a zejména nevoliče, si pak připisují lepší výsledek ve volbách.

Jak číst graf s prezidentskými kandidáty a kandidátkou

  • Po najetí myši se zobrazí detaily o průzkumu: střední datum, kdy průzkum probíhal, a agentura, která ho prováděla.
  • Linky znázorňují vážený průměr, který se vyvíjí v čase. Jak se postupně vyvíjejí názory voličů, tak se to odráží v grafu: starší průzkumy mají menší váhu, novější naopak mají větší váhu.
  • Kliknutím na legendu se filtrují jednotliví kandidáti a kandidátka. Opětovným kliknutím se ukáže původní zobrazení se všemi najednou.
  • Proč v grafu nejsou úplně všichni, kdo ohlásili svou kandidaturu? Protože ne všichni se zároveň odrážejí v průzkumech agentur. Méně relevantní kandidáti, jejichž volební podpora je velmi nízká, se v grafu neprojevují.

Průzkumy pro 1. kolo

Klíčový graf pro interpretace průzkumů ukazuje, jak se vyvíjel volební model pro prezidentské volby za všechny agentury. Na rozdíl od dílčích zpráv o jednotlivých průzkumech, zde jsou zohledněny termíny, kdy samotné průzkumy probíhaly, nikoli kdy daná agentura zveřejnila výsledky průzkumu. Zachycené nálady voličů totiž odpovídají době, kdy se průzkum konal, což může být i několik týdnů zpětně.

Data vycházejí z průzkumů všech relevantních agentur. Každý jednotlivý průzkum je u každého z kandidátů a kandidátky zobrazen jako jeden konkrétní bod. Linka mezi body pak odráží vážený průměr.

S každým novým průzkumem probíhá nový přepočet váženého průměru podle metodologie Mandáty.cz. Tento průměr se pak zohlední k době, kdy samotný průzkum probíhal.

A protože názory voličů se v čase stále vyvíjejí, například průzkum zveřejněný v červnu má výrazně menší váhu než nejnovější průzkum publikovaný v listopadu. To je důvod, proč je výsledný průměr v grafu vážený v čase.

Následující graf ukazuje zisky Andreje BabišeDanuše Nerudové.

S posledním průzkumem jsme doplnili také vývoj duelu Petr Pavel - Danuše Nerudová.

Počítáme šance podle sázek

Zajímá vás, jak vidí prezidentskou volbu sázkaři? Seznam Zprávy podle sázkových kurzů přepočítávají šance na zvolení jednotlivých kandidátů na post prezidenta či prezidentky republiky.

Data ze sázkových kurzů ukazují šanci – pravděpodobnost – toho, že kandidát/ka vyhraje volby a stane se příštím prezidentem nebo prezidentkou.

Šance podle sázek nejsou totéž co předvolební průzkumy. Přestože se obojí vyjadřuje v procentech, šance na vítězství vypočítané podle sázkových kurzů se principiálně liší od toho, co měří průzkumy. Ty většinou odhadují procentní zisk hlasů ve volbách a pracují s reprezentativními vzorky populace.

Data ze sázkových kurzů na rozdíl od průzkumů výrazně častěji odrážejí názory informovaných lidí, kteří politiku sledují nadprůměrně a kteří jsou ochotni do svého názoru investovat vlastní peníze. Kurz sázkových kanceláří potom reflektuje názory těchto sázejících. Prvním a zásadním předpokladem pro kanceláře i samotné sázející je zájem o politiku a výborná orientace v ní.

Reklama

Doporučované