Hlavní obsah

Detaily o povinné výuce na dálku: Týká se i školek, nutné budou omluvenky

Foto: Profimedia.cz

Nově by se měly děti omlouvat i z neúčasti na dálkové výuce. Zákon, který zavádí povinnou účast na distančním vzdělávání, míří na vládu. (Ilustrační snímek)

Reklama

16. 8. 2020 10:03

Povinnost účastnit se dálkové výuky bude platit i pro některé předškoláky. Kdo se výuky ve škole či školce nebude moct zúčastnit, bude muset dodat omluvenku, jak je tomu běžně. Připravovanou novelu v pondělí projedná vláda.

Článek

Má jít o vcelku jednoduchou úpravu zákona - konkrétně jeden nový paragraf o pěti bodech, který rozšíří povinnost školní docházky i na dálkovou výuku. Právě ta totiž nebyla podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v zákoně ukotvena.

Změna na sebe ale nabaluje řadu dalších novinek, některé očividnější, další méně. Vzniknout by tak například měla i nutnost omluvit se z neúčasti na dálkové výuce stejně, jako když se žák nedostaví do školy.

Zároveň budou muset učitelé dálkovou výuku přizpůsobit potřebám svých žáků. Jinými slovy by nemělo docházet k tomu, že učitel bude vyžadovat vyplňovat úkoly na počítači i u dětí, které počítač nemají.

Základní umělecké školy budou povinné poskytovat dálkovou výuku, pro jejich žáky ale bude účast nadále dobrovolná.

Rychle, spěcháme

Z dokumentů je zřejmé, že je třeba jednat rychle. V důvodové i předkládací zprávě se objevuje apel, že povinnost účastnit se výuky na dálku je třeba zavést co nejdříve.

„Je žádoucí, aby co nejdříve po začátku školního roku 2020/2021 byla právně upravena problematika vzdělávání distančním způsobem a další opatření spojená s případným omezováním osobní přítomnosti žáků ve školách,“ stojí v důvodové zprávě, která pokračuje varováním, že brzy bude potřeba alespoň v konkrétních ohniscích nákazy omezovat osobní účast dětí ve škole.

Úprava zákona by proto měla projít zrychleným legislativním procesem, tedy i bez připomínek dalších ministerstev a dotčených stran.

Nejde jen o žáky a studenty

Povinnost účastnit se výuky na dálku by měla platit i pro děti ve školkách. Konkrétně pro ty, které jsou povinné účastnit se předškolní výuky. Jde o děti, které před začátkem školního roku oslaví páté narozeniny.

Povinnost účastnit se předškolního vzdělávání se zavedla před čtyřmi roky od školního roku 2017/2018.

Ministerstvo si totiž všimlo, že přestože během mimořádných opatření a stavu nouze nebyly plošně mateřské školy zavřené, většina k tomuto kroku přistoupila a nebyla v provozu déle jak měsíc.

„Pouze pět procent mateřských škol uzavřeno nebylo a pouze 1,5 procenta mateřských škol provoz ani žádným způsobem neomezilo. I v těchto mateřských školách však bylo přítomno výrazně méně dětí než obvykle, většinou dokonce méně než polovina,“ stojí v důvodové zprávě k zákonu.

Kdy se musí přepnout na dálkovou výuku

V důvodové zprávě je také poměrně detailně popsané, od jaké chvíle bude nutné přejít k dálkové výuce.

U škol by měla platit povinnost přejít do distanční výuky ve chvíli krizového stavu či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízené karantény, která by znemožnila osobní přítomnost „většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kurzu ve škole“, jak stojí v důvodové zprávě.

Mateřské školy automaticky přepnou do dálkové výuky ve chvíli, kdy se více jak polovina všech dětí v daném zařízení, které mají docházku povinnou (ve věku pět a více let), nebude osobně výuky účastnit.

Zároveň se počítá s tím, že mateřská škola bude povinná poskytovat distanční vzdělání pouze dětem, pro které platí povinnost účastnit se předškolní výuky.

Dálková výuka neznamená automaticky on-line výuka

„Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání,“ stojí přímo v paragrafovém znění zákona.

Podobné ujištění, že je škola povinná se přizpůsobit podmínkám dětí, je zmíněno i v důvodové zprávě, kde je celá myšlenka doslovněji rozvedená: „To tedy například znamená, že pokud žák či student nemá doma k dispozici počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání distančním způsobem - například umožnit, aby si učivo a úkoly vyzvedl ve škole (samozřejmě pouze tehdy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti), nebo využít pouze telefonického spojení.“

Učitelé by tedy neměli autoritativně trvat jen na on-line výuce, jako se stalo v jednom konkrétním a mediálně zdokumentovaném případě z jara letošního roku.

„Odpověď vhodným způsobem, psanou na PC,“ měla se učitelka dožadovat v reakci na poslaný ručně napsaný text s tím, že to nebude „luštit“.

Počítá se i s omluvenkami

S povinnou účastí na dálkové výuce souvisí i povinnost se z ní případně omluvit podobně jako z tradiční docházky. Například kvůli nemoci.

„Školy by tedy měly případně upravit své školní řády a nastavit pravidla pro omlouvání v případě vzdělávání distančním způsobem,“ stojí v důvodové zprávě.

Jazykovky a „zušky” to mají jinak

I nadále by podle návrhu zákona měla být dálková výuka nepovinná pro žáky základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Respektive – škola bude povinná dálkovou výuku poskytovat, ale žáci nebudou podle důvodové zprávy povinni se jí účastnit.

„Nebudou jim tedy v případě, že se vzdělávat nebudou, hrozit žádné sankce,“ stojí v důvodové zprávě.

Možnost měnit termíny

Kromě povinnosti účastnit se výuky na dálku návrh legislativní úpravy uděluje ministerstvu i možnost měnit lhůty a termíny například přijímacích, maturitních a jiných zkoušek.

Ministerstvo školství by tyto termíny mohlo měnit vydáváním opatření obecné povahy, které musí být vyvěšeno nejméně patnáct dní.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované