Hlavní obsah

Archeologové získali cenný nález 15 předmětů z období Keltů

Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

12. 3. 18:30

Depot se skládal z velkého skleněného korálku, menšího skleněného korálku, bronzové nádobky se dvěma oušky, dvou amuletů, z kroužků, velkého masivního náramku a dalších drobných předmětů převážně z bronzu.

Článek

Archeologové Muzea východních Čech v Hradci Králové získali cenný nález souboru 15 předmětů z mladší doby železné neboli laténské, tedy z období Keltů. Takzvaný depot je zajímavý i tím, že byl umístěn na periferii dosud známého laténského osídlení východních Čech. Objev převážné části depotu učinil pomocí detektoru kovu spolupracovník muzea. Následující archeologický výzkum zachytil zbývající části nálezu. Doba laténská se datuje do období 480/460 před naším letopočtem až 40 před naším letopočtem.

„Depot byl nalezen v okrese Trutnov v krajině mimo obec. Je složený z předmětů různého stáří, které mají původ v našem prostředí, ale i ze zahraničí. Uložení souboru lze pravděpodobně datovat do pozdní doby laténské, tedy do prvního století před naším letopočtem,“ řekl archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové Pavel Horník.

Depot byl objeven poblíž terénní deprese, která mohla sloužit jako cesta při překonávání svahu, pod nímž se nacházel. Další zajímavostí je, že zhruba čtyři kilometry od něj byl, také detektorem kovu, objeven stejně starý depot předmětů z doby laténské, umístěný rovněž na úpatí výrazného svahu. „Do roku 2019 právě on tvořil jeden z nejsevernějších dokladů pobytu člověka ve východních Čechách v době laténské,“ uvedli archeologové muzea.

Depot se skládal z velkého skleněného korálku, menšího skleněného korálku, bronzové nádobky se dvěma oušky, dvou amuletů, z kroužků, velkého masivního náramku a dalších drobných předmětů převážně z bronzu. „Jeden z amuletů by mohl mít svůj původ v jihovýchodní Evropě, kde se jejich nálezy koncentrují ve větším množství. Známe je ovšem i z našeho území. Druhý amulet zaujme estetickým ztvárněním a technologicky složitým provedením,“ uvedli archeologové.

Poměrně velký výskyt amuletů z tohoto období je podle nich na Slovensku a v Polsku. „Snad právě ochranná funkce amuletu způsobila, že se oba objevují i na počátku nového letopočtu, kdy naše území obývalo germánské obyvatelstvo. V několika případech se takový závěsek objevuje společně se stejným velkým náramkem, jako je i v našem depotu. Často jde o soubory z doby římské, tedy období, kdy tyto předměty dávno vyšly z módy,“ uvedli archeologové.

Vědci předpokládají, že podobné předměty mohly hrát důležitou roli například v nějakém náboženském obřadu, který byl přijat a praktikován i v tomto novém kulturním prostředí.

Muzeum získalo nález na konci roku 2019, informaci zveřejnilo až nyní, po analýzách předmětů.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované