Hlavní obsah

Nový tým má Česko připravit na pandemie

Foto: David Neff

Ilustrační foto.

Reklama

26. 7. 2021 6:00

Přešlapy, nestíhající hygieny a IT systémy nebo nekonzistentní nastavení pravidel. Epidemie koronaviru odhalila mezery ve fungování ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví chce systém reformovat.

Článek

Ministerstvo zdravotnictví se chce do budoucna vyhnout potížím a chaosu, který provázel český postup proti koronaviru. Reformu zdravotnického systému připravuje nová pracovní skupina v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem.

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

„Pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, nám nastavila zrcadlo a dala příležitost k tomu, abychom se z ní poučili a v budoucnu mohli lépe čelit obdobným hrozbám. Ochrana veřejného zdraví je oblastí, která potřebuje modernizovat. Proto jsem vytvořil pracovní skupinu složenou z expertů, která se bude pravidelně každý týden scházet a připraví koncept reformy těchto institucí,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Pracovní skupina podle něj byla ustanovena na základě potřeby vytvoření respektované instituce, která řídí odborná stanoviska k epidemiím, jako je tomu v zahraničí. Odborná veřejnost už dříve v průběhu pandemie několikrát zmiňovala jako vzor například německý Institut Roberta Kocha.

„Východiskem je fakt, že pandemie, v rozsahu jako je současná pandemie koronaviru, se můžou v budoucnu opakovat. Nemusí přitom jít jen o infekční choroby, ale třeba i chronické nepřenosné. Skupina by se měla zabývat i ochranou zdraví v rámci životního a pracovního prostředí,“ uvedlo ministerstvo.

Dalším úkolem, který si poradní orgán bere za cíl, je větší míra centralizace řízení hygienických stanic a lepší koordinace všech složek celého systému v krizových situacích.

V čele pracovní skupiny ministerstva je Rastislav Maďar, epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ten už uvedl, že sestavení skupiny považuje za důležitý krok.

„Měl by vést ke vzniku komplexní moderní dobře fungující a stabilní public health instituce, o kterou se stát bude moci opřít nejen v krizové době případné další pandemie, s cílem ochránit lidské životy a zabránit ekonomickým škodám,“ uvedl.

Mezi dalšími členy je šéfka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková, zástupce WHO v České republice Srdan Matič, profesorka demografie a odbornice na sociální epidemiologii z Univerzity Karlovy Dagmar Dzúrová či epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

Členové pracovní skupiny

Rastislav Maďar – děkan Lékařské fakulty OU, člen mezioborové skupiny MeSES – předseda skupiny

Ivo Hlaváč – předseda Sekce pro zdravotnictví a sociální služby Hospodářské komory

Pavla Svrčinová – hlavní hygienička, náměstkyně ministra zdravotnictví

Barbora Macková – ředitelka Státního zdravotního ústavu

Eduard Ježo – ředitel Zdravotního ústavu Ostrava a Ústí nad Labem

Alena Šteflová – bývalá ředitelka kanceláře WHO v ČR, bývalá náměstkyně MZ ČR, poradkyně ministra zdravotnictví

Petr Smejkal – hlavní epidemiolog IKEM, člen MeSES a Rady vlády pro zdravotní rizika

Dagmar Dzúrová – profesorka demografie, odbornice na sociální epidemiologii z Univerzity Karlovy

Srdan Matič – zástupce WHO v ČR

Pavel Hroboň – lékař, ekonom, bývalý náměstek ministra zdravotnictví

V současné době se kompetence v oblasti ochrany veřejného zdraví dělí mezi hlavního hygienika, který je náměstkem ministra zdravotnictví, samosprávné krajské hygienické stanice a právě Státní zdravotní ústav. Jeho rolí podle zákona o ochraně veřejného zdraví je příprava podkladů pro národní zdravotní politiku, zajištění metodické a referenční činnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, výzkum vztahu zdraví a životních podmínek, kontrola kvality služeb ochrany veřejného zdraví nebo zdravotní výchova.

Jeho činnost se dělí na šest hlavních center, která se věnují životnímu prostředí, výživě a potravinám, hygieně práce, podpoře veřejného zdraví a hygieně dětí a mladistvých, toxikologii a zdravotní bezpečnosti a epidemiologii a mikrobiologii, jehož součástí je několik národních referenčních laboratoří, které sledují výskyt různých chorob. Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění řeší také epidemii koronaviru. V současné době například sekvenace vzorků k odhalení různých variant koronaviru.

Reklama

Doporučované