Hlavní obsah

Aktivisté kritizují přípravu stavby rozhledny na Králickém Sněžníku

Foto: Marek Stránský

Králický Sněžník je nejvyšší vrchol (1424 metrů nad mořem) stejnojmenného pohoří, třetího nejvyššího v České republice, nacházejícího se na státní hranici s Polskem.

Reklama

22. 6. 2020 16:13

Několik ekologických organizací se obrátilo otevřeným dopisem na ministra životního prostředí Richarda Brabce kvůli připravované stavbě rozhledny na Králickém Sněžníku. Podle aktivistů stavba poškodí přírodu.

Článek

Bude sice stát na polské straně hranice, ale podle nich bude mít dopad na několik metrů vzdálenou českou stranu s Národní přírodní rezervací Králický Sněžník.

„Výstavba rozhledny se vážným způsobem dotýká evropsky mimořádného území s nejvyšší formou ochrany. Ačkoliv je záměr zahalen mnoha nejasnostmi a trpí vážnými vadami, může se v příštích týdnech začít stavět,“ uvedli signatáři dopisu Česká společnost ornitologická, Hnutí Duha, Společnost přátel Jeseníků, ČSOP Šumperk, spolek Malínské aleje a předseda Českého ramsarského výboru Mojmír Vlašín.

Podle původního projektu se měl podle nich veškerý materiál dovážet letecky, bez využití místních cest, ale z důvodu úspor prý nyní investor usiluje o vybudování komunikace pro dopravu stavebního materiálu. Stavba cesty by přitom znamenala rozsáhlý územní zábor nenahraditelných vrcholových biotopů.

Projekt výstavby rozhledny získal významnou dotaci z rozpočtu českého Ministerstva pro místní rozvoj. Polský investor plánuje do konce června 2020 začít s výstavbou.

Správa CHKO Jeseníky, pod níž oblast Králický Sněžník spadá, vydala podle signatářů v roce 2014 stanovisko, ve kterém sice vyjádřila souhlas s výstavbou rozhledny, ale s tím, že přeprava stavebního materiálu bude probíhat vrtulníkem, bez nutnosti přistávání.

Organizace poukazují i na to, že se neuskutečnilo posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) a Česká republika netrvala na mezistátním procesu posuzování. Není také zřejmé, zda bylo doplněno posouzení vlivu na stanoviště soustavy Natura 2000, Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník, kde žijí zvláště chráněné a evropsky významné druhy ptáků, chráněné druhů živočichů a rostlin.

Další masivní příval turistů?

„Za naprosto zásadní považujeme rovněž skutečnost, že v průběhu let se změnily některé důležité výchozí podmínky a při posuzování dopadů výstavby rozhledny je třeba zohlednit aktuální stav. Například to, že v Dolní Moravě byl vybudován obří skiareál, jehož součástí je od prosince 2015 ‚Stezka v oblacích‘ s roční návštěvností zhruba 180 000 lidí, čímž se významně zvýšilo i množství návštěvníků vrcholových partií Králického Sněžníku. Výstavba rozhledny přímo na vrcholu hory by znamenala další masivní nárůst počtu návštěvníků obou lokalit i území, jež je spojuje,“ stojí v dopise. „Bezpochyby by tak docházelo ke kumulaci negativních vlivů a dopadů, a to nejen v oblasti samotného vrcholu Králického Sněžníku, ale i v prostoru, který obě atrakce spojuje. Můžeme důvodně předpokládat, že tyto nepřímé kumulativní vlivy budou mít větší dopad na české území než na území polské.“

Ekologové žádají, aby Ministerstvo životního prostředí zajistilo ochranu chráněných území, zajistilo pozastavení přidělení evropské dotace na výstavbu rozhledny a zablokovalo stavební práce, dokud nebudou odstraněny závažné nedostatky a vyjasněny všechny nejasnosti. Mělo by podle nich také umožnit transparentní veřejnou a odbornou diskusi.

Reklama

Doporučované