Hlavní obsah

Zastupitelé Uh. Hradiště rozhodli o možných variantách paliva v teplárně

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

15. 6. 2021 21:37

Teplárna v Uherském Hradišti nebude v budoucnu využívat uhelný prach, ani bioplynovou stanici či spalování biomasy. Město chce k výrobě tepla a elektřiny využívat jiné palivo či palivový mix. .

Článek

Zastupitelé města v pondělí rozhodli, kterými variantami se budou dále zabývat, a definitivně vyloučili tři varianty řešení budoucí změny paliva. Zastupitelé také uložili městské radě, aby předložila návrh na nejvhodnější způsob zajišťování výroby tepelné a elektrické energie společností CTZ po roce 2024.

„Vzhledem ke složitosti problematiky považuji za správné, že jsme v tento okamžik zúžili počet uvažovaných variant na ty, které jsou reálné. Nyní vzniká prostor pro relevantní diskuzi nad tím, co za výhody, ale nepochybně i úskalí, přináší nejvýhodnější varianty jak z pohledu města, tak hlavně z pohledu jeho obyvatel,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha (ODS). O vybrané technologické variantě by se mělo rozhodnout do konce roku.

Odborníci z Vysokého učení technického (VUT) v Brně již dříve doporučili spalovat v teplárně zemní plyn a odpad. Preferovaná varianta podle zpracovatele studie Martina Pavlase počítá se spalováním zemního plynu s dvěma kogeneračními jednotkami v kombinaci se zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO) s kapacitou 15 tisíc tun. Mezi zásadní výběrová kritéria patřily snížení znečištění ovzduší a ekonomické hledisko.

Mezi další zvažované varianty patří spalování zemního plynu v kombinaci se ZEVO s jednou kogenerační jednotkou a spalování zemního plynu bez ZEVO s variantním počtem kogeneračních jednotek.

Posuzovanými palivy byly zemní plyn, biomasa, bioplyn a komunální odpad. „Všechny technologické varianty byly posuzovány v kombinaci s kogeneračními jednotkami, které současně vyrábějí teplo a elektřinu. Výsledná studie ukázala, že všechny posuzované varianty mají oproti spalování uhlí zásadní ekologické přínosy a zároveň se v některých parametrech liší. Co je důležité, realizace jakékoliv z variant ukončí problémy s prašností skládky uhlí, která trápí obyvatele okolních domů,“ uvedl mluvčí radnice Jan Pášma.

Společníky společnosti CTZ jsou Uherské Hradiště a firma MVV Energie CZ. Město má vlastnický podíl 49,04 procenta. Loni vznikla petice odmítající zvažované spalování komunálního odpadu v teplárně.

Reklama

Doporučované