Hlavní obsah

Podáváme žalobu, reagoval Hrad na odpověď, kterou mu zaslala Stehlíková

Foto: Seznam Zprávy

Psychiatrička a bývalá ministryně Džamila Stehlíková.

Reklama

28. 1. 2022 12:05
aktualizováno • 28. 1. 2022 14:35

Psychiatrička Džamila Stehlíková poslala skrze svého advokáta odpověď na předžalobní výzvu Hradu, který požaduje milion korun a omluvu za to, jak se vyjadřovala ke zdravotnímu stavu prezidenta. Reakce Hradu byla rychlá.

Článek

„Moje klientka nevidí žádný důvod k omluvě a k poskytnutí peněžité satisfakce za nemajetkovou újmu Vašemu klientovi. Nedopustila se ničeho jiného nežli využití své erudice a zkušenosti ve veřejném zájmu a rovněž v zájmu Vašeho klienta. Případnou žalobu proto bude považovat za nedůvodnou a je připravena se proti ní patřičným způsobem bránit,“ píše advokát Artur Ostrý v reakci na předžalobní výzvu.

Reakce hradní kanceláře přišla během pár hodin. Uvedla, že když Stehlíková nezměnila postoj, nezbývá než podat žalobu. „Pokud Vaše klientka i navzdory aktuálnímu vývoje věcí setrvává bez jakékoli změny svého postoje a sebereflexe na svých výrocích, nezbývá, než po vyčerpání všech předžalobních kroků podat příslušnou žalobu,“ píše v odpovědi Stehlíkové advokát Hradu Marek Nespala.

Matoucí žalmy a zprávy o buchtách

Znění předžalobní výzvy ve čtvrtek zveřejnila prezidentská kancelář. Žádá po bývalé ministryni Stehlíkové milion korun a omluvu za její výroky o zdravotním stavu prezidenta. Psychiatrička se k němu vyjadřovala v době, kdy byl prezident hospitalizovaný a chyběly informace, nakolik jsou zdravotní potíže vážné.

Advokát Stehlíkové reagoval na předžalobní výzvu Hradu zdvořilým tónem. V úvodu píše, že by Stehlíková prezidentovi ráda popřála dobré zdraví a bezproblémový průběh další léčby. Ač ve svých společenskopolitických postojích s prezidentem Milošem Zemanem mnohde nesouzní.

Vzpomeňme v této souvislosti především žalmů mluvčího prezidenta, resp. jeho poměrně nehorázných výroků o meruňkových buchtách a vinné klobáse, které v této souvislosti rozhodně k uklidnění veřejnosti nepřispěly.
Artur Ostrý, advokát Džamily Stehlíkové

Vzápětí už se advokát pustil do vysvětlování, proč Stehlíková zdravotní stav Zemana komentovala. Zdůvodňuje to i tím, že Zemanovo okolí o zdravotním stavu prezidenta dlouho neinformovalo a nebylo jasné, zda jeho stav neovlivňuje nezávislý výkon jeho ústavních funkcí coby prezidenta České republiky. Zaznívaly dle ní pouze irelevantní informace.

„Vzpomeňme v této souvislosti především žalmů mluvčího prezidenta, resp. jeho poměrně nehorázných výroků o meruňkových buchtách a vinné klobáse, které v této souvislosti rozhodně k uklidnění veřejnosti nepřispěly,“ píše advokát v reakci Hradu.

Všechny tyto okolnosti podle advokáta Stehlíkové přispěly k tomu, že publikovala své domněnky o zdraví prezidenta.

„Byla to právě výše zmíněná situace, která moji klientku přinutila formulovat na základě víceméně veřejných zdrojů informací a na základě svých letitých zkušeností psychiatra a odborníka na léčbu závislosti na alkoholu erudované závěry o pravděpodobném zdravotním stavu prezidenta Ing. Miloše Zemana,“ píše Ostrý.

Dodává také, že Stehlíková dosud nepochybuje o správnosti svých závěrů. „Ostatně za pravdu jí mj. dává i vyjádření člena tehdejšího prezidentova lékařského konzilia prof. MUDr. Pavla Pafka, znalého kompletní zdravotní dokumentace Ing. Miloše Zemana, který veřejně potvrdil, že prezident republiky trpí chronickým jaterním onemocněním, které nejde vyléčit, a připustil, že se jedná o cirhózu,“ podotýká advokát.

Z těchto mediálních výstupů a neskrývaně kladného vztahu Zemana k alkoholu pak Stehlíková diagnosticky vycházela a navazovala, dodává advokát Ostrý v odpovědi.

Odpověď Hradu pak uzavírá již zmíněným vyjádřením, že žalobu považuje Džamila Stehlíková za nedůvodnou a je připravena se patřičným způsobem bránit.

Hradní advokát Marek Nespala se ale nepozastavuje nad jaterní cirhózou, kritizuje především výroky Stehlíkové, že hospitalizace Zemana vedla k náběhu na delirium tremens nebo že má hluboce poškozený mozek.

„Z pověření prezidenta republiky jsem měl možnost se za expertní asistence podrobně seznámit s celou jeho zdravotnickou dokumentací za období 14. 9. až 25. 11. 2021 a mohu Vás ubezpečit, že Vaše závěry byly lživé, bez jakékoliv opory v objektivní realitě, zachycené v relevantně vedené zdravotnické dokumentaci,“ napsal Nespala v předžalobní výzvě.

Celou reakci Džamily Stehlíkové si můžete přečíst níže.

Vyjádření Džamily Stehlíkové k předžalobní výzvě

JUDr. Marek Nespala, advokát

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. Bělehradská 77 120 00 Praha 2

Vážený pane kolego,

dovoluji si tímto, v návaznosti na předchozí komunikaci, vyjádřit stanovisko k Vámi zaslané předžalobní výzvě ze dne 14. ledna 2022, adresované jménem Ing. Miloše Zemana mé klientce MUDr. Džamile Stehlíkové v souvislosti s jejími vyjádřeními k vývoji zdravotního stavu prezidenta České republiky.

Má klientka by předně panu prezidentovi ráda, alespoň mým prostřednictvím, popřála dobré zdraví a bezproblémový průběh další léčby. Ač ve svých společenskopolitických postojích s prezidentem České republiky Ing. Milošem Zemanem mnohde nesouzní, její příslušnost k lékařské profesi, ale i prostá lidskost ji velí k empatii a soucitu bez ohledu na politické či jiné rozdíly.

V této souvislosti nicméně považuji za nezbytné podotknout, že obavy mé klientky o zdraví Ing. Miloše Zemana již delší dobu přesahují toliko přirozenou starost lékaře o objektivně nemocného člověka. Nepříznivý vývoj jeho zdravotního stavu, jehož jsme v posledních měsících svědky, potvrzený jeho opakovanou hospitalizací a nejrůznějšími mediálními výstupy, je totiž způsobilý nepříznivě ovlivňovat nezávislý výkon jeho ústavních funkcí coby prezidenta České republiky. Tyto obavy navíc eskaluje nutně související vzrůstající vliv osob, kterými se Ing. Miloš Zeman při výkonu svého mandátu mnohdy neformálně obklopil, na jeho jednání a na jednání Kanceláře prezidenta republiky, zejména v situacích, kdy ze zdravotních příčin nebyl výkonu svých pravomocí zcela schopen. Je přitom nezpochybnitelným faktem, že ze strany prezidentského úřadu byla určitá exekutivní rozhodnutí a opatření přijímána ve všech fázích jeho onemocnění a léčby.

Výše uvedené důvodné obavy přitom s mojí klientkou sdílela a sdílí i velká část veřejnosti, a to nezávisle na sympatiích nebo antipatiích k samotné osobě Ing. Miloše Zemana. Kancelář prezidenta republiky přitom o jeho zdravotním stavu dlouhodobě odmítala veřejnost relevantním způsobem informovat. Vzpomeňme v této souvislosti především žalmů mluvčího prezidenta, resp. jeho poměrně nehorázných výroků o meruňkových buchtách a vinné klobáse, které v této souvislosti rozhodně k uklidnění veřejnosti nepřispěly. V důsledku nedostatku oficiálních informací a záměrného mlžení ohledně zdravotního stavu prezidenta republiky bohužel zaplnily veřejný diskurz nejrůznější spekulace, kdy se k věci vyjadřovali častokrát lidé bez jakéhokoliv odborného zázemí. Tato vysoká míra chaotičnosti veřejné diskuse, která nebyla prosta různých senzačních teorií vydávaných za pravdu, byla způsobilá poškodit dobré jméno Vašeho klienta a lze se bohužel domnívat, že jej také reálně způsobila.

Byla to právě výše zmíněná situace, která moji klientku přinutila formulovat na základě víceméně veřejných zdrojů informací a na základě svých letitých zkušeností psychiatra a odborníka na léčbu závislosti na alkoholu erudované závěry o pravděpodobném zdravotním stavu prezidenta Ing. Miloše Zemana. Moje klientka přitom dosud nepochybuje o správnosti svých závěrů, ostatně za pravdu jí mj. dává i vyjádření člena tehdejšího prezidentova lékařského konzilia prof. MUDr. Pavla Pafka, znalého kompletní zdravotní dokumentace Ing. Miloše Zemana, který veřejně potvrdil, že prezident republiky trpí chronickým jaterním onemocněním, které nejde vyléčit, a připustil, že se jedná o cirhózu. Velká část veřejně vyřčených odborných úsudků mé klientky, které zmiňujete v předžalobní výzvě, z tohoto potvrzeného předpokladu, nejrůznějších mediálních výstupů a obecně známých skutečností, kterou prezidentův neskrývaně kladný vztah k alkoholu bezesporu je, pak diagnosticky vychází a navazuje.

Má klientka tak na základě veřejně tehdy již známých skutečností vyjádřila ohledně pravděpodobného vývoje zdravotního stavu hlavy státu svůj úsudek, vycházející z její bohaté lékařské praxe v oboru psychiatrie a léčby závislosti na alkoholu. Dovoluji si v této souvislosti poznamenat, že medicína není, na rozdíl např. od technických oborů, čistě exaktní vědou, medicínské závěry je proto vždy třeba chápat toliko jako kvalifikovanou domněnku lékaře o zdravotním stavu jedince po posouzení vnějších projevů jeho obtíží. Klientka je přesvědčena, že kvalifikovaný úsudek odborníka o pravděpodobné diagnóze ani nemoc samotná na cti a vážnosti neubírají.

Vzhledem k výše uvedenému proto nevidí moje klientka žádný důvod k omluvě a k poskytnutí peněžité satisfakce za nemajetkovou újmu Vašemu klientovi. Nedopustila se ničeho jiného nežli využití své erudice a zkušenosti ve veřejném zájmu a rovněž v zájmu Vašeho klienta. Případnou žalobu proto bude považovat za nedůvodnou a je připravena se proti ní patřičným způsobem bránit.

V úctě

Za MUDr. Džamilu Stehlíkovou JUDr. Artur Ostrý, advokát v plné moci

Reklama

Doporučované