Hlavní obsah

Archeologové mají u Domašína důkaz osídlení trvajícího tisíce let

Foto: Seznam Zprávy

Královehradecký kraj.

Reklama

21. 7. 2020 17:36

Archeologové u Domašína na Rychnovsku pokračují ve výzkumu v trase budoucího silničního obchvatu obce.

Článek

„Naleziště, které mají prozkoumané ze dvou třetin, patří v okrese Rychnov nad Kněžnou k výjimečným,“ řekla archeoložka rychnovského muzea Martina Beková. Archeologům se tam zřejmě podařilo zaznamenat průběžný vývoj osídlení od neolitu až po dobu bronzovou. Výzkum u Domašína začal na jaře.

„Je to polykulturní lokalita. Bylo tam nalezeno průběžné osídlení od nejstarších zemědělců po starší dobu bronzovou. Například tam máme sídliště kultury s lineární keramikou nebo sídliště kultury nálevkovitých pohárů. Sídliště druhé zmiňované kultury se podařilo nalézt na Rychnovsku vůbec poprvé,“ řekla Beková.

Nejcennějším dosavadním nálezem z výzkumu u Domašína je shluk pěti okrouhlých studen, který je typický pro kulturu se šňůrovou keramikou, zřejmě byly součástí sídliště. Zatímco jinde v Evropě, například v Německu, se takové uspořádání studen této kultury objevuje, v ČR by to bylo vůbec poprvé. Pokud analýzy potvrdí u Domašína sídliště kultury se šňůrovou keramikou datované k roku 2000 před naším letopočtem, půjde o objev, který nemá v ČR obdoby. Sídliště této kultury se dosud v ČR prozkoumat nepodařilo.

Za zmínku stojí také objev pozůstatků sídliště únětické kultury ze starší doby bronzové datované do období okolo 1800 před naším letopočtem.

Archeology překvapil také neobvyklý izolovaný poškozený kostrový hrob z novověku, zřejmě z období druhé světové války. Podle Bekové mohlo jít o zraněného ruského uprchlého zajatce, který se v Domašíně podle místní kroniky skrýval nebo také o zraněného německého vojáka z nedalekého lazaretu. Na dolní končetině bylo totiž zjištěno poškození v souvislosti se závažným onemocněním.

Naleziště je na terénní terase nad řekou Bělou. O tom, že půjde o tak bohaté naleziště, neměli archeologové tušení.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované