Hlavní obsah

Investice do fondů táhnou, jaké byly u nás loni ty nejúspěšnější?

Foto: Shutterstock.com

Jaké fondy byly loni v Česku nejúspěšnější? (Ilustrační snímek).

Reklama

10. 2. 2022 18:01

Rostoucí inflace a vysoké zhodnocení na akciových trzích. To jsou hlavní důvody, proč stále více Čechů vkládá své prostředky do investičních fondů. Jaké byly v loňském roce na tuzemském trhu ty nejúspěšnější?

Článek

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select sestavila žebříček investičních fondů tuzemského trhu za loňský rok, který má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Celkem bylo hodnoceno 941 fondů.

Uplynulý rok patřil na českém trhu investic nepochybně k těm rekordním. Na nebývalý zájem Čechů o investice působily především dva faktory. Rostoucí inflace, která přiměla i dosud váhavé střadatele hledat investiční nástroje, které přinesou zhodnocení a ochrání jejich peníze. Tím druhým vysoké zhodnocení na akciových trzích.

„Fondy prokázaly i v roce 2021, že dokážou generovat investorům velmi zajímavé zisky. Předpokládáme, že i rok 2022 bude ve znamení investic do fondů. Fondy jsou totiž jednoznačně nejatraktivnější a nejbezpečnější forma zhodnocování prostředků menších investorů,“ řekl Filip Duchoň, generální ředitel a předseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

Do hlavních kategorií byly nominovány fondy, které musely splnit několik kritérií. Fond je registrován k distribuci na českém trhu, je určen pro retailovou klientelu, je oceňován na denní bázi a disponuje minimálně tříletou historií NAV (čistá hodnota aktiv) k 31. 12. 2021. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události.

V rámci zhodnocení dosaženého v roce 2021 „zabodovaly“ fondy zaměřené na energie, především ropu a zemní plyn. To platí i pro nemalý počet fondů cílících na východní Evropu, kde je na lokálních akciových burzách právě sektor energií výrazně zastoupen.

„Je zde hojně zastoupen i finanční sektor těžící z regionálního zvyšování úrokových sazeb. Finanční sektor, energie a velká část komodit táhla skupinu fondů hodnotového investování, které tak po čtyřech letech výkonnostně předčily fondy růstových akcií,“ komentuje výsledky ocenění Jan Macek, vedoucí produktového oddělení Fincentrum & Swiss Life Select.

Z geografického hlediska se obecně dařilo trhům ve Spojených státech a Evropě, které za sebou nechaly akcie rozvíjejících se trhů či Británie a Japonska.

Parametry hodnocení fondů v hlavních kategoriích

Absolutní výkonnost – čistá výkonnost daného fondu v roce 2021 a ve dvou předešlých letech, a to v korunovém vyjádření. Čím vyšší výnos, tím lepší.

Sortino ratio – zjednodušeně řečeno vztah výkonnosti fondu (jaké zhodnocení přinesl) k jeho volatilitě (jak moc cena fondu v průběhu času kolísala). V ideálním případě fond dosahuje vysokého výnosu při minimálním kolísání. I zde je kromě samotného roku 2021 částečně zohledněn rok 2020 a 2019.

Information ratio – porovnání tržního nadvýnosu fondu s jeho volatilitou. Tržní nadvýnos je v podstatě přidaná hodnota portfolio manažera fondu. Tedy to, o kolik fond vydělal více než trh, na kterém se pohybuje. Opět ideálně – pokud fond poráží trh za cenu nízkého kolísání a opět s přihlédnutím k historii let 2020 a 2019.

Největší objem prostředků tradičně proudil do fondů smíšených. Podle Jana Macka jde o oblíbené investiční řešení, které umožňuje diversifikaci investovaných prostředků mezi více investičních aktiv v rámci jediného fondu.

„Na základě posledních dostupných dat k objemům fondů vyplývá, že v této kategorii fondů se zvýšil objem majetku za prvních jedenáct měsíců loňského roku o 53 miliard korun na celkových 283 miliard korun. Na tento růst má vliv jak samotný příliv nových peněz, tak zhodnocení majetku v těchto fondech,“ uvedl Macek.

Kategorie fondů

Konzervativní fondy

Výzvou v současném investičním prostředí bylo pro konzervativní fondy dosáhnout alespoň nějakého kladného zhodnocení. Podařilo se to zejména fondům, které investovaly do peněžních nástrojů denominovaných v americkém dolaru. Ten v roce 2021 posílil vůči české koruně.

Konzervativní dluhopisové fondy

U dluhopisových konzervativních fondů rezonovalo téma narůstající inflace a s tím spojeného očekávání zpřísňování měnové politiky centrálními bankami. Z tohoto důvodu se v popředí umisťovaly fondy držící protiinflační dluhopisy. První příčku si ale vysloužil konzervativní fond zaměřený velkou měrou na česká bezpečná aktiva. Velice krátké splatnosti držených dluhopisů a velká expozice vůči českému peněžnímu trhu dokázaly fond učinit odolným v jinak spíše výkonnostně ztrátové kategorii.

Progresivní dluhopisové fondy

U progresivních dluhopisových fondů sehrály zásadní roli rizikovější korporátní dluhopisy. S velkým náskokem za sebou nechaly bezpečnější korporátní a státní dluhopisy investičního stupně. Vítězily fondy s menší citlivostí na růst úrokových sazeb a fondy s nízkým kolísáním výnosu.

Smíšené fondy

Ve smíšených fondech nerozhodoval o úspěchu pouze vhodně zvolený poměr mezi jednotlivými třídami aktiv. Důkazem toho jsou různé strategie použité nejúspěšnějšími fondy. Na třetím místě figuruje fond, který výrazně posílil váhu dluhopisů proti akciím, za to si ale vybral rizikovější výnosnější dluhopisy. Na druhém místě naopak fond upřednostnil v portfoliu akcie. Výherce pak celý rok udržoval přibližně stejné poměry mezi akciemi a dluhopisy.

Akciové fondy

V rámci hodnocení Investice roku se na druhé a třetí pozici umístily fondy, v jejichž portfoliích dominoval právě region USA. Druhý nejúspěšnější fond pak těžil i ze zaměření na americké akcie s větší tržní kapitalizací, kterým se v roce 2021 dařilo. Vítěz soutěže je reprezentantem sektoru vodohospodářství, které poslední tři roky dodává svým investorům nadstandartní výnos. Nehledě na sektorové zaměření, dokázaly všechny tři nejúspěšnější fondy výkonnostně porazit své benchmarky. Za jejich umístěním stojí tedy i dobrá práce portfolio manažera při analýze a výběru konkrétních akcií.

Fondy kvalifikovaných investorů

Ocenění ve zvláštní kategorii si odnesl fond Accolade Industrial Fund. Přesvědčil svým zaměřením na průmyslové a zejména logistické parky, které získaly na atraktivitě díky rozmachu sektoru e-commerce nejen v posledních pandemických letech.

Zdroj: Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2021

Reklama

Doporučované