Hlavní obsah

Přijde další zdražení plynu? Nemusí, pokud stát pomůže, říká šéf plynáren

Pražská plynárenská slouží kvůli vlastnictví městem také jako politické kolbiště, říká její šéf Martin Pacovský.Video: Seznam Zprávy

 

Reklama

3. 5. 2022 15:00

Praha zahájila operaci na finanční vyztužení svého dodavatele energií Pražské plynárenské. Firma shání nejméně šest miliard korun potřebných pro naplnění zásobníku plynem. Stejně jako konkurenti za to letos zaplatí výrazně více.

Článek

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Vysoké ceny plynu a nutnost plnit zásobníky před příští zimní sezónou dostávají dodavatele energií pod finanční tlak. Pražská plynárenská proto musela požádat o pomoc Prahu coby svého akcionáře. Od hlavního města už má podnik schválenou půjčku ve výši dvou miliard korun určenou právě na plnění zásobníku.

Tato suma však pravděpodobně stačit nebude. Další miliardy si městský podnik bude muset půjčit od bank. Aby však finanční ústavy za současné situace do takové operace šly, bude Pražská plynárenská od metropole potřebovat ještě další záruky za komerční úvěry.

Pražská plynárenská zásobuje plynem a elektřinou kolem 425 tisíc odběrných míst. Patří mezi dodavatele poslední instance. Jak na tom významný dodavatel energií je, popsal v rozhovoru pro SZ Byznys předseda představenstva Pražské plynárenské Martin Pacovský.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo krizová opatření, která mají zajistit naplnění zásobníků plynu před topnou sezónou na 80 procent. Stát mimo jiné obchodníkům pomůže pokrýt rozdíl mezi letními a zimními cenami. Jak tato opatření hodnotíte?

Je to krok velmi dobrým směrem. Zejména proto, že je postaven na tržní bázi. Nijak nemění dynamiku trhu. Myslím, že je to velmi dobrý stabilizační prvek nejen pro bezpečnost dodávky zákazníkům, ale i pro finanční bezpečnost obchodníků s plynem.

Příprava na nejhorší

Nakolik tato vládní opatření Pražské plynárenské finančně pomůžou?

Každé opatření tohoto typu Pražské plynárenské pomůže. Na druhou stranu jsme jednali s ministerstvem nejen o této tržní podpoře, ale také o zárukách za financování zásobníků. Doufám, že se k této diskusi s ministerstvem ještě vrátíme v následujících fázích. Podpora nám umožní zlepšit ekonomiku plnění zásobníků. V každém případě náš zásobník už od půlky dubna stejně plníme bez ohledu na podporu státu.

To byl také důvod, proč jsme od města chtěli půjčku dvě miliardy korun, že jsme se připravovali na situaci, kdy stát žádná podpůrná opatření neudělá. To znamená, že jsme připraveni na situaci, kdy nám nikdo nepomůže vyjma magistrátu. V této situaci, když vidíme, že stát připravuje nějaká opatření, tak i ve smluvní dokumentaci s městem je, že když nebudeme peníze potřebovat, tak je nebudeme čerpat.

A víte už tedy, jestli dvě miliardy od Prahy budete, nebo nebudete potřebovat?

Uvidíme. Je to jeden z více kroků. Myslím, že je zatím potřebovat budeme. Garance státu, které by měly pomoci s financováním, v tomto opatření nejsou. Jsou však na seznamu diskusí s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Pokud dvě miliardy od města potřebovat budete, kdy je dostanete na účet?

Schválení ze strany města proběhlo minulý týden, tak očekávám, že v horizontu dnů peníze dostaneme. To už je víceméně jen o podpisu dokumentace. Ale jak jsem již řekl, zásobníky jsme stejně začali plnit. Tempo plnění zásobníků je velmi intenzivní.

Půjčka plus záruky

Vaše finanční potřeby jsou ale mnohem větší než zmíněné dvě miliardy od Prahy? Co teď ohledně zajištění financování budete podnikat dál?

Jak už jsme indikovali v materiálech, které jsme dávali do rady i zastupitelstva Hlavního města Prahy, bavili jsme se nyní o půjčce dvě miliardy korun plus garanci na další čtyři miliardy korun. Máme dohodu s bankami o financování za podmínek, že město poskytne garanci.

