Hlavní obsah

Dopravci volají o pomoc. Žádají o prominutí poplatku za užívání kolejí

Foto: Getty Images

Poplatky za využívání kolejí svým dopravcům už odpustily některé evropské země. Ilustrační fotografie.

Reklama

23. 10. 2020 11:40

Železniční dopravci žádají vládu o dočasné prominutí poplatku za využívání kolejové infrastruktury. Odkazují vládu na řešení v Rakousku nebo Francii, kde vlády podobnou úlevu už schválily.

Článek

Zástupci železničních dopravců České dráhy, Leo Express a RegioJet se společně obrátili dopisem na premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra a ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) s žádostí o podporu osobní železniční dopravy.

Osobní železniční doprava je jedním ze sektorů postižených opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Celkové škody dosahují na straně dopravců řádu miliard korun.

Dopravci požádali, aby stát v současné tíživé situaci přistoupil k transparentní nediskriminační podpoře směřované do celého sektoru osobní železniční dopravy a na období zásadních ekonomických dopadů způsobených pandemií schválil úlevu všem dopravcům na poplatku za dopravní cestu. Ten dopravci platí státu za použití kolejové infrastruktury.

Pokles tržeb o 90 procent

Všichni dopravci zajišťovali spojení už během první vlny pandemie i přes tíživou situaci a masivní pokles počtu cestujících a tržeb až o 90 procent. Cílem bylo, aby se i během největších omezení lidé dostali tam, kam museli cestovat – například do zaměstnání.

Železniční dopravci se tak kvůli markantnímu poklesu poptávky a tržeb z důvodu státem nařízených opatření zařadili mezi nejvíce ekonomicky zasažené subjekty v Česku. A případný kolaps železniční dopravy, který v návaznosti na to hrozí, by měl fatální důsledky na fungování celé země.

„Škody v řádech miliard korun, které v celém sektoru železniční dopravy vznikly dopravcům během tzv. první vlny, se jen extrémně obtížně dařilo sanovat z rezerv dopravců – a to do doby, než přišla druhá vlna pandemie a s ní spojená další opatření ze strany státu. Tato opatření, která logicky mají omezit pohyb obyvatel v době pandemie, nicméně dále prohloubí ztráty dopravců. Na fungování systému železniční dopravy v Česku budou mít fatální dopad. Výrazné škody způsobuje dopravcům také pokles poptávky a omezení, která se dotýkají mezinárodní přepravy,“ uvedli dopravci v dopise.

Úlevu dopravcům navrhuje EU

Pomoc při řešení ekonomických škod způsobených v osobní železniční dopravě pandemií snížením nebo odpuštěním poplatku za dopravní cestu iniciovala ve svém nařízení také Evropská komise. Aktuálně ke snížení poplatků za infrastrukturu již přistoupilo například sousední Rakousko, Francie či Itálie. Právě postup Rakouska je situaci v Česku nejbližší a pomáhá služby pro cestující v dopravě zachovat i během opatření, s účinným omezením drastických dopadů na dopravce. Prominutí nebo snížení poplatků za dopravní cestu je jednoduchým, rychlým a účinným nástrojem, jak pomoci dopravcům, a zajistit tak funkční dopravu jak v době pandemie, tak i po jejím odeznění.

„Železniční doprava je pro Česko a fungování ekonomiky klíčová. Zaměstnává desítky tisíc lidí, zajišťuje dopravu do zaměstnání a je zásadní také pro fungování českého průmyslu. Je proto v bytostném zájmu Česka, aby ve chvíli, kdy stát realizuje a zvažuje pomoc celé řadě jiných odvětví, zajistil přímou podporu železniční dopravy, na jejímž fungování stojí celý systém veřejné dopravy,“ uvedli v dopise železniční dopravci.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované