Hlavní obsah

Odpověď, proč lockdown nezabírá. Češi se přestali chránit

Reklama

18. 12. 2020 19:03

Podle průzkumů se chování Čechů během pandemie mění. Aktuálně stoupá počet kontaktů, s nimiž se lidé stýkají, a to navzdory rostoucím počtům nově nakažených. Stejně tak klesá ochota se celkově před virem chránit.

Článek

Lidé stále méně chrání sebe i ostatní

Z grafu plyne, že i během omezení nařízených vládou se lidé setkávali se stále větším počtem dalších osob - a tyto počty i nadále rostou. O trochu více opatrnější jsou ženy než muži, což platí prakticky po celou dobu trvání pandemie na území Česka.

Průměrný počet osob v podstatném kontaktu, s nimiž se setkávali muži, činil 17, u žen to pak bylo 15 osob. Průměrná intenzita sociálních kontaktů v průběhu listopadu postupně rostla až k 16 kontaktům z prvního prosincového týdne, kdy byly znovu otevřeny restaurace, obchody i provozovny služeb.

Průzkumy, které sledují chování lidí během koronavirové pandemie, provádí agentura PAQ Research.

Průměrný počet osob v podstatném kontaktu

Průměrný odhadovaný počet lidí, se kterými byli respondenti v daném týdnu v přímém osobním kontaktu trvajícím alespoň pět minut.

Přestože lidé kontakty omezili zhruba na polovinu oproti normálnímu stavu, jejich další nárůst by nyní pak mohl znovu urychlit šíření nákazy. „Míra obav z epidemie se po celý listopad snižovala,“ říká sociolog Daniel Prokop z agentury PAQ Research.

„Pokles obav provázelo i mírné polevování v ochranných aktivitách, zejména těch souvisejících se sociálními kontakty. Před virem jsme se nejvíce chránili koncem října. Od té doby intenzita jednotlivých protektivních aktivit stagnuje či mírně klesá – např. v případě vyhýbání se prostorám s mnoha lidmi,“ vysvětluje.

Méně hygieny i home office

Všechna možná opatření, která mohli lidé provádět bez ohledu na rozhodnutí vlády, jako je vyhýbání se přelidněným místům, omezování fyzického kontaktu (například podávání ruky) i celkové sociální distancování nyní přestávají dodržovat.

Nejvíce se lidé chránili na přelomu října a listopadu a od té doby pozvolna polevují.

„Využívání home office na začátku prosince pokleslo a v restauracích bylo 17 % našich respondentů. Jen cca čtvrtina až třetina z našich respondentů, kteří jsou rizikoví (byli v posledním měsíci v kontaktu s někým nakaženým či mají specifické symptomy), prošli během listopadu a počátkem prosince testováním,“ poukazuje Daniel Prokop a dodává, že všechny tyto faktory – nárůst kontaktů, které úzce souvisí s reprodukčním číslem, a slabé testování a trasování – mohly mít vliv na zrychlení šíření epidemie v posledním týdnu.

Méně rodiny, stejně nakupování

Lidé v listopadu sice omezili kontakty s rodinami a přáteli, ovšem oproti jarním měsícům nepoklesla ani četnost nákupů, ani například cesty přeplněnou hromadnou dopravou.

V posledním týdnu pak respondenti uváděli, že nejčastěji nakupovali a navštěvovali rodiny a přátele.

Muži v hospodách a na chalupách, ženy u lékaře

Viditelné rozdíly v chování žen a mužů lze v posledním sledovaném týdnu od 30. listopadu do 6. prosince sledovat u návštěv restaurací, kam přišlo dvakrát více mužů než žen. Stejně tak se dvojnásobek mužů než žen uchýlil na chaty a chalupy. Naopak zdravotnická a sociální zařízení navštěvovaly výrazně více ženy.

Ohrožené skupiny se izolují samy

Z průzkumů je pak zřejmé, že pokud jde o věkové složení, nejvíce se chrání ohrožené skupiny obyvatel ve věkových kategoriích od 55 let výše. Jejich celkové sociální kontakty jsou oproti mladším ročníkům poloviční.

U vyšších věkových skupin pak hraje roli také omezení návštěv sociálních zařízení, jako jsou pečovatelské domy apod.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované