Hlavní obsah

Pavel Kolář

Fyzioterapeut. Přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a proděkan 2. LF UK. Pedagogicky působí na dalších českých i zahraničních univerzitách. Zakladatel Centra pohybové medicíny Pavla Koláře. Člen realizačních týmů českých reprezentací v ledním hokeji, fotbale, tenise a jiných sportech.