Zásobník nás bude stát nějakých šest miliard. Je to o přefinancování zimní sezóny s tím, že splatnost půjček bude příští rok na jaře. I v našich finančních modelech čekáváme, že se vrátíme na normální trajektorii někdy během příštího roku.

Zmínil jste, že zásobník jste již začali plnit. Budete ho mít na podzim naplněný z 80 procent, jak požaduje vláda?

Určitě.

A teď máte zásobník naplněný z kolika procent?

Detail teď přesně nevím, ale v principu je to dané fyzikální rychlostí, jakou můžete zásobník plnit. Plníme maximální rychlostí a začali jsme to dělat jako jedni z prvních. Takže jsme relativně daleko.

Na co všechno kromě zásobníku budete ještě potřebovat financování? Zaznívá, že máte problém s provozním financováním. Není problémem záporné cash-flow, které vykazujete?

Rád bych to uvedl na pravou míru. Pražská plynárenská nemá žádný problém s provozním financováním. Fungujeme úplně normálně. Zásobník jsme začali plnit z našeho běžného cash-flow. To znamená, že i naše finanční modely ukazují, že provozně fungujeme normálně. Celé financování a to, proč se bavíme s městem, je o tom, že v případě, když nebude podpora státu, tak jsme chtěli zajistit maximální naplnění zásobníku.

Loni zásobníky stály miliardu korun, letos to vypadá na šest, sedm, osm miliard. Málokterá společnost má přitom sedm, osm miliard jen tak v kapse z roku na rok. Navíc jsme museli dát dvě miliardy záruk do OTE (státní operátor trhu s energiemi – pozn. red.) jako každý jiný obchodník. Stejně jako my řeší tuto situaci i ostatní. Jen u nás je to trošku veřejnější diskuse.

Spolu s vedením magistrátu jste již v březnu napsali vládě, že kvůli válce hrozí i kolaps dodavatelů poslední instance. Neřekli jste tím jinými slovy, že Pražská plynárenská je v ohrožení?

Ne. Řekli jsme, že celý trh je postižen situací ohledně pracovního kapitálu. Stejně jako se bavíme relativně veřejně o situaci v Pražské plynárenské, tak myslím, že všichni dodavatelé poslední instance a všichni obchodníci řeší s pracovním kapitálem podobnou situaci. Realita je, že rozsah aktivní části rozvahy se zvedl za poslední dva měsíce o čtvrtinu.

Historicky všichni řešili profitabilitu podnikání, v dnešní době řešíme stabilitu a bezpečnost dodávky. A bezpečnost je drahá a bude čím dál dražší.
Martin Pacovský, předseda představenstva Pražské plynárenské

Zatímco u Pražské plynárenské jsme se odhodlali k této komunikaci směrem k premiérovi, tak ostatní to řeší možná méně viditelnou formou. Ale řeší to všichni. Německá vláda poskytuje financování obchodníkům. Potřebujeme zajistit dodávku a k tomu zkrátka potřebujeme dodatečné peníze.

Nakolik vám mimochodem usnadňuje nebo komplikuje situaci, že jste městem vlastněná firma?

Je to dvojsečné. Na jednu stranu jsme rádi, že máme silného akcionáře a že v situaci, která nastala, máme možnost se s akcionářem na téma financování pobavit. Proto si myslím, že jsme nyní paradoxně jedna z nejstabilnějších a nejbezpečnějších energetických společností. I naši zákazníci vidí, že se Praha stará o bezpečnost dodávky. Na druhou stranu jsme velmi veřejné kolbiště. Jsem přesvědčen, že jiné energetické společnosti vedou stejnou diskusi, ale vedou ji méně viditelně a méně oficiálně.

Ale bohužel tím, že jsme městská firma a máme volební rok, tak jsme občas i kolbištěm politických bojů. To někdy způsobuje problémy nám jako vedení firmy, protože některé články a vyjádření způsobují nervozitu na straně zákazníků nebo i médií.

Drahá bezpečnost

Právě ze strany politické opozice na magistrátu zaznívá, že v Pražské plynárenské mělo dojít k manažerským pochybením. Podcenili jste něco ohledně přípravy na současnou situaci? Bylo možné reagovat dříve?

Byl jsem přítomen diskusi na zastupitelstvu, ale nejsem kompetentní k tomu, abych hodnotil svou práci. Na druhou stranu Pražská plynárenská byla a je velmi konzervativní ve svém přístupu nejen k nákupu plynu, ale i elektrické energie. Z tohoto pohledu nebyl na válku na Ukrajině nikdo připraven. Ti, kdo říkají, že bylo možné současnou situaci předvídat, tak nemluví zcela se znalostí věci. Pražská plynárenská nakupuje plyn na dlouhodobé kontrakty stejně jako jakýkoliv jiný dodavatel energií. Provozně jsme zcela funkční firma. Nemáme žádné finanční problémy, máme nakoupeno na dlouhodobé kontrakty.

Avšak situace na Ukrajině způsobila nečekané výkyvy v cenách plynu. Současně je tu ale požadavek státu na povinnou zásobu v zásobnících. To jsou dvě strany rovnice, mezi nimiž se pohybujeme. Zatímco historicky všichni řešili profitabilitu podnikání, v dnešní době řešíme stabilitu a bezpečnost dodávky. A bezpečnost je prostě drahá a bude čím dál dražší.

Říkáte, že nakupujete na dlouhodobé kontrakty, ale často na adresu vašeho podniku zaznívá kritika, že jste nezačali nakupovat plyn včas, že jste spekulovali na cenu nebo že jste včas neuzavřeli své pozice na trzích. Jaká je vaše reakce na tato tvrzení?

Moje reakce je, že to není pravda. Nemůžu to nijak komentovat. Vzhledem k historii Pražské plynárenské a k tomu, že jsme městská firma, se objevují různé spekulace, ale nemyslím, že jsme dělali něco, co bychom měli udělat jinak.

Silná kotva

Již jste zmínil, že část úvěrů, které nyní čerpáte, budete splácet příští rok. V roce 2023 čeká Pražskou plynárenskou také splátka dluhopisů ve výši 2,7 miliardy korun. Je splacení dluhopisů zabezpečené? Přichází do úvahy například prodloužení splatnosti?

Určitě nic takového do úvahy nepřichází. Znovu říkám, že mediální a komunikační obraz je dost odlišný od toho, co vidíme při jednání s bankami. Banky jsou s Pražskou plynárenskou úplně v klidu. Ještě než jsme zahájili současnou diskusi s městem, tak jsme s bankami předjednali podmínky našeho úvěrového programu. Všichni naši věřitelé, i banky, a všichni, kdo znají naše fungování, jsou v zásadě v klidu a bavíme se s nimi úplně normálně.

Pražská plynárenská je nejen obchodní společnost, ale máme i distribuci. Právě distribuční aktivita, která je regulovaný byznys, je velkou kotvou našeho hospodaření a financování. V zásadě je to zajištěný zdroj příjmů pro koncern. I na jednání zastupitelstva bylo vidět, že někdo rád ukazuje jen informace o Pražské plynárenské a. s. a srovnává je s konsolidovanými čísly nějaké větší skupiny. Jsme koncern Pražská plynárenská, kterou tvoří nejen obchod, ale také distribuce, a z tohoto pohledu je naše cash-flow stabilní.

Ale zároveň za letošní rok očekáváte poměrně velkou ztrátu.

Záleží na tom, jak se bude vyvíjet cena plynu. Některé scénáře jsou kladné, některé nulové, některé záporné. Očekáváme, že konsolidovaně budeme někde kolem nuly. Myslím, že letošní rok neumí seriózně naplánovat nikdo. My se zaměřujeme na bezpečnost dodávky a financování zásobníku.

Od podzimu jste již několikrát zvedli ceny plynu, další zdražení má přijít v červnu. Plánujete zvyšování také ve druhém pololetí, případně o kolik?

Víceznačně odpovím, že nevíme, ale nevylučujeme to. Tímto zvýšením jsme dost dohnali historii zvyšování našich nákupních cen. Takže obecně nejsme pod velkým tlakem ceny dál zvyšovat. Pokud stát poskytne garance k zásobníkům, tak bude tlak na financování menší. Nejsem milovník zdražování, ale udržování bezpečnostní zásoby začíná být důležitá část ceny.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Reklama

Doporučované