Hlavní obsah

Emise oxidu uhličitého v ovzduší míří k rekordu. „Je to vážný důvod k obavám,” varuje klimatolog

Objem emisí CO2 je po třech letech stagnace opět na vzestupu (video: AP).

Objem emisí oxidu uhličitého (CO2) po třech letech stagnace opět vyroste, a to na rekordní úroveň. Ve studii to uvedli vědci z mezinárodního sdružení Global Carbon Project. Na vině je mimo jiné Čína, která se na vypouštění skleníkových plynů do ovzduší podílí zhruba 30 procenty.

Článek

Závěry vědců ze skupiny Global Carbon Project, které zveřejnil mimo jiné časopis Environmental Research Letters, tlumí naděje, že množství emisí skleníkových plynů, kam patří i CO2, už dosáhlo vrcholu. Podle expertů se do konce roku ocitne v atmosféře dohromady 41 gigatun CO2, což odpovídá nárůstu o dvě procenta proti období let 2014 až 2016, kdy zůstávaly globální emise CO2 zhruba stejné.

Podle vědců se na nárůstu podílí spalováním většího množství uhlí hlavně Čína, která přitom v uplynulých dvou letech emise CO2 snižovala. Spoluautor studie Glen Peters ze Střediska pro mezinárodní výzkum klimatu v Oslu podle agentury Reuters řekl, že emise CO2 v Číně mají letos vzrůst o 3,5 procenta, což je dáno silnější poptávkou po uhlí a zrychleným růstem ekonomiky. Čína se podílí na vypouštění skleníkových plynů do ovzduší zhruba 30 procenty.

Velká část celosvětových emisí CO2, přibližně 37 gigatun, připadá na využívání fosilních paliv. Nárůst emisí přitom vědci očekávají i v příštím roce. „Různé faktory ukazují na pokračující nárůst v roce 2018,“ řekl Robert Jackson ze Stanfordovy univerzity. „To je opravdový důvod k obavám,“ dodal klimatolog.

Vedoucí zprávy Corinne Le Quéréová z Tyndallova střediska pro výzkum klimatických změn v britském Norwichi hovoří o velkém zklamání. Data, s nimiž byli obeznámeni také účastníci mezinárodní klimatické konference v Bonnu, znamenají komplikaci v úsilí o dosažení celosvětového cíle snižování emisí CO2, aby se zabránilo přírodním katastrofám a vzestupu mořské hladiny.

yvarpzumanzesanyknalc

Názory k článku

Reklama