Hlavní obsah

Cermat: Přijímačky nebyly složité. Bylo v nich jen to, co mají žáci znát

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

19. 5. 14:34

Kontroly Cermatu a nezávislé odborné komise Ministerstva školství nenašly v letošních jednotných přijímacích zkouškách na střední školy žádná chybná zadání.

Článek

Podle kontrolorů všechny úlohy odpovídaly učivu základních škol a náročnost byla v souladu s požadavky, které na uchazeče klade školský zákon. Výsledky uchazečů jsou podle nich srovnatelné s výsledky z předchozích let.

Jednotné přijímací zkoušky, které na maturitní obory středních škol organizuje Cermat, se konaly 3. až 6. května. Na podobu testů se pak snesla kritika. Podle některých žáků a rodičů byl zejména test z matematiky v první den zkoušek velmi obtížný, a to i kvůli úlohám z geometrie, kterou žáci při výuce na dálku moc neprocvičovali.

Konzultant společnosti EDUin Oldřich Botlík upozornil, že v češtině se zase prodloužilo množství textu, který uchazeči museli přečíst. Dnes Cermat výsledky testů zpřístupnil ředitelům škol, kteří by pořadí uchazečů měli zveřejnit do dvou pracovních dnů.

„Didaktické testy prošly před zpřístupněním výsledků školám odbornou kontrolou validační komise Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Nezávislé odborné komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci expertního posouzení tyto komise konstatovaly, že všechny úlohy i testy jako jednotlivé celky odpovídají obsahu i formě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jsou konstrukčně v pořádku a svou náročností odpovídají požadavkům kladeným na uchazeče podle školského zákona,“ uvedl Cermat.

K jednotným přijímacím zkouškám se v letošním roce přihlásilo zhruba 84 000 uchazečů. Na čtyřletých oborech se výjimečně jednotné zkoušky konat nemusely, přesto se pro ně rozhodla většina škol. Přihlásilo se na ně zhruba 61 000 žáků. Všichni, kteří podali přihlášku aspoň do jednoho oboru s jednotnou zkouškou, mohli dělat testy dvakrát. Z obou termínů se jim uznal lepší výsledek.

Jaké byly výsledky?

Uchazeči dosáhli v testech průměrného procentního skóru 57,9 procenta z češtiny a 43,2 procenta z matematiky. Nejlepší výsledky měli v průměru na čtyřletých gymnáziích, a to 71,9 procenta v češtině a 58,7 procenta u matematiky.

Na učilištích získali průměrně z češtiny 45,8 procenta bodů a z matematiky 31,8 procenta.

Podle Cermatu jsou výsledky podobné jako v minulosti. Někteří odborníci ve vzdělávání ale již dříve upozorňovali, že se výsledky přijímacích zkoušek z jednotlivých let nedají moc srovnávat, protože testy se mohou lišit. Jejich úkolem není na prvním místě ověření úrovně znalostí, ale seřazení uchazečů podle jejich výkonu.

Na šestiletých gymnáziích dosáhli žáci u zkoušky z češtiny průměrného procentního skóru 60,5 procenta a u zkoušky z matematiky 50,1 procenta. Na osmiletých gymnáziích získali v češtině 56,2 procenta a v matematice 48,1 procenta. Na šestiletá gymnázia se hlásilo asi 5300 uchazečů, na osmiletá gymnázia zhruba 17 500. Náhradní termín pro omluvené žáky bude 2. a 3. června.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované