Hlavní obsah

Budoucnost bobřích hrází na Znojemsku nastíní studie

Foto: Seznam Zprávy

.

Reklama

16. 2. 21:10

Budoucností bobřích hrází na kanále Černá strouha u Hevlína na Znojemsku se dnes zabývali zástupci Jihomoravského kraje, Povodí Moravy a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Článek

Hráze totiž zabraňují průtoku, voda se vylévá do okolí a tvoří mokřady na zemědělské půdě. Zástupci kraje, vodohospodáři a ochranáři se dohodli na vytvoření studie, která popíše dopady rozlévání vody a nastíní možné řešení, řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec.

Problémem jsou nejen mokřady, které škodí zemědělcům, ale rovněž ohrožení infrastruktury, jako je elektrické vedení nebo závlahy. „Snažíme se najít vhodné řešení, ale nepohneme se bez studie, která zohlední možnosti. Ideálně by měla být hotová ještě letos. Do té doby budou nadále trvat kompenzace zemědělcům a vodohospodáři budou postupovat po domluvě s AOPK. Studie by měla najít systematické řešení, protože problematika bobrů se netýká jen této oblasti,“ uvedl Dubec.

Bobr evropský se vyskytuje prakticky v celém povodí Moravy, v oblasti okolo Hevlína jej vodohospodáři zaznamenávají posledních deset let. „V námi spravovaném území se vyskytuje nejvíce v celém povodí dolní Dyje, Moravě od Lanžhota až po Šumpersko včetně přítoků, na Bečvě od soutoku s Moravou až po Valašské Meziříčí, ale také na Svitavě a Svratce. Jeho činnost pozorujeme dokonce i na odvodňovacích kanálech. Škody způsobuje narušováním ochranných hrází, stavbou zátarasů, které vzdouvají vodu a zaplavují okolní pozemky, ale také kácením a ničením břehových a pobřežních porostů,“ konstatoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Roční škody vyčíslil na miliony korun.

S ohledem na to, že je bobr zvlášť chráněným živočichem, lze do jeho biotopu zasahovat pouze za velmi přísných a jasně stanovených podmínek, které stanoví Opatření obecné povahy Jihomoravského kraje. „Podle něj můžeme do biotopu zasahovat pouze v období od března do října. Mimo uvedené období jsme prakticky bezmocní, protože zasahovat nesmíme. V případě, kdy je nutno provést likvidaci bobřích nor, odstraňovat bobří hrady, odstraňovat nebo zprůtočňovat bobří hráze, postupujeme podle ustanovení v opatření. Dle možností průběžně odstraňujeme zátarasy a sanujeme poškozené hráze,“ sdělil Chmelař.

Doplnil, že v lokalitách, kde bobr svojí činností nezpůsobuje škody na majetku a jeho aktivita neohrožuje zdraví lidí, vývoj hlodavce sledují, ale do jeho biotopu nezasahují.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované