Hlavní obsah

Dělení prezidentových pravomocí. Co dostane premiér dle článku 66

Foto: Profimedia.cz

Pražský hrad.

Reklama

19. 10. 2021 12:20

Vzhledem k dění posledních dní a zdravotnímu stavu prezidenta České republiky Miloše Zemana se hovoří o článku 66 Ústavy ČR. Jaké je jeho znění, jak ho lze aktivovat a na koho přecházejí pravomoci prezidenta ČR?

Článek

Článek 66 v českém ústavním rámci udává, jak má Senát a Poslanecká sněmovna postupovat v případě, že úřadující prezident není z vážných zdravotních důvodů schopen nadále zastávat úřad.

Znění článku 66 Ústavy ČR

Co říká článek 66 Ústavy ČR

Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.

Co je potřeba k jeho aktivaci

K aktivaci článku 66 je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných poslanců a senátorů. Prezidentské pravomoci by pak přecházely na další ústavní činitele – premiéra, předsedu Senátu a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pravomoci premiéra

Předseda vlády místo prezidenta:

 • zastupuje stát navenek,
 • sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy (tuto pravomoc může přenést na vládu, případě s jejím souhlasem na jednoho z jejích členů),
 • je vrchním velitelem ozbrojených sil,
 • přijímá vedoucí zastupitelských misí,
 • pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
 • propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, pokud k tomu nezmocní jiný orgán,
 • jmenuje soudce,
 • může pozastavit trestní stíhání,
 • má právo udělovat amnestii (plošného charakteru).

Pravomoci předsedy Poslanecké sněmovny

Předseda Poslanecké sněmovny má následující pravomoci:

 • jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády, přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
 • svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
 • rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
 • pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
 • jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
 • jmenuje členy bankovní rady České národní banky,
 • vyhlašuje volby do Senátu.

Pravomoci předsedy Senátu

Předseda Senátu přebírá následující pravomoci:

 • vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny,
 • přebírá pravomoci předsedy Poslanecké sněmovny, pokud se prezidentský úřad uvolní v době, kdy je Sněmovna rozpuštěná.

Pravomoci, které po prezidentovi nikdo nepřebírá

 • jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu,
 • jmenování prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
 • udělování individuálních milostí,
 • vracení zákonů přijatých parlamentem,
 • jmenování generálů,
 • podepisování zákonů (nemá vliv na jejich platnost).

Zbaví článek 66 Ústavy ČR prezidenta funkce?

Aktivace článku 66 ústavy je dočasná. Prezident zůstává ve funkci, poslanci a senátoři ho tímto článkem ústavy neodvolávají. Nekonají se ani předčasné volby, prezident zůstává ve funkci do konce svého funkčního období.

Odvolat prezidenta republiky je možné jen v případě velezrady, kterou posuzuje Ústavní soud.

Aktivaci článku 66 může zrušit Ústavní soud, jenž prezidentovi může vrátit jeho pravomoci.

Kdy se vyhlašují předčasné volby?

V případě uvolnění prezidentského úřadu (velezrada, úmrtí) má předseda Senátu 10 dní na to, aby vyhlásil nové prezidentské volby, které musí podle ústavy proběhnout nejdéle 80 dní poté.

Ode dne, kdy se prezidentský post uvolní, tedy volby musí proběhnout nejpozději do 90 dnů. Uchazeči o prezidentskou funkci musí svou kandidaturu podat nejpozději 66 dní před konáním voleb.

Pro kandidaturu je nutné sehnat podpis buď 20 poslanců, 10 senátorů, nebo 50 tisíc občanů.

Reklama

Doporučované