Hlavní obsah

Byly jen náznaky, říká právník, který pracoval pro Feriho

Foto: Univerita Karlova, Seznam Zprávy

Michal Říha je členem akademických senátů, kolegia děkana Právnické fakulty nebo členem Etické komise Univerzity Karlovy.

Reklama

30. 5. 6:00

Skoro čtyři roky byl poslaneckým asistentem Dominika Feriho a zároveň působí v akademických funkcích, které řeší i přešlapy studentů. Právník Michal Říha tvrdí, že ho obvinění proti Ferimu překvapila.

Článek

Právník Michal Říha se po obvinění poslance Dominika Feriho ocitl v kuriózní situaci. Jako poslanecký asistent byl v uplynulých letech jedním z nejbližších Feriho spolupracovníků.

Současně však působí v různých akademických funkcích a je jedním z těch, kteří mají chování bývalého studenta práv Feriho posoudit.

Doktorand Říha je například členem univerzitní Etické komise, která řeší podněty proti porušování etického kodexu. Ten mimo jiné stanoví, že každý člen akademické obce „odmítá jakoukoliv formu sexuálního obtěžování“. Říha také sedí v kolegiu děkana Právnické fakulty a je členem akademických senátů na úrovni fakulty i univerzity.

V písemných odpovědích na otázky Seznam Zpráv Říha sice připustil, že v minulosti zaznamenal „náznaky“ o Feriho údajných výstřelcích, vážná obvinění, jaká se objevila nedávno, se mu ale do rukou nedostala. Kauza ho prý velmi zaskočila.

Jak dlouho se s Dominikem Ferim znáte? Jste přátelé?

S Dominikem Ferim se osobně znám od jeho zvolení v roce 2017 do Poslanecké sněmovny, kdy se mi po vyhlášení výsledků voleb ozval, zda bychom se mohli setkat. Následovala osobní schůzka, kdy mi nabídl pozici asistenta pro legislativní agendu, neboť na mne dostal doporučení od svých známých. Předtím jsme se znali jen od vidění.

Jakým způsobem jste se stal poslaneckým asistentem Feriho a jak dlouho jste tuto funkci vykonával?

Viz výše, tedy na základě nabídky z jeho strany, zda bych měl o tuto práci zájem. Pro Dominika Feriho jsem zajišťoval odbornou přípravu podkladů k návrhům zákonů, přípravu podkladů pro hlasovací procedury a garantské zprávy. Občas jsem pro něj zpracovával analýzy k návrhům zákonů nebo jsem jej zastupoval na některých schůzkách. Již před pandemií jsem pracoval téměř výhradně z domova a osobně jsme se setkávali během jednání poslaneckého klubu přibližně dvakrát měsíčně. Další komunikace probíhala přes telefon.

Účastnil jste se s Ferim studentských večírků nebo jiných neformálních akcí? Byl jste při nich svědkem nějakého násilného nebo nevhodného chování k ženám ze strany Feriho?

Společenského života jsem se s Dominikem Ferim účastnil jen velmi zřídka. Náš vztah byl v pracovní rovině. Dělal jsem práci, která mě odborně zajímala, a upřímně jsem neměl tolik zájem trávit svůj čas na večírcích, protože jsem jej věnoval jiným směrem. Na tyto akce jsem proto chodil sporadicky. Občas jsme se dále potkali na nějaké společenské akci, například na plese. Během těchto akcí jsem si žádného podobného chování stran Feriho nevšiml.

Byl jste, nebo jste stále členem Studentského spolku Kappa Omega (podle výpovědí nejmenovaných svědkyň se měl Feri na akcích tohoto spolku chovat „predátorsky“)?

Byl jsem a stále také jsem členem řady fakultních i univerzitních spolků, mimo jiné proto, že jsem chtěl udržovat kontakt se studentským děním. Byl jsem řadovým členem spolku Kappa Omega, do kterého jsem vstupoval z výše zmíněných důvodů. Mé členství v tomto konkrétním zmiňovaném spolku spočívalo v každoročním odpoledním setkání s nastupujícími studenty po zápisu. V loňském roce jsem pro spolek měl navíc přednášku o novém studijním plánu, což byla má poslední aktivita. Aktuálně bych členem být neměl.

Jak hodnotíte informace uveřejněné v médiích Deník N a A2larm o násilném jednání Dominika Feriho vůči ženám?

Obvinění považuji za velmi vážná a doufám, že policie celou věc brzy vyšetří. O těchto obviněních jsem se dozvěděl minulý týden z médií. Stejně tak jsem se dozvěděl i o rezignaci Dominika Feriho. Osobně mě závažnost celé situace velmi zaskočila.

Setkal jste se jako člen Akademického senátu Právnické fakulty UK, respektive Akademického senátu UK s nějakými podněty, které se týkaly možného nevhodného chování Dominika Feriho k ženám?

Nejsem si vědom, že by byl jakýkoliv podnět kterémukoli ze senátů postoupen. V minulosti jsem se setkal v souvislosti s Dominikem Ferim s několika narážkami, nicméně ani jednou nenasvědčovaly na takto závažná obvinění.

Účastnil jste se jako člen kolegia děkana Právnické fakulty jednání, kde se hovořilo o problematickém chování Feriho? Vyjádřil jste se během jednání k tomuto tématu?

Účastnil jsem se jednání kolegia děkana v této věci ve čtvrtek 27. května 2021, kde jsem vedení fakulty a vedení fakultního senátu podal obdobné vysvětlení jako vám. Stejně tak jsem informoval i Studentskou komoru Akademického senátu UK. Jiných probíhajících jednání o Dominiku Ferim na univerzitě si nejsem vědom.

Téma bude v nadcházejícím období jistě předmětem jednání akademických senátů a dalších univerzitních orgánů, jejichž jste členem. Jak hodláte vzhledem k vašim vazbám k Dominiku Ferimu nějakým způsobem zajistit, abyste nemohl být obviněn z podjatosti?

Vedení obou senátů jsem o současné situaci informoval a v případě, že by to bylo vhodné, tak bych se takového jednání neúčastnil. V případě Etické komise UK je zavedená praxe, že členové komise musí před zahájením projednávání podnětu sdělit jakýkoli vztah k případu. V případě podnětu proti Dominikovi Ferimu bych se samozřejmě projednávání neúčastnil - o tom jsem již informoval i předsedkyni Etické komise a na současnou situaci jsem ji upozornil. Nechci, aby rozhodování kteréhokoli orgánu bylo jakkoli možné zpochybňovat.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované