Hlavní obsah

Vražda mačetou ve škole. Školní inspekce popsala, co útoku předcházelo

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Vyšetřovatelé na SOU Ohradní v Praze po incidentu. Ilustrační snímek.

Reklama

25. 10. 2022 5:00

Výsledek šetření České školní inspekce popisuje, co předcházelo březnovému útoku učně na učitele. Žák se potýkal se studijními problémy a nedostal potřebnou pomoc. Podle ředitele školy ale podporu měl, akorát ji nevyužíval.

Článek

Měsíc před tím, než žák pražského učiliště zaútočil na pedagoga, který na následky zranění zemřel, si jeho otec telefonoval s třídním učitelem. Nerozuměl tomu, proč se synovi zhoršily tak výrazně známky v předmětech, které vyučoval právě později napadený pedagog. Následně si stěžoval také řediteli.

Vyplývá to z výsledku šetření České školní inspekce na Středním odborném učilišti Ohradní, se kterým se Seznam Zprávy seznámily.

Ještě na konci minulého školního roku byl totiž devatenáctiletý žák samá pochvala. Prospěl s vyznamenáním. Z číslicové techniky, kterou vyučoval učitel, měl výbornou.

„Žákovi byla zároveň udělena pochvala za vynikající studijní výsledky za celý školní rok 2020/2021 a rovněž za příkladnou docházku, a to jak v teoretické, tak i praktické výuce,“ píše se ve zprávě České školní inspekce.

„První ročník byl celý distanční kvůli covidu. Druhý z poloviny. Pochvalu ředitele dostal za to, že se připojoval k teoretické výuce přes počítač a odevzdával úkoly. Na rozdíl od jiných,“ vysvětluje ředitel SOU Ohradní Karel Dvořák, že šlo pouze o pochvalu za přístup k on-line výuce, což podle něj nelze spojovat s pozdějšími studijními problémy.

V pololetí následujícího školního roku už měl devatenáctiletý žák totiž z číslicové techniky za pět. A stejně tak ze sdělovací techniky, kterou také učil zmíněný pedagog.

Co se píše ve výsledku šetření

„Škola také v dostatečné míře nevěnovala pozornost speciálním vzdělávacím potřebám předmětného žáka, vedení školy, popř. další pověření pedagogičtí pracovníci si neověřovali, zda jsou ve výuce respektována základní podpůrná opatření stanovená v doporučení ze školského poradenského zařízení ani zda jsou uplatňovány potřebné vzdělávací strategie a konkrétní opatření uvedená v plánu pedagogické podpory, který škola předmětnému žákovi vypracovala a s kterým byl pro školní rok 2021/2022 seznámen i daný vyučující.“

Zdroj: Česká školní inspekce

„Z osobní dokumentace žáka ani z předložených záznamů pedagogické rady nebylo zjištěno, že by se pedagogičtí pracovníci zabývali výrazným prospěchovým zhoršením žáka, hledali příčiny jeho neúspěchu a následně mu poskytli odpovídající podporu nebo pomoc,“ dodávají inspektoři.

„Je to názor České školní inspekce, se kterým bohužel nemůžu souhlasit. Když žák dostal dvě pětky, tak jsme s ním podle České školní inspekce měli hned začít pracovat. My jsme ale střední odborné učiliště, kde dostat dvě pětky je na denním pořádku,“ odmítá pohled inspektorů ředitel Dvořák.

Podle něj může každý žák ve škole využívat doučování nebo konzultační hodiny pedagogů na dovysvětlení látky, ale o tuto pomoc není mezi učni zájem.

Ředitel: Nedalo se tomu předejít

Devatenáctiletý žák učiliště byl v září obžalován z vraždy. Hrozí mu až dvacet let vězení. Podle textu obžaloby, ze kterého citovala ČTK, měl muž s učitelem dlouhodobě špatný vztah, který vygradoval poté, co obdržel den předtím nedostatečnou z předmětu sdělovací technika. Původně chtěl podle spisu učitele upálit, nakonec si na něj počkal ve škole s mačetou a v kabinetu mu zasadil několik ran do hlavy, krku a zad.

Zda se tragédii nedalo předejít, šetřila Česká školní inspekce na základě podnětu od policie a jedné anonymní stížnosti. Týkaly se nedostatečného postupu školy při předcházení školní neúspěšnosti žáků a nesprávného přístupu pedagogických pracovníků a vedení školy k neúspěšným žákům.

„Byl jsem u vyšetřování, měl jsem tady policii i psychology a řekli mi: ‚Pane řediteli, vy, kdybyste se rozkrájel, tak jste tomu nemohl předejít.‘ Ve stejné situaci, jako byl ten kluk, jsou jednotky nebo desítky jiných, kteří neudělají závěrečné zkoušky v červnu, ale v září. Podle inspekce je ale na vině škola,“ nelíbí se Dvořákovi.

Jde ale o dvě oddělené větve mimořádné události, která se na české škole stala naposledy před skoro dvaceti lety, kdy středoškolák ze Svitav ubodal svého učitele. Kriminální rovinu věci řešila policie a nyní se jí bude věnovat soud. Česká školní inspekce se zabývala otázkou, jestli škola po pedagogické stránce něco nezanedbala.

Zhoršila se řada žáků

Podle inspektorů totiž neměl problémy jen konkrétní žák, ale i další jeho spolužáci. V číslicové technice se někteří propadli z roku na rok i o čtyři stupně. V předmětu sdělovací technika, který zmiňuje i obžaloba, bylo průměrné hodnocení 3,9. Nikdo neměl jedničku, ale hned sedm žáků nedostatečnou.

A například poté, co přebral z roku na rok napadený učitel fyziku po svém kolegovi, se průměr třídy ME4 zhoršil z 1,6 na 3,1. Třetina žáků se propadla o tři až čtyři klasifikační stupně.

„Žáci uvedené třídy i další dotazovaní žáci si ve svých vyjádřeních vesměs stěžovali na způsob výkladu učitele, vyjadřovali se o něm jako o nesrozumitelném a jako o příliš obtížném,“ píše se ve výsledku šetření. I když žáci oceňovali vysoké odborné znalosti učitele, vadilo jim, že se musí nazpaměť učit celé statě.

Ředitel učiliště Dvořák ale s takovou kritikou nesouhlasí. Podle něj ukazují inspektoři jen prstem na školu, aniž by brali v potaz nedostatek motivace a píle u samotných žáků.

„Přístup České školní inspekce je jenom, pouze a vždycky jednostranný. Když mi četli inspektoři zápis, tak se mě ptali, jestli chci něco doplnit. Chtěl jsem, aby zapsali, že se za svou celou pětidenní činnost nezeptali ředitele školy, jak hodnotí přístup žáků ke studiu, případně spolupráci s rodiči. Do zápisu to ale nedali,“ dodává ředitel pražského Středního odborného učiliště Ohradní.

Inspekce ve zprávě také podotýká, že devatenáctiletému žákovi obžalovanému z vraždy byla diagnostikována smíšená vývojová dysfázie. Hůře tedy rozumí mluvenému projevu a má problémy s vyjadřováním. Proto byl evidován jako žák se speciálně vzdělávacími potřebami s převažujícím stupněm podpůrných opatření 2. Podle České školní inspekce ale fungovala podpora jen po formální stránce.

Reklama

Doporučované