Hlavní obsah

Brněnské studio ČT připravilo cyklus o střetu církve a komunismu

Foto: Getty Images

Ilustrační snímek.

Reklama

7. 1. 21:01

Brněnské studio České televize připravilo nový cyklus s názvem Zakázaný Bůh, v třinácti příbězích dokumentuje dějiny střetu katolické církve s komunistickým režimem v Československu v letech 1945-1989.

Článek

ČT2 ho vysílá ode dneška vždy ve čtvrtek večer. Režie jednotlivých dílů se ujala skupina šesti režisérů, uvedla v tiskové zprávě mluvčí brněnského studia Hana Orošová.

Série vypráví konkrétní příběhy, jejichž prostřednictvím přibližuje zkoumané historické fenomény a politické změny. Tvůrci získali málo známé archivní materiály i svědectví aktérů historických událostí. „Nejde o to vyprávět izolovaný příběh československé katolické církve, ale vnímat ji jako součást celosvětového dění a myšlenkových proudů. Většina dílů ukazuje konkrétní fenomén v kontextu života výrazné osobnosti církve, a to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. Vždyť i v církvi jsme se setkali například s kolaborací,“ řekla kreativní producentka Jiřina Budíková.

První díl připomíná komunistické převzetí moci, kterému stáli v cestě i kněží. „To je i příběh jezuity a publicisty Adolfa Kajpra, který byl za svoje názory vězněn nacisty i komunisty a nakonec zemřel ve věznici v Leopoldově. Kázal, psal články, vyjadřoval se k aktuálnímu politickému dění. Kritické články, které vydával, byly komunistům trnem v oku. Jeho činnost postupně omezovali a v roce 1948 ho uvěznili a odsoudili za velezradu,“ popsala Orošová.

Tvůrci mapují období, kdy se komunistický režim postupně vypořádává nejen s kněžími, ale i katolickými intelektuály, řeholníky a jeptiškami. „Katolická církev, za protektorátu pronásledovaná, vyšla ze střetu s nacismem jako morální autorita, a to se komunistům nehodilo,“ dodala Budíková.

Cyklus divákům přiblíží například kardinála Josefa Berana, který zemřel v nedobrovolném exilu ve Vatikánu, i postavy problematické, jako byl politik a kněz Josef Plojhar nebo biskup Josef Vrana. „Pro mě byl nejvíce objevný a dojemný příběh Františka kardinála Tomáška, který se navzdory odmítavému postoji k Chartě 77 stal symbolem usmíření církve s národem v listopadu 1989 prostřednictvím svatořečení Anežky České. Jeho osudem se také celý cyklus uzavírá,“ řekla dramaturgyně Nora Obrtelová.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované