Hlavní obsah

„Přebíráme klienty.“ Energošmejdi bezohledně zneužívají paniky z cen

Foto: Shutterstock.com

Přestože instituce i dodavatelé před zprostředkovateli varují, někteří lidé na ně stále reagují pozitivně.

Reklama

27. 5. 8:41

Devět z 10 společností, které zprostředkovávají smlouvy na dodávky energií, letos porušilo zákon. Jejich obětí jsou často senioři, kterým nabízejí nevýhodné smlouvy a snaží se jim namluvit nepravdivé informace o jejich dodavateli.

Článek

Na dveře bytu v jednom zlínském domě, kde bydlí především senioři, zaklepala žena s nabídkou nové smlouvy na dodávky energií. Důchodkyni ukázala vizitku se jménem a chtěla vidět její SIPO složenky. Tvrdila, že dodavatel energií E.ON Energie končí, respektive že se slučuje se společností innogy, což nebyla pravda. Poté zákaznici nutila podepsat novou smlouvu se společností innogy, která údajně klienty dodavatele E.ON přebírala.

„Babička těmto lžím a manipulacím bohužel podlehla a novou, samozřejmě nevýhodnou smlouvu podepsala. V domě bohužel nebyla jediná,“ říká vnuk Jan, který na případ redakci SZ Byznys upozornil.

Zprostředkovatelka smluv ještě ten den navštívila i další byty. Jedna ze sousedek však tušila, že společnost E.ON nekončí, a na tzv. energošmejda, který se nevhodnými praktikami snaží lidi přesvědčit k podepsání mnohdy nevýhodného kontraktu na dodávky energií, upozornila ostatní obyvatele domu.

Důchodkyně poté řešila situaci s rodinou. „Když jsme se to dozvěděli, smlouvu jsme okamžitě vypověděli a v domě vylepili varování. Následně jsem podal podnět na zahájení přestupkového řízení z důvodu zakázaného podomního prodeje,“ popisuje Jan.

Město Zlín podomní prodej na některých místech zakázalo vyhláškou, a případ se tak dostal do gesce příslušného úřadu. Magistrát v tomto případě uznal, že šlo o přestupek, a zprostředkovatelce smluv udělil pokutu 1000 korun. Což se ohlašovateli přestupku zdá jako velmi nízká suma.

Pokuta se totiž může vyšplhat až na stonásobek této částky. „Porušení zákazu podomního prodeje je přestupkem, za který hrozí podomnímu prodejci pokuta ve výši až 100 000 korun,“ varuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Z rozhodnutí zlínského magistrátu vyplývá, že žena byla členkou prodejní sítě externího partnera, nikoli spolupracovnicí společnosti innogy. Tento dodavatel uvedl, že žádnou osobu z této zprostředkovatelské společnosti v den, kdy k podpisu smlouvy došlo, na danou adresu nevyslal, a o případu tak nic neví.

„Obecně je pro nás těžké prověřovat podobné případy bez podrobností o prodejci nebo zákazníkovi. Nicméně naši externí prodejci používají identifikační kartu s ID kódem a telefonem na naše call centrum, kde si zákazník sám může zdarma ověřit, zda jde o certifikovaného externího prodejce innogy,“ upozorňuje mluvčí společnosti Pavel Grochál.

Z 10 kontrol firem nabízejících zprostředkování smluv na energie bylo v 1. čtvrtletí 2022 zjištěno porušení zákona v devíti případech. Právní moci nabylo pět pokut v celkové výši 3 420 000 korun.
Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce

Dodavatel energií se s postupem prodejce neztotožňuje. „Uvedený postup zakazuje náš Etický kodex prodeje, takovéto jednání by bylo nepřípustné a prodejci by byla odebrána certifikace k prodeji,“ říká Grochál.

Činnost svých externích zprostředkovatelů dodavatel kontroluje pomocí verifikačních hovorů. „Každého zákazníka se dotazujeme, zda rozumí produktové nabídce a jestli byl spokojen s chováním prodejce,“ uvedl Grochál.

Tento případ však není jediný. Dodavatelé energií, Energetický regulační úřad i Česká obchodní inspekce, před energošmejdy opakovaně varují. V době, kdy ceny energií rostou a někteří dodavatelé kvůli situaci na trhu ukončují činnost, se navíc problémové případy množí.

„Z deseti kontrol firem nabízejících zprostředkování smluv na energie bylo v 1. čtvrtletí 2022 zjištěno porušení zákona v devíti případech. Právní moci nabylo pět pokut v celkové výši 3 420 000 korun,“ říká Fröhlich. Od poloviny roku bude kvůli novele energetického zákona tyto kontroly provádět Energetický regulační úřad.

Loni Česká obchodní inspekce provedla 39 kontrol zprostředkovatelů prodeje energií a téměř u 80 procent z nich odhalila porušení zákona. Nejčastěji šlo o užívání nekalých či klamavých praktik, kdy osoba klientovi poskytne věcně nesprávnou informaci, která jej přesvědčí například k podpisu nové smlouvy. Tento problém byl odhalen u 25 společností z 39.

Česká obchodní inspekce provádí kontroly hlavně na základě podnětů spotřebitelů. „I přes mnohá varování ze strany inspekce, Energetického regulačního úřadu i médií, stále na nabídky zprostředkovatelů reagují kladně,“ říká Fröhlich.

Lidé by měli hlavně pamatovat na to, že opatrnost je namístě, „Neměli by pouštět do bytu neznámé osoby, a ochránit ostatní mohou i tím, že přivolají městskou policii v místech, kde je podomní prodej zakázaný,“ vysvětluje Fröhlich.

V zásadě je většinou každý podomní prodej něčím podezřelý. Lidé by se proto neměli nechat do ničeho nutit, nepodepisovat nic, co si předem nepřečetli, a nejednat pod nátlakem. Zprostředkovatelé totiž někdy nabízejí časově omezené nabídky typu „když nepodepíšete hned, nedostanete slevu“, jen aby lidi k uzavření kontraktu nalákali.

V boji proti energošmejdům má pomoci také novela energetického zákona. Od 1. ledna letošního roku platí, že zákazníci mohou vypovědět zprostředkovatelské smlouvy bez sankce včetně kontraktů, které byly se zprostředkovatelem uzavřeny ještě před začátkem roku.

Od poloviny roku se navíc budou muset tito zprostředkovatelé registrovat na ERÚ a také veškeré s nimi uzavřené smlouvy budou muset splňovat nové podmínky, jinak budou automaticky neplatné, i kdyby je zákazník nevypověděl.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované