Hlavní obsah

Působí na Masarykově ústavu a Archivu AV ČR a jako docent přednáší moderní dějiny na Institutu mezinárodních studií FSV UK. Předtím působil na univerzitách ve Freiburgu, Jeně a Vídni. Aktuálně je stálým hostujícím profesorem na univerzitě v Kostnici. Je mj. autorem knihy „Život na příděl“ o válečné každodennosti v českých zemích 1914-1918 a spoluautorem knihy „Cesty z apokalypsy Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914-1922“.