Hlavní obsah

Běloši budou v USA menšinou dříve, než se čekalo, tvrdí nová studie

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie.

Reklama

5. 7. 2020 19:45

Aktuální data o populačním vývoji v USA ukazují úbytek bělošského obyvatelstva. Už nyní jsou běloši menšinou třeba v New Yorku či Dallasu, od příští dekády to ale může být v celých Spojených státech.

Článek

Americký úřad pro sčítání lidu zveřejnil zprávu zaměřující se na odhad podílu rasové a etnické populace ve společnosti do roku 2020. Vědecký tým Brookings Institution data zanalyzoval a dospěl k velmi zajímavým až překvapujícím závěrům.

Údaje naznačují, že rasové a etnické složení populace Spojených států vykazuje mnohem výraznější diverzitu, než se dosud předpokládalo. Rychlejší je i tempo, jímž se toto rozložení mění.

Odhady ukazují, že téměř čtyři z deseti Američanů se ztotožňují s rasou nebo etnickou skupinou jinou než bělošskou. Podle analýzy bude období let 2010 až 2020 prvním desetiletím v dějinách USA, kdy dojde k poklesu početního stavu bělošské populace. V letech 2010 až 2019 byl tamní populační růst tažen pouze rasovými a etnickými menšinami, které zajistily populační přírůstek v řadě amerických států, měst a okresů.

Ve více než polovině amerických států došlo k absolutnímu poklesu počtu obyvatel mladších 25 let, a to zejména mezi bělošskou mládeží, uvádí červencová zpráva. Vědci však předpokládají, že úbytek by mohl být ještě větší.

Z 80 na 60 procent

Několik posledních sčítání lidu prokázalo v americké společnosti zvýšenou rasovou a etnickou rozmanitost. V roce 1980 tvořilo bělošské obyvatelstvo téměř 80 procent populace USA. Data z roku 2019 ale ukazují, že daný podíl se snížil na 60,1 procenta. Za stejnou dobu nejvýrazněji vzrostl podíl Američanů latinskoamerického a hispánského původu, a to z 6,5 na 18,5 procenta, a Američanů asijského původu z 1,8 na takřka šest procent. Na druhou stranu podíl černošského obyvatelstva stoupl z 11,5 na 12,5 procenta.

Zatímco podíl většiny jmenovaných skupin během posledních 40 let kolísal buď směrem vzhůru (Američané latinského, hispánského či asijského původu), nebo dolů (běloši), podíl černošské populace v americké společnosti zůstal relativně konstantní, zdůrazňují výsledky studie.

Odborníci také vysledovali, že klesající podíl bělošské populace lze pozorovat po celé zemi — od roku 2010 se snížil ve všech 50 státech vyjma Washingtonu. K výraznému poklesu došlo také v 358 z 364 metropolitních oblastí a v 3 012 z 3 141 okresů. Ve 27 ze 100 největších metropolitních oblastí navíc běloši tvořili v roce 2019 menšinu, a to včetně hlavních metropolí New Yorku, Los Angeles či Miami.

Mládež v ohrožení

Pozoruhodný je také pokles podílu bělošského obyvatelstva v nejmladších věkových kategoriích. V roce 2019 zástupci bělošské populace ve věku do 16 let vykazovali nižší než padesátiprocentní podíl, a to poprvé v historii USA. Jak uvádí studie, téměř 40 procent populace z této skupiny tvoří obyvatelé latinského a hispánského původu a černoši.

Neméně důležitým zjištěním je také celostátní pokles bělošského obyvatelstva, který statistiky evidují již třetí rok po sobě. V roce 2019 už v meziročním vyjádření dosáhl úrovně takřka čtvrt milionu osob.

I tento relativně malý úbytek bělošského obyvatelstva představuje významný demografický ukazatel. „Pokud letošní sčítání lidu v USA potvrdí trend zachycený analýzou Brookings Institution, půjde o první sčítání lidu od toho historicky prvního, provedeného roku 1790, kdy početní stav bělošské populace v USA nevzroste,“ říká ekonom Lukáš Kovanda.

Navzdory úbytku bělošské populace v letech 2010 až 2019 se početní stav obyvatelstva USA ve stejném období zvýšil o téměř dvacet milionů osob. Za polovinu tohoto nárůstu zodpovídá populační růst Američanů latinskoamerického a hispánského původu.

Podle Kovandy úbytek bělošského obyvatelstva nastává s osmiletým předstihem oproti demografickým prognózám zpracovaným na základě posledního sčítání lidu. Tyto prognózy počítaly s tím, že celonárodně se ve Spojených státech bělošská populace stane menšinou v roce 2045. „To znamená, že nyní nelze vyloučit, že běloši budou v USA menšinou již v příští dekádě,“ říká ekonom.

„Klíčovými důvody dřívějšího nástupu tohoto úbytku je výraznější pokles počtu dětí narozených bělošským ženám, což je opožděný důsledek finanční krize před deseti až dvanácti lety, a také nárůst úmrtnosti bělošského obyvatelstva způsobený často předávkováním léky v souvislosti s takzvanou smrtí ze zoufalství,“ dodává.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované