Hlavní obsah

Známe detaily, proč banka ruského miliardáře dostala 20 milionů pokutu

Foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:JiriMatejicek

Česká národní banka (ČNB) udělila Expobank CZ pokutu za špatně fungující řídicí a kontrolní systém.

Reklama

19. 12. 2020 19:10

Seznam Zprávy získaly detaily o kontrole České národní banky v bankovním domě Expobank CZ. Dle protokolu vadil ČNB chaos a nepořádek v kontrolním orgánu banky, který přitom vedl sám spoluvlastník a ruský finančník Igor Kim.

Článek

20 milionů korun. Ne každý den Česká národní banka (ČNB) uděluje tuzemským peněžním domům tak vysokou pokutu. V polovině listopadu ji obdržela Expobank CZ, v níž 61 procent akcií vlastní ruský finančník Igor Kim, a to za špatně fungující řídicí a kontrolní systém.

ČNB zamítla rozklad Expobank CZ a umístila na svůj web 120stránkové vyjádření, které bylo spíše obecnějšího rázu bez konkrétních jmen či bližších detailů.

Seznam Zprávám se nyní podařilo získat podklady kontrolního protokolu českého bankovního regulátora, ve kterém loni v září na téměř 300 stránkách Expobance detailně popsal, v čem tento bankovní dům pochybil. Obsáhlý materiál poukázal na chaos a nefungující kontrolu nad děním v bance.

Část kritiky se snesla na nejdůležitější osobu Expobanky - majoritního vlastníka Igora Kima, podle magazínu Forbes patřícího mezi 100 nejbohatších Rusů. Vedle svého akcionářského podílu působil Kim do listopadu 2019 ve funkci předsedy dozorčí rady. A právě toto jeho období ČNB podrobila kritice.

Ve funkci bez funkce

Klíčovým datem bylo 1. září 2018. Tehdy čtveřici mužů ve složení Jyrki Koskelo, Kiril Vladimirovič Nifontov, John McNaughton a Igor Vladimirovič Kim skončilo funkční období v dozorčí radě banky. Tehdy došlo k zániku členství, které nebylo obnoveno. Manažeři však v dozorčí radě pokračovali i nadále, problém nikdo nezaznamenal. Až ČNB.

„Nastalá situace měla za následek ztrátu usnášeníschopnosti kontrolního orgánu, neboť tento v podmínkách kontrolované osoby osmičlenný orgán byl po této události obsazen jen třemi osobami,“ píše se v protokolu národního regulátora.

Kontroloři ČNB se podivovali zejména nad tím, jak je možné, že si pochybení nevšiml šéf dozorčí rady a majitel banky Kim.

„Zejména je třeba zdůraznit, že tuto skutečnost nezaznamenal předseda dozorčí rady Igor Vladimirovič Kim, který dozorčí radu svolával, měl v podmínkách kontrolované osoby rozhodující hlas při rovnosti hlasů jejích členů, řídil jednání dozorčí rady, podepisoval zápisy z jednání dozorčí rady a mohl činit veškerá prohlášení dozorčí rady. Všechny tyto osoby jednaly do dne 20. 2. 2019 tak, jakoby k zániku funkce bývalých členů dozorčí rady (vč. jejího předsedy a místopředsedy) nedošlo,“ stojí v dokumentech ČNB.

Nebyl to jediný odstavec protokolu, který se věnoval postupu jednoho z nejbohatších Rusů. „Zvláštní význam přitom mělo selhání předsedy dozorčí rady (míněn Igor Kim, pozn. red.), neboť právě on měl při jednání dozorčí rady spíše než kdokoli jiný ověřovat její usnášeníschopnost, on měl být osobou sehrávající ústřední roli při odstoupení člena představenstva a v neposlední řadě on si měl být vědom (stejně jako ostatní členové dozorčí rady, v jejichž případě došlo k zániku funkce uplynutím doby) zániku své vlastní funkce v dozorčí radě,“ píše se v materiálu.

ČNB prověřovala dění v Expobance za období let 2017 a 2018. Nepřehledné dění v kontrolním orgánu banky českému regulátorovi vadilo.

„Výše uvedené skutečnosti dramaticky nepříznivě ovlivnily řízení kontrolované osoby. Po čas absence usnášeníschopnosti dozorčí rady nebyla přijata pouze banální usnesení, ale usnesení s přímým dopadem na řízení kontrolované osoby,“ konstatovali kontroloři v protokolu a dodali: „Tím spíše měla být věnována pozornost všem formálním náležitostem, které jsou s procesem usnášení dozorčí rady spojeny. Tyto skutečnosti přitom nastaly nejen v důsledku systémové chyby, ale přinejmenším stejnou měrou v důsledku osobního selhání konkrétních pracovníků kontrolované osoby.“

Za to může ona!

Expobank CZ nálezy ČNB dle svého vyjádření „přijala s plným respektem a ve vlastní režii již provedla řadu změn“. Klienty na webu ujistila, že 20milionová pokuta nijak neohrozí její činnosti a stabilitu.

Pokuta je strop, který Expobanku postihl, přísnější trest v podobě odebrání licence bance nehrozí. Bankovní dům se teď naopak snaží udělat za kritizovaným obdobím tlustou čáru.

Vůči zjištěním ČNB v rámci fungování kontrolního orgánu banky se Expobank CZ bránila argumentem, že dozorčí rada fungovala i v tříčlenném složení.

„Dozorčí rada účastníka řízení prokazatelně existovala, ačkoli měla jen tři členy. I tak mohla vykonávat svoji činnost a rozhodovat, ačkoli nebyla usnášeníschopná. Samotná skutečnost, že dozorčí rada účastníka řízení nebyla usnášeníschopná, neměla na řídicí a kontrolní systém účastníka řízení žádný dopad. Představenstvo účastníka řízení, jakož i další řídicí a kontrolní orgány účastníka řízení po celou dobu vykonávaly svou činnost řádně tak, jako by k zániku funkce čtyř ze sedmi členů dozorčí rady účastníka řízení nedošlo,“ stojí v dokumentu zveřejněném na webu ČNB.

Skutečnost, že čtyřem lidem v dozorčí radě vypršel mandát, Expobank svedla na svou bývalou pracovnici ve vedení.

„Skutečnost, že řídicí a kontrolní systém nezaznamenal pokles počtu členů dozorčí rady, byla významně ovlivněna především osobním selháním bývalé členky představenstva účastníka řízení a jí podřízených zaměstnanců. V tomto případě se tedy nejedná o selhání systému jako takového, ale o selhání jednotlivce, respektive jednotlivců,“ sdělila Expobank CZ národnímu regulátorovi.

Česká image

Ruský miliardář Igor Kim své angažmá v Praze započal v roce 2014, kdy koupil pobočku německé banky LBBW a spustil zde služby Expobank CZ. V roce 2013 se spekulovalo, že o německou divizi se zajímá Agrofert budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO).

Kim však transakci dotáhl, Expobank CZ je v současnosti druhým bankovním domem s ruskými kořeny v České republice.

Jak ale Seznam Zprávy před rokem uvedly, Kim se z vedení české divize Expobank stáhl a skončil v čele dozorčí rady. Byl to začátek personálního domina, které kulminovalo na konci roku 2019.

Z funkce odešel i druhý nejdůležitější člověk a Kimův souputník – předseda představenstva Expobank CZ a lotyšský bankéř Ilja Mitelman. Vedení banky k loňskému poslednímu prosincovému dni opustil i indický manažer Sridhar Cadambi.

Zastavme se ale na moment u výše zmiňovaného Mitelmana, protože jemu se v minulosti přihodil rovněž problém s vnitřní kontrolou. Mitelman má s působením v celé síti Kimovy banky dlouholeté zkušenosti, v letech 2012 až 2017 šéfoval její lotyšské „dceři“.

V roce 2014 lotyšský kontrolní úřad – Komise pro finanční a kapitálový trh (FKTK) – Mitelmanovu banku vyzval k posílení vnitřní kontroly a zvýšení dohledu nad transakcemi klientů. Úřad se však přijatými opatřeními nespokojil a za nedostatečnou kontrolu klientských účtů udělil Expobank AS pokutu 105 tisíc eur (tehdy zhruba 2,8 milionu korun).

Česká větev Expobank nyní vsadila na české manažery. V jejím čele stanul někdejší člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal. „Jeho cílem je další rozvoj Expobank CZ i jejích služeb jak pro soukromou, tak korporátní sféru,“ komentovala před rokem banka nástup nové manažerské hvězdy.

Reklama

Doporučované