Hlavní obsah

Expert: Ledek se běžně skladuje ve velkém. Kdy hrozí nebezpečí?

Foto: Profimedia.cz

Úterní výbuch v bejrútském přístavu si vyžádal přes stovku mrtvých a tisíce zraněných.

Reklama

5. 8. 2020 11:20

Ledek je žádané zboží. Důležité jsou detaily, za jakých podmínek se skladuje, říká český odborník na bezpečnost při práci s chemickými látkami.

Článek

Z dostupných informací vyplývá, že úterní neštěstí v Bejrútu způsobil výbuch ledku amonného. Podle Miloše Ferjenčíka, vedoucího Ústavu energetických materiálů na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, přitom ledek není extrémně výbušný. Jeho skladování není nic výjimečného a platí to i pro Česko, uvedl expert pro Seznam Zprávy.

Proč je ledek explozivní materiál?

Podle informací z médií mělo jít o ledek amonný neboli dusičnan amonný. O tom je známo, že může za určitých okolností explodovat. Nemluvil bych ale o vysoce explozivním materiálu.

Co tuto vlastnost způsobuje?

Má se za to, že ledek, aby explodoval, musí být intenzivně zahřátý, kontaminovaný, ohraničený a podrobený nějakému iniciačnímu podnětu – nárazu, výbuchu. Tyto podmínky mohly být splněny, pokud byl ledek skladován v budově v sousedství hořících pyrotechnických výrobků, což je dostupné tvrzení o průběhu události.

Proč se ledek skladuje v tak velkých množstvích, jako tomu bylo zřejmě i v Bejrútu?

Protože je to velice kvalitní a oblíbené průmyslové hnojivo.

Jaká rizika je třeba při skladování či manipulaci brát v potaz, kterých se vyvarovat? Uvádí se, že původní příčinou výbuchu ledku mohl být nedaleký požár.

Ano, podle videa před výbuchem probíhal požár. To je jedna z podmínek, které mohou vést k explozi ledku. Předcházení požáru v blízkosti ledku je jedním z hlavních opatření, která mohou explozi předejít.

Není riskantní skladovat velké množství ledku v přístavu blízko velké aglomerace?

K tomu je těžké zaujmout rozumné stanovisko. V přístavech se skladuje zboží. Ledek je zboží. Důležité jsou detaily, za jakých podmínek se skladuje.

Lze říci, jaké zásoby ledku se skladují v Česku a jakým způsobem je ošetřena bezpečnost?

Ledek se v Česku určitě skladuje. Nevím, v jakých množstvích, ale nebudou malá. Neznám detaily, ale nepochybuji, že se například požární bezpečnosti věnuje péče.

Jak se skladuje ledek?

V Evropské unii je skladování hnojiv s obsahem dusičnanu amonného upraveno směrnicí, přezdívanou Seveso, která reagovala na dřívější havárie s nebezpečnými látkami. V Česku se skladování řídí Vyhláškou o skladování a způsobu používání hnojiv. U hnojiv s obsahem dusičnanového a amonného dusíku nad 28 procent se předepisuje následující:

- ve skladech musí být látka oddělena a chráněna před jakýmkoli vnosem látek organického původu, zejména pilin, slámy, dřeva, oleje nebo látek alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu,

- v jednom skladě může být maximálně do 25 tun balené látky

- hnojiva musí být chráněna proti přímému slunečnímu záření,

- je předepsán minimálně jednometrový odstup od zdi a stropu skladu a minimálně půl metru od tepelného a světelného zdroje a

- rozsypané hnojivo a zbytky obalů se musí neprodleně odstranit mimo skladovací prostor.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované