Hlavní obsah

Absolvovala bakalářskou žurnalistiku na FSV UK, kde nyní pokračuje v magisterském studiu stejného oboru. Do redakce Seznam Zpráv nastoupila v lednu 2017 a působila v ní do léta 2022.

Nejčastěji psala o zahraničním dění, zajímá se i o kulturu.