Hlavní obsah

Jak se bránit, když na vás útočí energošmejdi

Foto: Shutterstock.com

Nabízený produkt prodejce většinou prezentuje jako velmi výhodný, ale většinou tomu tak není.

Reklama

3. 11. 2022 8:41

Energošmejdi vydělávají na lidské důvěřivosti. Jejich činnost však může mít pro odběratele energií nepříjemné následky. Pastem a trikům se však dá bránit.

Článek

Tzv. energošmejdi neváhají použít jakoukoli praktiku k tomu, aby z lidí vylákali podpis nové smlouvy na energie, která je mnohdy méně výhodná než jejich stávající produkt. Současná situace jim navíc nahrává. Zneužívají napjaté atmosféry na energetickém trhu, ale také nevědomosti lidí, kteří nemají přehled o dané problematice.

Energetičtí zprostředkovatelé se mohou snažit nalákat nové zákazníky do pasti různými cestami – buď návštěvou u nich doma, nebo telefonátem. Druhá možnost, tedy uzavření smlouvy přes telefon, je nyní častější.

Kdo je energošmejd?

  • Název energošmejd se vžil pro zprostředkovatele energií, který se snaží nekalými praktikami získat podpis často nevýhodné smlouvy na dodávky elektřiny či plynu.
  • Energošmejdem tak může být člověk, jehož předmětem podnikání je zprostředkovatelská činnost v energetice, nebo je členem společnosti, která se zabývá zprostředkováváním smluv na energie, případně může jít o zástupce dodavatelů.
  • Někteří dodavatelé mohou s energetickými zprostředkovateli spolupracovat, ale největší obchodníci od jejich služeb upouštějí. Navíc se energošmejdi často představují jako zaměstnanci některého z dodavatelů a zneužívají jejich jména.

Jejich nástrahám se však dá bránit. Pokud se objeví u někoho přede dveřmi, existuje jednoduchá rada – neotevírat a rozhodně nepodepisovat nic, aniž by si to zákazník předem přečetl a porozuměl tomu. A to ani pod tlakem.

Podvodníci často používají formulaci, že tato nabídka platí jen omezenou dobu a zákazník ji musí podepsat ještě dnes, aby nepropásl příležitost. Energošmejdi však nechtějí dát své oběti prostor ani možnost, aby si dokumenty v klidu dopodrobna prošla, neboť je smlouva často plná chytáků a skrytých poplatků. Proto opět platí – nepodepisovat a případně se o nabídce poradit i s někým dalším.

Nabízený produkt prodejce většinou prezentuje jako velmi výhodný, ale většinou tomu tak není. V současné době, kdy je situace ohledně cen energií velice turbulentní a těžko předvídatelná, se vyplatí zůstat na již sjednaných produktech. Nová nabídka bude s největší pravděpodobností obsahovat vyšší ceny, proto ani velcí dodavatelé nyní nedoporučují obchodníka měnit.

Když někoho doma zprostředkovatel navštíví a bude tvrdit, že je zástupcem některého z dodavatelů energií, může si dotyčný tuto skutečnost ověřit. „Jakéhokoliv našeho obchodního zástupce si může zákazník ověřit prostřednictvím zákaznické linky. Zavolá na ní, řekne jméno a linka mu potvrdí, že jde o našeho prodejce,“ říká mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Někteří podvodníci se naopak snaží z lidí vylákat jejich vyúčtování či stávající smlouvy. Na to by však lidé neměli přistupovat, neboť odsud mohou energošmejdi získat citlivé osobní údaje, díky nimž pak mohou uzavřít smlouvu za zákazníka bez jeho vědomí.

Podvodníci jsou také schopni si vymyslet prakticky cokoli, aby se dostali k zákazníkovi co nejblíž – například že jdou zkontrolovat elektroměr. Může se pak stát, že zákazník ve skutečnosti nepodepisuje protokol o odečtu, ale novou smlouvu. Proto by člověk neměl nic podepisovat, nebo si to předem alespoň pročíst.

Nemusí však jít jen o podpis smlouvy. Energošmejd může ze zákazníka vylákat plnou moc, která jej opravňuje k uzavření smlouvy klientovým jménem, nebo přihlášku do energetické aukce. Na ní se pak vybere dodavatel.

Pozor na telefon a slovo „ano“

K nechtěnému uzavření smlouvy však může stačit, aby zákazník mluvil se zprostředkovatelem po telefonu. Podvodník se předchozí telefonickou domluvou snaží obejít zákaz podomního prodeje, který už platí ve 330 českých městech a obcích. Uzavření smlouvy na energie „přes plot“ totiž do tohoto zákazu spadá a při jeho porušení jde o přestupek. Lidé o něm mohou informovat obecní či městský úřad, který může prodejce pokutovat.

Zprostředkovatelé během hovoru také často mluví rychle a tak, že mu zákazník často nerozumí. Proto si musí dávat pozor, aby na některou z otázek neodpověděl ano, protože člověk na druhé straně toho může zneužít. Nakonec to může vést až k uzavření smlouvy, přestože odběratel nabídku odmítl. Lidé by se tak po telefonu neměli takto s nikým bavit a podobné hovory ignorovat.

V poslední době se často stává, že energošmejdi zneužívají dobrého jména některých dodavatelů a tvrdí, že přestane dodávat energie, krachuje nebo končí činnost stejně jako Bohemia Energy. Odběratel se tak může leknout vysokých cen v režimu dodavatele poslední instance a podpisem smlouvy přejít k jiné společnosti.

Většinou to však bývá tak, že jeho původní dodavatel nekončí a energošmejd příběh použil jen jako zástěrku. Stejně tomu je i v případě, kdy zprostředkovatel tvrdí, že se jeho dodavatel spojuje s jiným obchodníkem, u nějž by měl klient podepsat novou smlouvu.

Ale ani po nechtěném uzavření smlouvy není pozdě. Pokud k podpisu dojde, odběratel by si měl vždy nechat kopii. Když si zákazník uvědomí až poté, co provedl, může smlouvu uzavřenou přes zprostředkovatele (tedy kontrakt, který neuzavřel přímo na pobočce dodavatele) vypovědět bez sankce – a to do 15. dne po zahájení dodávek.

Oběť energošmejdů může svou zkušenost ohlásit na Energetický regulační úřad (ERÚ), který činnost zprostředkovatelů sleduje. Od poloviny letošního roku mají zprostředkovatelé povinnost regulátora požádat o licenci k oprávnění podnikání v tomto oboru a musejí se zapsat se do registru na ERÚ. Aktuálně se jich zaregistrovalo přes 300.

Reklama

Doporučované