Hlavní obsah

Co čeká neotestované žáky. Děti bez testů i roušek budou bez výuky

Foto: vláda.cz

Ministr Adam Vojtěch na deset dní zakáže netestovaným dětem zpívat.

Reklama

17. 8. 2021 11:06

Do školy mohou v září docházet i děti bez absolvování testu na covid-19. Budou ale muset mít po celou dobu roušku, nesmějí při hudební výchově zpívat a cvičit mohou pouze venku. Toto omezení však platí jen prvních 10 dnů v září.

Článek

Žáky čekají tři kola antigenního testování na začátku září, a to 1. nebo 2. září, 6. a 9. září. I žáci, jejichž zákonní zástupci testování odmítnou, ale do školy přístup mít budou. Musí mít však po celou dobu nasazenou roušku, tedy i ve třídě, a ve školní jídelně se budou muset stravovat odděleně. To však není vše.

„Tyto děti nesmí zpívat ve výuce, protože je to z epidemického hlediska rizikové,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Hudební výchova bude pro netestované děti tedy jen teoretická. Omezení se týká také tělesné výchovy. Účastnit se jí budou moci jen venku a nesmí použít sprchy.

Podstatné ale je, že tato rozdílná pravidla pro žáky testované a netestované budou platit pouze 10 dní, právě 10. září totiž vyprší platnost mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování.

„Testování je povinné,“ zdůraznil ministr Vojtěch s tím, že školy ho provádět musí, nicméně zákonní zástupci mají možnost ho odmítnout. Pokud nebudou souhlasit ani s nošením roušky, nepustí je ředitel do školy. Pro tyto žáky ale nepoběží distanční výuka.

„Bude probíhat výuka doma. Předpokládám, že škola zadá žákovi, co se během necelých dvou týdnů má naučit. Distanční vzdělávání podle zákona nebude fungovat,“ popsal ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Ředitel i hygienik

Novinka pak platí pro školy i v případě řešení pozitivně testovaných. Do karantény zamíří všichni žáci, kteří byli v předcházejících dvou dnech v jedné třídě nebo skupině s tímto člověkem.

„Nepředpokládáme, že bude automaticky docházet k nařizování karantény. Žák absolvuje PCR test, a pokud bude negativní, mohou se všichni vrátit do výuky,“ popsal pravidla ministr zdravotnictví Vojtěch.

V případě potvrzení nákazy musí zákonný zástupce informovat školu a ta následně zasílá seznamy kontaktů krajské hygienické stanici. Tato povinnost dříve pro ředitele neplatila.

„Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného dítěte nebo žáka a seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s tímto dítětem nebo žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény,“ píše se v manuálu pro provoz škol.

Distanční výuka se pak rozbíhá podle pravidel, která platila už v minulém školním roce. Jestliže je v karanténě nebo izolaci více než polovina třídy, škola musí dětem distanční výuku zajistit. V menším počtu se postupuje jako při běžné absenci, tedy škola poskytuje dětem maximálně studijní podporu na dálku.

Reklama

Doporučované