Hlavní obsah

Denně tudy projede 144 tisíc aut. Barrandovský most čeká pět let oprav

Foto: Petr Jedelský, wikimedia

Barrandovský most je pražský silniční most přes řeku Vltavu, vybudovaný v letech 1978–1988 jako most Antonína Zápotockého. Je významným dopravním uzlem jižní části hlavního města a nejrozsáhlejším mostním dílem v Praze.

Reklama

29. 9. 2020 13:20

Začala oprava Barrandovského mostu, jedné z hlavních dopravních tepen Prahy. V obou směrech každý den přes most projede přes 140 tisíc automobilů. Rekonstrukce potrvá pět let.

Článek

Dnes začala první etapa, kterou však řidiči příliš nepocítí. „S výraznějšími dopravními omezeními na mostě je však potřeba počítat v další etapě rekonstrukce, a to od roku 2022,“ uvedl magistrát v tiskové zprávě.

V první fázi, která poběží letos a příští rok, dojde na opravu konstrukcí spodní stavby mostu. Termín je stanoven na období mezi dneškem a listopadem 2021 s klimatickou přestávkou od 23. prosince. „Doprava přes most zůstane během těchto měsíců zachována, menší omezení se ale vyskytnou například v Modřanské ulici, kde bude v úseku pod mostem sveden provoz v obou směrech do jednoho pruhu. Zúží se také cyklostezka v okolí pilíře mostu a v souvislosti s přistavěním a obsluhou pontonu je třeba počítat i s omezením plavby při pravém břehu. Některé práce jsou plánovány i pod hladinou Vltavy,“ doplnilo vedení města.

Foto: TSK Praha

Ode dneška do 23. 12. bude omezen provoz v ulici Modřanská v úseku pod Barrandovským mostem. Jedná se o částečné omezení jednoho jízdního pruhu v obou směrech. Omezení a zábor poloviční šířky se týkají rovněž cyklostezky kolem pilíře.

„Opravu jsme naplánovali tak, aby byl po celou její dobu zachován průjezd ve třech jízdních pruzích, a nebyla tak významně omezena doprava při cestě z jednoho břehu Vltavy na druhý,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy. „Barrandovský most patří k nejvytíženějším komunikacím, v pracovních dnech jej k dopravě využije 144 tisíc vozidel. Právě pro jeho nenahraditelnost je ale nezbytné udržovat most v dobré kondici a to se bez průběžných rekonstrukcí neobejde,“ dodal.

Barrandovský most prošel řadou menších oprav již dříve, a to především ve své svrchní části, jejíž součástí je i vozovka. Zásadní rekonstrukce svršku mostu bude součástí dalších etap rekonstrukce.

Druhá fáze začne na jaře 2022 a potrvá do roku 2025. Tyto práce s sebou již ponesou dopravní omezení. „Abychom řidiče omezili co nejméně, pracujeme již nyní na návrzích náhradního vedení dopravy a zkapacitnění navazující komunikační sítě a objízdných tras,“ podotkl náměstek Scheinherr. „Proto jsme dopředu zkapacitnili nájezd a výjezd z Modřanské ulice. Kapacitní nájezdy a sjezdy budeme potřebovat, až do nich budeme směrovat auta a MHD v rámci jednotlivých etap. Troufám si říct, že rekonstrukce Barrandovského mostu je svým významem srovnatelná s modernizací dálniční sítě, proto již nyní necháváme zpracovat modely, jak se bude doprava chovat, kde by se mohly vyskytnout největší komplikace a jak jim potenciálně předcházet.“

Do oprav vrchní stavby je podle něj nutné se pustit hlavně kvůli neuspokojivému stavu nosné konstrukce, který se nachází na úrovni V – tedy špatný stav. „Z diagnostiky vyplynulo, že nedostatky jsou zejména v oblasti výztuže mostu, která je součástí nosného systému. Tato oprava vyžaduje již kompletní sejmutí betonových svodidel a říms, přeizolaci celého mostu a výměnu vozovky i chodníků. Chystáme rovněž úpravy osvětlení a přeložky inženýrských sítí,“ upozornil Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Oprava mostu by měla stát zhruba šest set milionů korun.

Barrandovský most

Silniční most spojující městské části Praha 4 a Praha 5 má dvě samostatné nosné konstrukce, technicky se tedy jedná o soumostí. Silnice s osmi jízdními pruhy a dvěma chodníky pro pěší je součástí Městského okruhu a patří k nejvytíženějším dopravním tepnám v České republice. Stavba obou částí mostu se uskutečnila v letech 1978 až 1988, levý most byl zprovozněn v září 1983.

Foto: wikimedia

Oprava mostu vyjde na víc než půl miliardy korun.

Opěry mostu tvoří železobetonové masivní bloky. Mezilehlé podpěry jsou železobetonové pilíře založené na mikropilotách, nosná konstrukce je z předpjatého monolitického betonu. Základ i dřík jsou vyrobeny z betonu, kryt vozovky je živičný. Délka přemostění ve střednici je 343,7 metru, volná šířka mezi svodidly ve střední části přibližně 14 metrů. Na stavbu na obou březích navazují nájezdové a sjízdné rampy, které jsou samostatnými mostními objekty.

Reklama

Doporučované