Hlavní obsah

Daňové ráje, utajení majitelé. Proč ČNB pokutovala banku ruského miliardáře

Foto: Profimedia.cz

Kontroloři ČNB si při prověřování fungování Expobank CZ vybrali 64 klientů - lidí a firem - u nichž kontrolovali, nakolik banka dostála požadavkům zákona proti praní špinavých peněz. Narazili i na konta českých manažerů a politiků.

Reklama

16. 1. 17:36

Seznam Zprávy získaly protokol ČNB o kontrole Expobank CZ, která dostala pokutu 20 milionů korun. Mimo jiné kvůli obavě, že kvůli nedostatečnému prověřování klientů a jejich peněz bylo ohroženo dodržování mezinárodních sankcí.

Článek

Česká národní banka (ČNB) v listopadu minulého roku udělila bankovnímu domu Expobank CZ vysokou pokutu 20 milionů korun. Bance, v níž 61 procent akcií vlastní ruský finančník Igor Kim, bylo penále vyměřeno zejména za špatně fungující řídicí a kontrolní systém.

ČNB zamítla rozklad Expobank CZ a v závěru roku 2020 umístila na svůj web 120stránkové vyjádření, které bylo spíše obecnějšího rázu bez konkrétních jmen či bližších detailů.

Seznam Zprávy získaly podklady kontrolního protokolu českého bankovního regulátora, ve kterém na téměř 300 stránkách Expobance detailně vypsal, v čem pochybila.

Jednou z výtek ČNB směrem ke Kimově bance byla obava, že kvůli chabému prověřování klientů - například původu jejich peněz, dohledávání koncového vlastníka offshorových firem či kontroly jednotlivých transakcí - bylo ohroženo dodržování mezinárodních sankcí.

V posledních letech je v tomto ohledu v popředí protiruské embargo, které západní státy uvalily na vybrané ruské firmy a jednotlivce kvůli nelegální anexi Krymu a ruské agresi na východu Ukrajiny v roce 2014.

„Neprovádění pravidelných kontrol klienta v průběhu obchodního vztahu, nezadávání údajů o celé vlastnické a řídící struktuře klienta právnické osoby do IS a v některých případech i nezjišťování těchto údajů, v důsledku čehož nebylo zajištěno provádění mezinárodních sankcí,“ vyjmenovává pochybení ČNB v protokolu o šetření v Expobank CZ.

Její tiskový mluvčí Jakub Švestka to vysvětlil slovy: „Povětšinou šlo o neprovedení opakované (periodické) kontroly tak, aby bylo ověřeno, že nedošlo u klienta v průběhu času ke změnám majícím vliv na profil klienta.“

Odkázal také na vyjádření Expobanky pro ČNB, v němž banka regulátorovi sdělila, že chyby napravila a své klienty podrobila komplexnímu prověření.

„V této věci učinil účastník řízení opatření k nápravě, kdy na základě rozhodnutí svého představenstva ze dne 27. února 2019 má každý jeho klient, a to bez ohledu na rizikový profil, projít hloubkovou kompletní kontrolou. Následně na to byl implementován přesný postup takovéto kontroly a přijata opatření v rámci hloubkové kontroly klienta. Došlo také ke kompletní aktualizaci vnitřních předpisů,“ píše se v dokumentu zveřejněném na webu ČNB.

Česká stopa

Kontroloři národní banky si následně vybrali 64 klientů - lidí a firem - u nichž prověřovali, nakolik Expobank CZ dostála požadavkům zákona proti praní špinavých peněz („AML zákon“).

„Vzorek byl vybrán s ohledem na rozsah AML povinností v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jednotlivá rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu specifická pro kontrolovanou osobu,“ vysvětlovali kontroloři.

Z 64 kontrolovaných položek našli nedostatky u 57 klientů; u 24 nebyly uvedeny všechny osoby a subjekty z vedení a vlastnické struktury firem; u 18 klientů nebyl zjištěn či dostatečně doložen zdroj peněžních prostředků; u 8 klientů nebyl zjištěn skutečný majitel nebo Expobank CZ neměla pohromadě dokumenty, na základě kterých byl skutečný majitel zjištěn.

Jednou z firem, na jejíž dokumentaci v Expobance se ČNB podívala, byla společnost Red Signal Dispute Resolution. Jde o firmu s britským vlastníkem, stojí za ní však vlivný Čech - expert na mezinárodní arbitráže a podnikatel Radek Šnábl. Přes účet jeho firmy podle ČNB prošlo několik milionů korun, ke kterým chyběly dokumenty.

„Kontrolovaná osoba (Expobank CZ) nepředložila podklady, na základě kterých prošetřila alerty vygenerované k transakcím realizovaným na účtu č. XYXY dne 12. 1. 20XY ve výši 1 mil. Kč a dne 4. 4. 20XY ve výši 1 400 tis. Kč. Kontrolovaná osoba nepostupovala v souladu s ustanovením § 18 AML vyhlášky, resp. ustanovení § 7 původní AML vyhlášky,“ píše se v protokolu ČNB.

Radek Šnábl, bývalý vysoce postavený úředník Ministerstva financí, podle svých slov v průběhu času všechny potřebné dokumenty a podklady bance dodával. Zmatek v Expobance jej prý naštval natolik, že se s ní rozešel.

„Historicky jsem byl klientem banky od doby, kdy to ještě byla Interbanka. Zažil jsem tři nebo čtyři vlastnické změny, až teprve v situaci, kdy se banka stala Expobankou, jsem s obrovskou nevůlí ke změně banky nakonec banku změnil. Poté, co Expobanka prodala své sídlo na Václavském náměstí, prakticky přestala uživatelsky fungovat,“ řekl Šnábl Seznam Zprávám.

Další českou stopu při kontrole tuzemské pobočky ruské banky zanechala londýnská firma Capital Investment Solutions Limited. Expobank CZ za skutečného majitele této britské skořápky označila bývalého šéfa pražské ODS a někdejšího místostarostu Prahy 10 Filipa Humplíka. Jenže to podle ČNB nakonec nebyla pravda, neboť z dohledaných dokumentů se zjistilo, že Humplík byl pouze zmocněnou osobou. Kdo firmu ve skutečnosti vlastnil, se dle ČNB nezjistilo.

Kontrolorům vadilo i to, že když Expobank CZ uváděla za majitele Humplíka, neověřila si, zda není politicky exponovanou osobou (PEP). „Kontrolovaná osoba nezjistila a nezaznamenala vlastnickou strukturu vedoucí ke skutečnému majiteli, včetně zjištění skutečného majitele klienta,“ stojí dále v protokolu národní banky.

Humplík už prý majitelem ani zmocněncem britské firmy není více jak osm let, s Expobankou dle svých slov nespolupracoval. „Rád bych vám pomohl, ale o tomhle nic nevím. Zmocněnou osobou jsem přestal být někdy v 2010,“ napsal Seznam Zprávám.

Papíry z Baku

Kritizovaným případem byl i stav dokumentů ke kontu podnikatele Azize A.

„Kontrolovaná osoba (Expobank CZ) nepředložila kontrolujícím dokumenty dokládající původ peněžních prostředků vložených klientem v hotovosti ve výši 100 tis. EUR dne 31. 8. 20XY. Předložený pokladní doklad k výše uvedené transakci obsahoval pouze prohlášení klienta v českém jazyce, v němž uváděl, že peněžní prostředky pocházely ze zrušeného účtu u jiné banky,“ píše se v protokolu ČNB.

Regulátora neuspokojily ani materiály ázerbajdžánských úřadů, které měly doložit původ Azizových peněz.

„Na dotaz kontrolujících ohledně podkladů k původu peněžních prostředků RM (relationship manager) předložil dokument vystavený Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan za rok 2012 a dokument vystavený Baku Taxes Department under Ministry of Taxes of the Republic of Azerbaijan za roky 2013 a 2014. Výše uvedené dokumenty však nedokládaly prohlášení klienta o původu peněžních prostředků, který klient uvedl dne 31. 8. 20XY na pokladním dokladu. Kontrolovaná osoba nezjistila zdroj peněžních prostředků, a postupovala tak v rozporu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona,“ konstatovala ČNB.

Zmatek nastal i v případě Olgy M., na jejímž účtu proběhly transakce za bezmála 40 milionů rublů (11,4 milionu korun) a 570 tisíc eur (14,9 milionu korun).

„Kontrolovaná osoba (Expobank CZ) nebyla na danou transakci upozorněna, tuto transakci neprošetřila a nevyhodnotila, zda je v souladu s tím, co je jí známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu, ani nepřezkoumala zdroje peněžních prostředků, kterých se obchod nebo obchodní vztah týkal,“ vadilo kontrolorům ČNB.

Ti se pozastavili rovněž nad tím, proč Expobank CZ nedoložila dokumenty ke kypersko-nizozemské společnosti Novowise Holdings Limited a její transakci ve výši téměř 10 milionů dolarů (208 milionů korun).

Nedostatky v prověření vlastnické struktury se objevily i v případě stamilionových toků kyperské společnosti Astra Premier Ltd. „Aplikací FIS nebyly vygenerovány alerty k transakcím ze dne 29. 3. 20XY ve výši 4 488 800 USD, ze dne 1. 4. 20XY ve výši 83 mil. Kč, ze dne 1. 4. 20XY ve výši 19 mil. Kč, ze dne 12. 4. 20XY ve výši 1 012 320 USD,“ stojí ve zprávě ČNB.

Majitel i šéf pod lupou

Ve vzorku 64 prověřovaných klientů Expobank CZ se ocitl i její majoritní vlastník Igor Kim, který podle magazínu Forbes patří mezi 100 nejbohatších Rusů.

Ani v případě dění na jeho účtu nebyla ČNB s postupy banky spokojená, zejména co se týká prověření zdrojů jeho finančních transakcí ve výši několika desítek milionů korun.

„Kontrolovaná osoba (Expobank CZ) nezjistila zdroj peněžních prostředků u alertovaných transakcí ze dne 5. 2. 20XY ve výši 200 tis. EUR, ze dne 29. 12. 20XY ve výši 2 mil. EUR, ze dne 24. 3. 20XY ve výši 414 000,83 EUR, ze dne 25. 4. 20XY 3 700 tis. USD, ze dne 27. 9. 20XY ve výši 1 776 848,65 USD, ze dne 17. 12. 20XY ve výši 1 mil. EUR, ze dne 20. 12. 20XY ve výši 3 709 611,60 USD,“ stojí v protokolu ČNB.

Její výhrady se vztahovaly i k v dané době druhému hlavnímu muži a šéfovi Expobank CZ Iljovi Mitelmanovi.

„Kontrolovaná osoba (Expobank CZ) nezjistila původ peněžních prostředků u alertovaných příchozích transakcí z účtu klienta v Lotyšsku ze dne 23. 11. 20XY ve výši 496 881,39 USD, ze dne 3. 4. 20XY ve výši 144 640,23 USD a ze dne 23. 4. 20XY ve výši 150 tis. USD. Kontrolovaná osoba tak postupovala v rozporu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. d) AML zákona,“ konstatovali kontroloři českého bankovního regulátora.

Expobank CZ celkové nálezy ČNB dle svého vyjádření „přijala s plným respektem a ve vlastní režii již provedla řadu změn“. Klienty na webu ujistila, že 20milionová pokuta nijak neohrozí její činnosti a stabilitu.

Hledá se kupec

Ruský miliardář Igor Kim své angažmá v Praze započal v roce 2014, kdy koupil pobočku německé banky LBBW a spustil zde služby Expobank CZ. V roce 2013 se spekulovalo, že o německou divizi se zajímá Agrofert budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO).

Kim však transakci dotáhl, Expobank CZ je v současnosti druhým bankovním domem s ruskými kořeny v České republice.

Jak ale Seznam Zprávy před rokem uvedly, Kim se z vedení české divize Expobanky stáhl a skončil v čele dozorčí rady. Byl to začátek personálního domina, které kulminovalo na konci roku 2019, kdy z funkce odešel i druhý nejdůležitější člověk a Kimův souputník – předseda představenstva Expobank CZ a zmiňovaný lotyšský bankéř Ilja Mitelman.

V současnosti vedení Kimovy banky jedná o prodeji.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované