Hlavní obsah

České soudy mají do září prověřit téměř 133 tisíc podezřelých exekucí

České soudy mají do září prověřit téměř 133 tisíc podezřelých exekucí.Video: Seznam Zprávy

 

Reklama

21. 7. 2019 6:52

S výzvou přišlo Ministerstvo spravedlnosti. Soudy ale tvrdí, že žádosti Ministerstva spravedlnosti není možné v termínu vyhovět.

Článek

Ministerstvo spravedlnosti vyzvalo soudy, aby zkontrolovaly všechna exekuční řízení, u nichž je třeba prověřit rozhodčí doložku. Podle serveru iRozhlas.cz odhaduje Ministerstvo, že takových případů může v současné době existovat až 133 tisíc. Soudy tvrdí, že zkontrolovat všechny není možné stihnout. Těch nezákonných přitom mohou být až tisíce.

K exekucím na základě rozhodčí doložky dochází při rozhodčích řízeních. Smluvní strany se mohou již při uzavírání smlouvy dohodnout, že případné spory mezi nimi budou vyňaty z pravomoci soudů a budou řešeny v rozhodčím řízení. Tuto praxi provozovaly zejména banky a úvěrové společnosti. Ty však podle advokáta a zakladatele projektu Exekutor má smůlu, Petra Němce tyto informace často neuváděly, uváděly chybně nebo pouze skrytě malým písmem ve Všeobecných obchodních podmínkách.

V takovém případě je rozhodčí doložka neplatná, rozhodce nemohl rozhodovat a takto nařízená exekuce by měla být zastavena.

Ministerstvo spravedlnosti na soudy apelovalo již v dubnu, aby začaly samy aktivně vyhledávat a řešit případy neplatných exekucí. Vláda to přikázat soudům však nemůže, jde pouze o výzvu. O nynějším vývoji na pondělní koordinační schůzce hovořili Andrej Babiš, ministryně spravedlnosti Marie Benešová a poslanec Patrik Nacher.

„Řeším tenhle problém už dlouho. Jde o stovky neplatných exekucí, což potvrdil už i Nejvyšší a Ústavní soud. Už běžící exekuce by příslušné soudy měly automaticky zastavovat. Někde se tak sice děje, ale většinou bohužel ne. Proto jsme společně s poslancem Patrikem Nacherem připravili několik kroků. A úzce při tom od začátku spolupracujeme s Ministerstvem spravedlnosti,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Ministerstvo spravedlnosti soudům zaslalo tabulku, která obsahuje vždy konkrétní exekuční soud a spisovou značku řízení, které bylo zahájeno na základě rozhodčího nálezu. Pokud je exekuce vedena ve prospěch oprávněného, kterým je právnická osoba, je uveden i údaj o jejím názvu, IČ a adrese jejího sídla. Podle Benešové tímto materiálem soudům výrazně ulehčili práci.

„Nemusí tak hledat jehlu v kupce sena. Znovu také připomínám, že každý okresní soud disponuje místem jednoho vyššího soudního úředníka, který je vyčleněn právě pro výkon dohledu nad soudními exekutory. Věřím, že pro soudy tedy nebude problém do září podezřelé exekuce prověřit,“ dodala Marie Benešová.

Lidé se mohou dluhů zbavit nebo dokonce získat peníze

O tom, že rozhodčí doložky mohou být chybné, se podle Petra Němce spekuluje už od roku 2009. V roce 2011 to Ústavní soud potvrdil stanovením, že rozhodčí doložky jsou neplatné, pokud v nich není jasně stanovený konkrétní a nezávislý rozhodce. V takovém případě má být exekuce zastavena.

Soudy v posledních letech takových exekucí zastavily již tisíce. Zastavení může proběhnout i z úřední povinnosti. Soud v takovém případě řízení zastaví sám, aniž by zastavení navrhla kterákoli ze zúčastněných stran. Soudy podle rozhodnutí Nejvyššího soudu rovněž mohou zastavit i exekuce, které již skončily vymožením a zpětně tak dlužníkům vrátit peníze.

„Exekutoři a úvěrové společnosti tvrdí, že zastavení exekuce nezabrání tomu, že v ní dlužník opět skončí. Zásadní ovšem je, že zastavením se exekuce podstatně snižuje o náklady exekutorů a advokátů,“ říká Němec. Některé úvěrové společnosti podle něj u rozhodců uplatňovaly věci, které by přes soud nikdy neprošly. Ať už to byly neplatné úroky z prodlení, příliš vysoké úroky nebo pokuty. „Zastavení té exekuce často znamená, že se zjistí, že ten člověk nejenom nic nedluží, ale naopak úvěrová společnost dluží jemu, protože neměla nárok na to, co jí rozhodce přiznal. Lidé se tak mohou dluhů zbavit nebo dokonce získat peníze.“ dodává.

V září letošního roku se Ministerstvo spravedlnosti opětovně obrátí na všechny okresní soudy, aby sdělily, jakým způsobem v zastavování nezákonně vedených exekucí pokročily a jaké konkrétní problémy nalezly. Podle Němce je do té doby možné neplatné exekuce identifikovat, ale ne zastavit.

„Myslím, že vyfiltrovat ty informace by mělo jít celkem rychle. Mezi roky 2006 a 2013 většina exekucí těchto společností probíhala na základě rozhodčích nálezů. To se navíc dá snadno ověřit, když se podíváme na jakýkoliv konkrétní příklad,“ vysvětluje Němec. U velké části těch společností je podle něj zřejmé, že bude doložka vždycky neplatná.

„Zda to stihnou soudy do září zastavit, je věc druhá. Je to samozřejmě trošku problém, protože soudy musí vykonat hned několik úkonů. Do konce září, jak žádá Ministerstvo, soudy nebudou schopny exekuce zastavit, ale určitě jsou schopny do konce září identifikovat ty exekuce, které mají být zastavené,“ dodává Němec.

Reklama

Doporučované