Hlavní obsah

Autorský svaz Intergram musí zaplatit pokutu 20 milionů korun od ÚOHS

Ilustrační foto.

Reklama

4. 6. 2021 19:37

Autorský svaz Intergram, který spravuje autorská práva umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, musí zaplatit pokutu 20,8 milionu korun, kterou mu uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Článek

Sankci za účtování poplatků hotelům za prázdné pokoje potvrdil předseda ÚOHS Petr Mlsna, který zamítl podaný rozklad. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Intergram rozhodnutí analyzuje a předpokládá, že se bude bránit soudně. Rozhodnutí podle Intergramu zkresluje realitu.

Rozhodnutí úřadu je pravomocné. Svaz se může bránit podáním správní žaloby ke Krajskému soudu v Brně, její podání ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit. Podrobnosti rozhodnutí aktuálně analyzuje právní tým Intergramu, který bude připravovat další kroky.

Antimonopolní úřad potrestal Intergram za to, že od roku 2009 do roku 2014 vyžadoval po hotelech a dalších poskytovatelích ubytování platby za přijímače na pokojích bez zřetele na to, zda byl pokoj obsazený nebo prázdný.

„Požadavek platby odměny i tehdy, když není pokoj obsazen ubytovaným hostem, a není mu tak poskytováno žádné protiplnění, nelze považovat za přiměřenou obchodní podmínku. Jednalo se o projev zneužití dominantního postavení Intergramu,“ uvedl Petr Mlsna.

Intergram porušil zákon o ochraně hospodářské soutěže i článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť si na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku, připomíná tisková zpráva.

„Již prvoinstanční rozhodnutí Úřadu jsme považovali za zcela absurdní a formalistické. Zcela opomíjelo realitu regulace let 2009-2014, v jejíchž mantinelech se Intergram musel pohybovat,“ sdělil ČTK ředitel Intergram Ludvík Bohman. „Tvrzení o údajném výběru za neobsazené pokoje je účelovým zkreslením skutečného stavu. Proto předpokládám, že po vyhodnocení rozkladového rozhodnutí ÚOHS se bude Intergram domáhat spravedlnosti a zrušení tohoto rozhodnutí soudní cestou,“ dodal.

Nepravomocné rozhodnutí ÚOHS obdržel Intergram loni. Důvodem bylo údajné zneužití dominantního postavení, kterého se měl dopustit tím, že v letech 2009-2014 po formální stránce nezohledňoval obsazenost ubytovacích zařízení. Intergram podal proti rozhodnutí rozklad.

Za stejný postup dostal loni na konci listopadu pravomocnou pokutu také Ochranný svaz autorský (OSA), tomu úřad uložil pokutu 10,67 milionu korun.

Intergram je kolektivní správce autorských práv, který zastupuje umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů. Poplatek mu platí všichni uživatelé nahrávek, videoklipů a dalších předmětů chráněných autorským zákonem, kteří je zpřístupňují veřejnosti.V Česku jsou i další kolektivní správci, nejznámější je OSA, ale také literární a audiovizuální agentura Dilia nebo Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S).

Reklama

Doporučované