Hlavní obsah

Ministrova bakalářka. Slovo od slova stejné, jen mladé hasiče vyměnili kluci z Vysočiny

Ministr, jehož bakalářská práce se nápadně podobá jiné. (Video: Seznam.cz)

Reklama

17. 7. 2018 8:25

Nová zjištění o problému s akademickým vzděláním, který má další ministr Babišovy vlády.

Článek

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál napsal v roce 2006 na Institutu mezioborových studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bakalářskou práci, která se ve značném rozsahu shoduje s prací jiné absolventky školy.

Toto zjištění, které Seznam publikoval v pondělí, ale není vším, co nemusí být v Krčálově práci s názvem „Mládež a volný čas“ v pořádku.

Celé shodné pasáže s prací autorky Marie Doležalové byly nalezeny zejména na prvních 30 stranách Krčálovy práce, i v jejím zbytku (má 84 stran) není zdaleka vše původní.

A to i v celé řadě pasáží, jež autor vydává za své vlastní dílo.

Ministr Petr Krčál, který dosažený titul Bc. používá, v první reakci uvedl, že si opisování není vědom a že neví, jak může být jeho text tak shodný s jinou prací.

Video: Podívejte se, jak reagoval ministr Petr Krčál na zjištění Seznamu

Petr Krčál: Neopisoval jsem. (Video: Seznam.cz)

Petr Krčál: Neukazujte mi to, ale neopisoval jsem. (Video: Seznam.cz)

Co nám řekly vyhledavače

Shodu 14 procent s už publikovanými texty odhalil v práci ministra Krčála program na kontrolu plagiátů.

Když však Seznam jeho dílo prověřil v internetových databázích a vyhledavačích, zjistil, že kromě už zmíněné práce Marie Doležalové jsou tu na dalších stránkách uvedeny bez citace také úryvky z příruček pro pedagogy, z koncepčních materiálů Kraje Vysočina nebo článků ve věstnících České rady dětí a mládeže (ČRDM).

Například:

Petr Krčál na 60. straně své práce z roku 2006 píše: „Z mého pohledu jsou mimořádně důležitá tato zjištění: skoro dvě třetiny rodičů pociťují jako velký problém nedostatek času pro výchovu mládeže, rodiče mají velkou obavu z toho, jaká ‚parta‘ nakonec rozhodne o dospívání jejich dítěte, a tím mnohdy i o celém dalším směřování jejich života.“

V květnu 2005 však zpravodaj České rady dětí a mládeže v textu o výsledcích vlastního výzkumu o rodičích napsal: „Z našeho pohledu jsou mimořádně závažné první dvě položky: skoro dvě třetiny rodičů pociťují jako velký problém nedostatek času pro svoje děti, rodiče mají velkou obavu z toho, jaká ‚parta‘ nakonec rozhodne o dospívání jejich dítěte (a tím mnohdy i o celém dalším směřování jejich života).“

Na podobném principu jsou do práce ministra Krčála „překlopeny“ už zmíněné texty dokumentů zveřejněných dříve na webu Kraje Vysočina – jsou přepsány, na několika stranách jen s minimálními změnami.

Doklad o shodnosti práce s dokumenty má Seznam rovněž k dispozici.

Nejde jen o uvozovky

Petr Krčál sice většinu pramenů, z nichž do své práce texty „překlápěl“, uvedl v seznamu použité literatury, je však zřejmé, že nejde o prostě zapomenuté citace.

Postup autora ve zkopírovaných pasážích totiž vykazuje systematičnost. Nejčastěji třeba slovo „člověk“ nebo „dítě“ z původního textu nahrazuje pojmem „mladý člověk“.

Třeba na 37. straně k úloze motivace v práci s mládeží Petr Krčál píše: „U mladých lidí můžeme smysluplně hovořit o obecném rysu motivace, zatímco současně můžeme hovořit o měnících se motivačních stavech.“

Ve skutečnosti je text v plném znění převzatý z příručky pro učitele základních a speciálních škol, jež se zaměřila na výchovu dětí v oblasti požární ochrany. S jedinou výjimkou – místo mladých lidí se v původním textu uvádějí jen lidé.

Podívejte se: Ministrova práce a text ze zpravodaje České rady dětí a mládeže

Články ze zpravodaje a práce Petra Krčála.

Častým zdrojem jsou také starší články ze zpravodaje České rady dětí a mládeže. V jednom z nich autor bakalářské práce jen vlastně zaměňuje původní „mladé hasiče“ za předmět svého výzkumu, spolek Mládí Vysočiny.

Například:

Petr Krčál v kapitole s názvem Vzdělávání a výchova dobrovolníků v roce 2006 píše: „Nynější systém přípravy jednotlivých vedoucích a instruktorů základních kolektivů Mládí Vysočiny vychází jednak z historie, jednak reaguje na moderní trendy, jež se ve vzdělávání dobrovolných vychovatelů dětí a mládeže ve volném čase odrážejí.“

Ve článku zpravodaje ČRDM z února 2002 však autorka Monika Homolková-Němečková, zástupkyně Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, uvedla: „Nynější systém přípravy vedoucích a instruktorů kolektivů mladých hasičů vychází jednak z historie, jednak reaguje na moderní trendy dnešní doby, jež se ve vzdělávání dobrovolných ‚vychovatelů‘ dětí mládeže ve volném čase odrážejí.“

Další příklad:

Srovnání bakalářské práce a článku Moniky Homolkové-Němečkové.

Prameny, z nichž „překlápěl“ texty, sice autor Petr Krčál zmiňuje v seznamu použité literatury, podle odborníků to ale k řádnému oddělení citace od vlastního textu nestačí.

„V zásadě citujeme vždy cizí myšlenky (ve formě přímé citace nebo parafráze), konkrétní data, nové informace. S upozorněním, že jakoukoliv větu, kterou přímo přebíráte do své práce, musíte vždy ocitovat!“ zní například doporučení uvedené pro autory diplomových prací na internetových stránkách Vysoké školy ekonomické.

Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Doporučené